Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Zmiany w Zarządzie KSTU

12 października 2018 r.

Z przyjemnością informuję, że w dniu 8.10.2018 odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU, na którym, na wniosek prezesa KSTU, podjęto decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu KSTU.

Czwartym Wiceprezesem KSTU została Lilla Barańska. Oznacza to także, ze w ramach KCTU Lilla Barańska- od listopada br- obejmie nowe stanowisko- kierownika administracji.

W imieniu całego Zarządu i własnym serdecznie gratuluję nowej Wiceprezes,

Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
Dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

VI ZJAZD SUPERWIZORÓW

6 września 2018 r.

Drodzy Superwizorzy,

Nasze coroczne zjazdy stały się tradycją. Zapraszamy na szósty już zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień oraz sympatyków zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Zjazd odbędzie się 1.12.2018 r. o g. 11-16.30 w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A,  w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Zawartość merytoryczna naszego spotkania stanowić będą wystąpienia:

- Adolescent- uzależnienie jako objaw. Dorota Jabłońska
- Doświadczenia terapeutycznego wykorzystania teatru w leczeniu osób uzależnionych. Renata Zuba
- Model 7 perspektyw w superwizji- zastosowanie i inspiracje. Barbara Błaż- Kapusta

W roboczej części zjazdu proponujemy:

- sprawozdanie z działalności RSPU;

- informację na temat szkolenia superwizorów aplikantów;

- dyskusję o sposobie wybierania władz RSPU w przyszłej kadencji.

 

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację.

FORMULARZ REJESTRACYJNY>

Koszt udziału wynosi 180 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU
21 1940 1076 3085 1948 0013 0000.
Prosimy o to do 31 października 2018, by zdążyć z zamówieniem catteringu.

 

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat obrazu i doświadczenia ciała u osób z syndromem DDA

15 czerwca 2018 r.

Za nami jest już jubileuszowa konferencja z okazji 10-lecia utworzenia Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady MK Bogusława Kośmidera. Wzruszenie przeplatało się z zadumą nad upływem czasu i znaczeniem tego w drodze rozwoju i zmian dla ciała naszej organizacji, o czym wspomniała otwierająca konferencję dyrektor KCTU Agnieszka Litwa-Janowska.

Historię tworzenia się ciała zespołu terapeutycznego OP DDA omówił jego kierownik- Serafin Olczak. Podwaliny pod zespół terapeutów oraz ośrodek terapeutyczny stworzyli Agnieszka Litwa - Janowska oraz Rajmund Janowski, którzy od lat 90-tych ub. wieku zajmowali się pracą z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami uzależnionymi i właśnie z syndromem DDA w ramach Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Uzależnień na ul. Lwowskiej. Wokół nich, gdy w 2000 roku powstało Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, tworzył się i powiększał zespół terapeutów zajmujących się tą problematyką. W związku z rozbudowaniem oferty dla DDA i coraz większą liczbą pacjentów, powstała konieczność utworzenia odrębnego miejsca leczenia. Ideą przewodnią tej zmiany była myśl, aby powstał ośrodek, który już samą nazwą pomoże identyfikować problemy i określać ich źródła oraz ułatwi poszukiwanie pomocy terapeutycznej w tym zakresie. Tak właśnie, w 2008 roku powstał Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików KCTU. Leczenie w nim jest możliwe dzięki bazie którą jest finansowe wsparcie Urzędu Miasta Krakowa oraz kontrakt z NFZ. Zespół tworzą terapeuci pracujący w różnych paradygmatach, chociaż przewodnią modalnością jest podejście psychodynamiczne, ważne też jest rozumienie systemowe, egzystencjalne, czy behawioralno – poznawcze. Odnosząc się do tematu konferencji wydaje nam się, że istotnym czynnikiem podnoszących jakość leczenia jest integrowanie głowy z ciałem, dlatego też część terapeutów pracuje również przy użyciu metod psychodramatycznych. Od wielu lat nie tylko leczymy naszych pacjentów, ale także uczymy naszego stylu pracy innych.

Dr hab. med. M. Furgał w swoim wykładzie mówił, że w rodzinach osób uzależnionych już samo zablokowanie używania substancji może skutkować wygenerowaniem innych problemów przejmujących funkcję stabilizatora systemu rodzinnego. Usłyszeliśmy o konwersji problemów emocjonalnych na somatyzacje oraz transgeneracyjnych mechanizmach powstawania uzależnienia i problemów somatycznych jako czynników stabilizujących funkcjonowanie rodziny.

Chroniczne traumatyczne doświadczenie, poczucie pustki i opuszczenia w rodzinie z problemem uzależnień skutkuje hamowaniem procesu mentalizacji. Wówczas do głosu dochodzi ciało. O historii znaczenia grupy-matki dla budzenia się ze snu i uwalniania ciała ze zbroi, osób z syndromem DDA, w warunkachmaratonowej grupy wyjazdowej opowiadali w swoim wystąpieniu Agnieszka Litwa-Janowska i Rajmund Janowski.

Nieodrobione lekcje z bliskości, czyli o wpływie utrudnionego rozwoju seksualnego na dorosłe życie intymne opisał uczestnikom konferencji dr n. med. Łukasz Muldner- Nieckowski.

 

Ilona Jona-Słowik, przedstawiła studium przypadku kilku pacjentów doświadczających swojego „dorosłego ciała” jako nie pasującego do emocjonalnego wnętrza, ciała będącego źródłem cierpienia, a nie przyjemności.

 

Z kolei Katarzyna Dudzińska opowiedziała o niechcianym pożądaniu, o trudności w integrowaniu seksualności w psychoterapii osób z syndromem DDA: „..chodzi więc o przestrzeń - nie tylko cielesną, ale przecież bardzo z ciałem splecioną -która wyznacza tworzenie połączeń w niebezpiecznych warunkach: tam, gdzie są być może szlaki nie do przebycia i rozmaite pułapki…”

Interesujące dla praktyków wyniki dwóch obszernych dwu i trzyletnich badań nad efektywnością psychoterapii grupowej prowadzonej w OPDDA w Krakowie przedstawili kolejno: dr n. med Aleksandra Wieczorek i dr n. hum. Piotr Słowik.

Całość konferencji zakończyliśmy panelowym dialogiem praktyków, zainteresowanych różnymi aspektami i sygnałami naszych ciał w przeciwprzeniesieniowych doświadczeniach w pracy z pacjentami. O wątpliwościach, tęsknotach, smutku, przyjemności i miłości sobie opowiadając…

Agnieszka Litwa-Janowska i Serafin Olczak

Ośrodek Psychoterapii DDA

Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

 

W POSZUKIWANIU DOBREJ WIĘZI edukacyjne zajęcia seminaryjno- warsztatowe dla osób z syndromem DDA

10 maja 2018 r.

Zapraszamy osoby dorosłe, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym i są mieszkańcami Krakowa do udziału w zajęciach grupy maratonowej o charakterze wyjazdowym.

Cel: zmiana w obszarze relacji z innymi ludźmi, a w tym poprawa osobistego funkcjonowania w związkach.

Czas:  maj – czerwiec 2018 lub październik-grudzień 2018

Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska

Koszt: 775 zł (płatne w ratach), dojazd we własnym zakresie.

Warunki wstępne:

- zgłoszenie się na konsultację z terapeutą w OP DDA,

- zdiagnozowany syndrom DDA,

- posiadanie aktualnego zameldowania w Krakowie

Spotkania konsultacyjne odbywają się w Ośrodku Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Terminy konsultacji prosimy ustalać  telefonicznie nr 12 359 30 18.


Zadanie jest współfinansowane  ze środków Gminy Miejskiej Kraków

krakow

 

KRAKUZ- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW Z UKOŃCZONĄ SZKOŁĄ PSYCHOTERAPII

22 marca 2018 r.

UWAGA- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW Z UKOŃCZONĄ  SZKOŁĄ PSYCHOTERAPII

 

Dla zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji o umiejętności z zakresu psychoterapii uzależnień mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca w aktualnej edycji Szkoły Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ (2018/2019).  

Informujemy, że osoby, które ukończyły szkołę psychoterapii są zwolnione z treningów (interpersonalnego i intrapsychicznego) – co stanowi 100 godzin  szkolenia i mogą rozpocząć  szkolenie KRAK-UZ od zjazdu 3 czyli od maja 2018.

Przypominamy, że koszt szkolenia w tej sytuacji jest niższy i wynosi 7900 zł

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik KRAK-UZ

Tel. 507 724 595


Konferencja jubileuszowa "Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA", 2018

1.06.2018, Sala Obrad UMK

 

Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia

Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat

obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA

Piątek 1.06.2018, Sala Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4

Plakat konferencji

Więcej informacji na:

http://www.kstu.pl/strony/27/konferencje-naukowe-organizowane-przez-kstu

Dzień Otwarty "Uzależnienia? I co dalej?"

14 lutego 2018 r.

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej 73  organizuje 24 marca w sobotę Dzień Otwarty "Uzależnienie od hazardu,pornografii, internetu ? I co dalej?" dla:

  • osób które zastanawiają się czy dotyczy  ich problem zachowań nałogowych ( hazard, pornografia, komputer),
  • osób, których niepokoją zachowania bliskich związane z grą hazardową, używaniem komputera, korzystaniem z pornografii,
  • osób, które chciałyby zdobyć informacje dotyczące zachowań nałogowych, uzależnień mieszanych, czyli np. używania alkoholu i korzystania z pornografii albo grania hazardowego.

 

         W godzinach od 8.00- 14.00 dyżurować będą terapeuci, którzy odpowiedzą na pytania, wątpliwości dotyczące uzależnień, rozpoznawania problematyki zachowań nałogowych u siebie albo u bliskich. W godzinach 11.00-13.00 każdy z uczestników Dnia Otwartego będzie mógł wziąć udział w wykładzie "Uzależnienia? I co dalej?" przybliżającym problem uzależnień behawioralnych, uzależnień mieszanych oraz możliwości leczenia w Krakowie i w województwie małopolskim.

         Dzień Otwarty 24.03.2018 r. organizowany jest w ramach projektu finansowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych KBPN.

 PLAKAT

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia