Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat obrazu i doświadczenia ciała u osób z syndromem DDA

15 czerwca 2018 r.

Za nami jest już jubileuszowa konferencja z okazji 10-lecia utworzenia Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady MK Bogusława Kośmidera. Wzruszenie przeplatało się z zadumą nad upływem czasu i znaczeniem tego w drodze rozwoju i zmian dla ciała naszej organizacji, o czym wspomniała otwierająca konferencję dyrektor KCTU Agnieszka Litwa-Janowska.

Historię tworzenia się ciała zespołu terapeutycznego OP DDA omówił jego kierownik- Serafin Olczak. Podwaliny pod zespół terapeutów oraz ośrodek terapeutyczny stworzyli Agnieszka Litwa - Janowska oraz Rajmund Janowski, którzy od lat 90-tych ub. wieku zajmowali się pracą z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami uzależnionymi i właśnie z syndromem DDA w ramach Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Uzależnień na ul. Lwowskiej. Wokół nich, gdy w 2000 roku powstało Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, tworzył się i powiększał zespół terapeutów zajmujących się tą problematyką. W związku z rozbudowaniem oferty dla DDA i coraz większą liczbą pacjentów, powstała konieczność utworzenia odrębnego miejsca leczenia. Ideą przewodnią tej zmiany była myśl, aby powstał ośrodek, który już samą nazwą pomoże identyfikować problemy i określać ich źródła oraz ułatwi poszukiwanie pomocy terapeutycznej w tym zakresie. Tak właśnie, w 2008 roku powstał Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików KCTU. Leczenie w nim jest możliwe dzięki bazie którą jest finansowe wsparcie Urzędu Miasta Krakowa oraz kontrakt z NFZ. Zespół tworzą terapeuci pracujący w różnych paradygmatach, chociaż przewodnią modalnością jest podejście psychodynamiczne, ważne też jest rozumienie systemowe, egzystencjalne, czy behawioralno – poznawcze. Odnosząc się do tematu konferencji wydaje nam się, że istotnym czynnikiem podnoszących jakość leczenia jest integrowanie głowy z ciałem, dlatego też część terapeutów pracuje również przy użyciu metod psychodramatycznych. Od wielu lat nie tylko leczymy naszych pacjentów, ale także uczymy naszego stylu pracy innych.

Dr hab. med. M. Furgał w swoim wykładzie mówił, że w rodzinach osób uzależnionych już samo zablokowanie używania substancji może skutkować wygenerowaniem innych problemów przejmujących funkcję stabilizatora systemu rodzinnego. Usłyszeliśmy o konwersji problemów emocjonalnych na somatyzacje oraz transgeneracyjnych mechanizmach powstawania uzależnienia i problemów somatycznych jako czynników stabilizujących funkcjonowanie rodziny.

Chroniczne traumatyczne doświadczenie, poczucie pustki i opuszczenia w rodzinie z problemem uzależnień skutkuje hamowaniem procesu mentalizacji. Wówczas do głosu dochodzi ciało. O historii znaczenia grupy-matki dla budzenia się ze snu i uwalniania ciała ze zbroi, osób z syndromem DDA, w warunkachmaratonowej grupy wyjazdowej opowiadali w swoim wystąpieniu Agnieszka Litwa-Janowska i Rajmund Janowski.

Nieodrobione lekcje z bliskości, czyli o wpływie utrudnionego rozwoju seksualnego na dorosłe życie intymne opisał uczestnikom konferencji dr n. med. Łukasz Muldner- Nieckowski.

 

Ilona Jona-Słowik, przedstawiła studium przypadku kilku pacjentów doświadczających swojego „dorosłego ciała” jako nie pasującego do emocjonalnego wnętrza, ciała będącego źródłem cierpienia, a nie przyjemności.

 

Z kolei Katarzyna Dudzińska opowiedziała o niechcianym pożądaniu, o trudności w integrowaniu seksualności w psychoterapii osób z syndromem DDA: „..chodzi więc o przestrzeń - nie tylko cielesną, ale przecież bardzo z ciałem splecioną -która wyznacza tworzenie połączeń w niebezpiecznych warunkach: tam, gdzie są być może szlaki nie do przebycia i rozmaite pułapki…”

Interesujące dla praktyków wyniki dwóch obszernych dwu i trzyletnich badań nad efektywnością psychoterapii grupowej prowadzonej w OPDDA w Krakowie przedstawili kolejno: dr n. med Aleksandra Wieczorek i dr n. hum. Piotr Słowik.

Całość konferencji zakończyliśmy panelowym dialogiem praktyków, zainteresowanych różnymi aspektami i sygnałami naszych ciał w przeciwprzeniesieniowych doświadczeniach w pracy z pacjentami. O wątpliwościach, tęsknotach, smutku, przyjemności i miłości sobie opowiadając…

Agnieszka Litwa-Janowska i Serafin Olczak

Ośrodek Psychoterapii DDA

Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

 

W POSZUKIWANIU DOBREJ WIĘZI edukacyjne zajęcia seminaryjno- warsztatowe dla osób z syndromem DDA

10 maja 2018 r.

apraszamy osoby dorosłe, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym i są mieszkańcami Krakowa do udziału w zajęciach grupy maratonowej o charakterze wyjazdowym.

Cel: zmiana w obszarze relacji z innymi ludźmi, a w tym poprawa osobistego funkcjonowania w związkach.

Czas:  maj – czerwiec 2018 lub październik-grudzień 2018

Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska

Koszt: 775 zł (płatne w ratach), dojazd we własnym zakresie.

Warunki wstępne:

- zgłoszenie się na konsultację z terapeutą w OP DDA,

- zdiagnozowany syndrom DDA,

- posiadanie aktualnego zameldowania w Krakowie

Spotkania konsultacyjne odbywają się w Ośrodku Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Terminy konsultacji prosimy ustalać  telefonicznie nr 12 359 30 18.


Zadanie jest współfinansowane  ze środków Gminy Miejskiej Kraków

KRAKUZ- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW Z UKOŃCZONĄ SZKOŁĄ PSYCHOTERAPII

22 marca 2018 r.

UWAGA- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW Z UKOŃCZONĄ  SZKOŁĄ PSYCHOTERAPII

 

Dla zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji o umiejętności z zakresu psychoterapii uzależnień mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca w aktualnej edycji Szkoły Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ (2018/2019).  

Informujemy, że osoby, które ukończyły szkołę psychoterapii są zwolnione z treningów (interpersonalnego i intrapsychicznego) – co stanowi 100 godzin  szkolenia i mogą rozpocząć  szkolenie KRAK-UZ od zjazdu 3 czyli od maja 2018.

Przypominamy, że koszt szkolenia w tej sytuacji jest niższy i wynosi 7900 zł

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik KRAK-UZ

Tel. 507 724 595


Konferencja jubileuszowa "Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA", 2018

1.06.2018, Sala Obrad UMK

 

Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia

Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat

obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA

Piątek 1.06.2018, Sala Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4

Plakat konferencji

Więcej informacji na:

http://www.kstu.pl/strony/27/konferencje-naukowe-organizowane-przez-kstu

Dzień Otwarty "Uzależnienia? I co dalej?"

14 lutego 2018 r.

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej 73  organizuje 24 marca w sobotę Dzień Otwarty "Uzależnienie od hazardu,pornografii, internetu ? I co dalej?" dla:

  • osób które zastanawiają się czy dotyczy  ich problem zachowań nałogowych ( hazard, pornografia, komputer),
  • osób, których niepokoją zachowania bliskich związane z grą hazardową, używaniem komputera, korzystaniem z pornografii,
  • osób, które chciałyby zdobyć informacje dotyczące zachowań nałogowych, uzależnień mieszanych, czyli np. używania alkoholu i korzystania z pornografii albo grania hazardowego.

 

         W godzinach od 8.00- 14.00 dyżurować będą terapeuci, którzy odpowiedzą na pytania, wątpliwości dotyczące uzależnień, rozpoznawania problematyki zachowań nałogowych u siebie albo u bliskich. W godzinach 11.00-13.00 każdy z uczestników Dnia Otwartego będzie mógł wziąć udział w wykładzie "Uzależnienia? I co dalej?" przybliżającym problem uzależnień behawioralnych, uzależnień mieszanych oraz możliwości leczenia w Krakowie i w województwie małopolskim.

         Dzień Otwarty 24.03.2018 r. organizowany jest w ramach projektu finansowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych KBPN.

 PLAKAT

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia