Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Życzenia świąteczne

14 grudnia 2017 r.

K2017

Ogłoszenie wyników - Konkurs profilaktyczny "Bezpieczna sieć"

12 grudnia 2017 r.

Dziękujemy za udział w konkursie i bardzo duże zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

Na konkurs profilaktyczny "Bezpieczna sieć"  w regulaminowym terminie wpłynęło 1344 prac z województwa małopolskiego, w tym:

kl.IV 571 prac

kl.V 381 prac

kl.VI 383 prace

oraz z kl.VII - 1 praca, z kl.III 1 praca oraz 7 prac bez uzupełnionej klasy (prace odrzucono).

 

WYNIKI KONKURSU:


Kategoria klasy IV

I miejsce (główna nagroda - tablet 7'')
Jakub Malisz
SP im.Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn

II miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Bartłomiej Andrzejewski
Publiczna SP nr 2 im.św. Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego, ul.Szkolna 5, 32-851 Jadowniki

III miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Norbert Pach
SP im.Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Emil Mróz
SP im.Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Julia Zegarlińska SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, ul Daszyńskiego 23, Stary Sącz 33-340

 

Kategoria klasy V

I miejsce (główna nagroda - tablet 7'')
Stanisław Mackiewicz SP nr 3, ul. św. Barbary 5, 32-590 Libiąż

II miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Julia Prusiewicz
Publiczna SP im. sw. Jadwigi Królowej w Naramice, ul. Centralna 49

III miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Emilia Lis
SP w Przyborowie 32-823 Szczepanów

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Zofia Daleki
SP w Żmiącej , Żmiąca 128

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Szymon Zbrożek
SP nr 1 w Dobczycach, ul. Parkowa 4, 32-410

 

Kategoria klasy VI

I miejsce (główna nagroda - tablet 7'')
Arkadiusz Kociolek
Publiczna SP w Przyborowie, 32-823 Szczepanów, Przyborów 192

II miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Gabriela Chełmecka
SP w Żmiącej, Żmiąca 128

III miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Marcelina Zajdel
SP nr 80 w Krakowie os. na Skarpie 8, 31-909 Kraków

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Elwira Koszyk
SP im. Kard. STef. Wyszyńskiego w Siedliskach, 33-172 Siedliska

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Szymon Stańczyk
SP nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, Szynwałd 11

 

Nagrodzeni Autorzy najlepszych prac wraz z Opiekunami zostali zaproszeni na uroczyste zakończenie Konkursu i rozdanie nagród dnia 19.12.2017 r. (wtorek) o godz. 10.30 w siedzibie Organizatora (Kraków ul.Jerzmanowskiego 40).

 

w imieniu Komisji Konkursowej - serdecznie gratulujemy Laureatom i Opiekumom

Koordynator Konkursu                 Przewodnicząca Komisji
Anna Zadarnowska                      Agnieszka Litwa Janowska

 

Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace konkursowe oraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości podsumowania Konkursu i wręczenia nagród.

 

TU OBEJRZYSZ GALERIĘ ZDJĘĆ>

 

Konkurs profilaktyczny „Bezpieczna Sieć”

15 listopada 2017 r.

 

KONKURS PROFILAKTYCZNY „Bezpieczna Sieć”

KONKURS Z CENNYMI NAGRODAMI!!

(do wygrania aż 3 Tablety i 6 czytników e-book)

Jesteś uczniem klasy 4, 5 lub 6?

 

Wystarczy wykonać 4 proste kroki:

 1.   Wykonać pracę konkursową pt.

„Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem”

(praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie, w języku polskim, odręcznie, w sposób czytelny i zrozumiały, podpisana drukowanymi literami imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy (IV, V, VI), objętość: maksymalnie 1 strona A4)

2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel ucznia)

3. Wypełnić Oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

4. Wysłać Pracę, Formularz i Oświadczenie na adres organizatora Konkursu:

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków,

w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2017 (decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora)

 

Prace będą oceniane w 3 kategoriach (osobno klasa: IV, V, VI)

 

W przypadku pytań kontakt: Anna Zadarnowska tel. 791 441 225

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

KRAK- Uz Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień

25 października 2017 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień w przygotowało dla Państwa

nowy program szkolenia terapeutów uzależnień pod nazwą:

 

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ.

- posiadamy akredytację PARPA na prowadzenie I etapu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień,

- koncepcję szkoły zbudowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie konferencyjno-szkoleniowe,

- prezentujemy spójne, wypracowane w praktyce naszej pracy podejście integrujące paradygmaty: behawioralno-poznawczy, systemowy i egzystencjalny,

- akcentujemy psychodynamiczne rozumienie pacjentów i znaczenie więzi w relacji terapeutycznej.

KRAK- UZ to całościowy, zintegrowany program nowoczesnej psychoterapii uzależnień,  w ramach którego proponujemy nabywanie doświadczenia w diagnozowaniu i prowadzeniu psychoterapii osób uzależnionych zarówno od substancji jak i behawioralnie. Uczymy podstaw psychoterapii członków rodzin: osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA.

W kadrze pracuje doświadczony zespół superwizorów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, seksuolog i psychiatra.

Program obejmuje 676 godzin szkoleniowych w ramach 26 zjazdów: dwa pięciodniowe treningi oraz zjazdy w trybie weekendowym

 

Najbliższa edycja: marzec 2018

Uwaga!

- Dla uczestników szkolenia, którzy zgłoszą się pierwsi dysponujemy możliwością pracy wolontaryjnej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Uzależnień.

- Absolwentom zapewniamy możliwość realizacji dalszych etapów szkolenia do certyfikatu: superwizji szkoleniowej u superwizorów prowadzących szkołę i stażu klinicznego w naszych ośrodkach, co gwarantuje spójność kształcenia.

Umożliwiamy też udział w szkoleniach specjalistycznych poszerzających bazowe umiejętności nabywane w szkole.

 

Kontakt:

krakuz@kstu.pl

www.kstu.pl - zakładka KRAK-UZ

sekretariat szkoły tel.: 12 359 30 18

W imieniu Zespołu KRAK-UZ

zapraszam serdecznie

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik szkoły

V Zjazd Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

25 września 2017 r.

Tradycyjnie, zapraszamy na piąty już doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

Zjazd odbędzie się 18.11.2017 r. w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Część merytoryczna obejmie wystąpienia dotyczące superwizji. Joanna Grab omówi proces superwizowany w dwóch modalnościach systemowej i psychodynamicznej. W drugim wystąpieniu zajrzymy za kurtynę sesji superwizji zespołów pracujących z uzależnieniami w poszukiwaniu znaczenia niewystarczająco kontenerowanych treści i zewnętrznych trudności.

O tych właśnie zewnętrznych uwarunkowaniach i trudnościach będziemy dyskutować w trakcie paneli dotyczących aktualnego stanu planowanych zmian w lecznictwie uzależnień oraz roli naszego środowiska, min wyznaczając kierunki działań RSPU na kolejny rok. Planujemy obszerną relację z naszej działalności na rzecz postulatów środowiska zawodowego oraz wspólną dyskusję nad kierunkami i dalszymi możliwościami realnego wpływu  na merytoryczne, organizacyjne i finansowe ramy lecznictwa uzależnień.

Na tegoroczny zjazd wystosowaliśmy zaproszenie do wiceministra Zbigniewa Króla, który zajmuje się lecznictwem uzależnień. Spodziewamy się że nasze spotkanie da możliwość uzyskania ważnych
i wiarygodnych informacji na temat naszych przyszłych losów „u źródeł” chcemy, by zjazd był platformą do przekazywania głosu naszego środowiska do osób odpowiedzialnych za zmianę.

Liczymy także na obecność superwizorów z kręgu ścieżki kształcenia w KBdsPN.

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację . Formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.kstu.pl www.kctu.pl (Aktualności)  lub  http://radasuperwizorow.pl

Koszt udziału wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU

21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

 do dnia 31 października 2017 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na miejsce i cattering)

 >> FORMULARZ REJESTRACYJNY

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

PRAKTYKA POMAGANIA PACJENTOM Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI -szkolenie i superwizja dla terapeutów uzależnień.

24 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAKTYKA POMAGANIA
innowacyjnym, spójnym i kompleksowym:

- szkolenie obejmuje trzy formy zajęć: wykłady, warsztaty i superwizję grupową.

- tematyka dotyczy różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer i seks.

- treści odnoszą się do najnowszych teorii i badań naukowych

- praca opiera się na konkretnych przypadkach pacjentów

 

Organizacja szkolenia:

- terminy: 28-29.10.2017 oraz 25-26.11.2017

- miejsce: Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków

- koszty: szkolenie jest nieodpłatne (uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz zakwaterowania w Krakowie, organizator oferuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe)

- harmonogram: w soboty będą zajęcia wykładowo-warsztatowe (8 godzin), w niedzielę będą zajęcia superwizyjne (6 godzin)

28.10.2017, 10.00-14.00 Nałogi behawioralne, 15.00-19.00 Patologiczny hazard.

29.10.2017, 9.00-15.00 Superwizja grupowa.

25.11.2017, 10.00-14.00 Patologiczna hiperseksualność, 15.00-19.00 Siecioholizm.

26.11.2017, 9.00-15.00 Superwizja grupowa.

 

- trener: Agnieszka Duda, superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, w trakcie uzyskiwania certyfikatu terapeuty psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy.

„Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w moim nowym pomyśle szkoleniowym, zatytułowanym PRAKTYKA POMAGANIA. Zależy mi na praktycznym wymiarze naszego spotkania, będę opisywać w oparciu o konkretne przypadki podstawowe założenia teoretyczne i metody pracy. Liczę, że zachęcę Państwa do dzielenia się swoim warsztatem pracy w trakcie niedzielnych superwizji. Wybiegając w przyszłość… wyobrażam sobie, że może w trakcie szkolenia utworzymy grupę superwizyjną, która będzie chciała dalej się spotykać i wspierać w pracy z pacjentami z nałogami behawioralnymi.”

 

Kontakt:
Lilla Barańska, tel. 505 163 624 (koordynator organizacyjny),
Agnieszka Duda, tel. 604 863 164 (koordynator merytoryczny).

 BRAK WOLNYCH MIEJSC - ZAKOŃCZONO ZAPISY

»FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Pożegnanie

31 sierpnia 2017 r.

 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Małgorzatę Morgę - Kaszę, naszą przyjaciółkę, koleżankę, psychoterapeutkę, wieloletniego pracownika Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, a także aktywnego członka
Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Małgorzata Morga - Kasza zmarła w dniu 30.08.2017.


Dyrekcja i Zespół terapeutyczny KCTU

Życzenia świąteczne

13 kwietnia 2017 r.

Wielkanoc2017

Nowy Zarząd KSTU-kadencja 2017-2020

16 stycznia 2017 r.

Pragnę przekazać informację, że w dniu 13.01.2017 Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU wybrało nowe władze Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Sa to: Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień: Prezes: Agnieszka Litwa-Janowska

Wiceprezesi: Grażyna Franczak, Serafin Olczak, Anna Zadarnowska

Komisja Rewizyjna: Anna Bobola, Katarzyna Dudzińska, Katarzyna Janiso-Bączek, Zuzanna Jończy

Ponadto Walne Zebranie Członków KSTU wydelegowało swojego przedstawiciela do podejmowania umów i in.czynności prawnych wobec prezesa KSTU: - została nim ponownie Iwona Gutowska.

 

Dziękuję jeszcze raz tą drogą za współpracę ustępującej Wiceprezes- Agnieszce Dudzie, która także kończy swoją pracę Wicedyrektora KCTU, Mam dużą wdzięczność i szacunek za Jej odpowiedzialność, twórczą pracę na rzecz misji i rozwoju KSTU i KCTU oraz uznanie wobec merytorycznego wkładu w rozwój psychoterapii w Polsce w dziedzinie leczenia osób uzależnionych behawioralnie i członków ich rodzin. Dziękuję także Komisji Rewizyjnej, która odpowiedzialnie i starannie wykonywała swoją pracę- Małgorzacie Mordze- Kaszy, Grażynie Franczak, Annie Zadarnowskiej, Iwonie Gutowskie. Zakończył też działalność w KSTU Sąd Koleżeński- dziękuję Ilonie Jonie-Słowik, Barbarze Boryczko-Pater i Rajmundowi Janowskiemu. W najbliższym czasie Zarząd ustali ramy i cele swojej pracy, wśród których priorytetowe będą wnioski wynikające z zeszłorocznego procesu analizy trudności i wyzwań w naszej organizacji. Prezes KSTU - Dyrektor KCTU powoła na stanowiska w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień nowo wybranych Wiceprezesów. Będą to: Kierownik OP UiW- Grażyna Franczak Kierownik OP DDA- Serafin Olczak Specjalista ds Rozwoju - Anna Zadarnowska

Chcę też docenić pracę wielu osób w podejmowaniu dialogu i gotowość do namysłu nad trudnościami. W imieniu nowego Zarządu dziękuję za zaufanie, z nadzieją na szeroką współpracę i znalezienie obszarów własnej aktywności w organizacji przez jak najszersze grono osób ją tworzących. 

 

Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes KSTU

Dyrektor KCTU

Życzenia Świąteczne

19 grudnia 2016 r.

Kartka2016

Prace Parlamentarnego Zespołu ds.Rozwiązywania problemów Uzależnień

7 listopada 2016 r.

Informacje o podjętych interwencjach – w formie interpelacji, w sprawie świadczeń zdrowotnych udzielanych członkom rodzin osób uzależnionych.

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Poseł Małgorzaty Zwiercan przesyłam informację o podjętych interwencjach – w formie interpelacji, w sprawie świadczeń zdrowotnych udzielanych członkom rodzin osób uzależnionych.

W załączniku znajduje się treść złożonych interpelacji.
Pod wskazanymi adresami będą również dostępne odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7117

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7122

Pragnę dodać, że Przewodnicząca zwróciła się do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji w przedmiotowej sprawie, na najbliższym posiedzenia zespołu, tj. 15.11.2016 r.

Z poważaniem,

Piotr Szypiorowski
Asystent Przewodniczącej
Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
tel. 511 176 947

IV ZJAZD Superwizorów psychoterapii uzależnień

21 października 2016 r.

Drodzy Superwizorzy,

W ważnym dla nas wszystkich okresie zmian w służbie zdrowia zapraszamy na czwarty doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

Planujemy obszerną relację z naszej działalności na rzecz postulatów środowiska zawodowego oraz wspólną dyskusję nad kierunkami i dalszymi możliwościami realnego wpływu  na merytoryczne, organizacyjne i finansowe ramy lecznictwa uzależnień.

Część merytoryczna obejmie dwa interesujące wystąpienia dotyczące superwizji grupy. Szczegóły zawiera załączony osobno program zjazdu.

Zjazd odbędzie się 3.12.2016 r. w Warszawie w Hotelu Portos  ul. Mangalia 3a 

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację poniżej.

 

Koszt udziału wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU do dnia 19 listopada 2016 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na wynajem i cattering)

Credit Agricole, nr rachunku: 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

 

Szczególnie w tym czasie liczymy na Waszą obecność i wspólną rozmowę.

 

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

FORMULARZ REJESTRACYJNY»

Projekt profilaktyczny pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera”

17 sierpnia 2016 r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień realizuje projekt profilaktyczny współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas VI Szkół Podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli. Obejmuje zajęcia warsztatowe metodą treningu psychologicznego dla uczniów klas VI w wymiarze dwóch dwugodzinnych spotkań. W części skierowanej do opiekunów dzieci (rodziców i nauczycieli- wychowawców) zorganizowane zostaną dwugodzinne spotkania edukacyjno - informacyjne na terenie szkół, osobno dla nauczycieli i rodziców.

Celami realizowanego projektu są między innymi:

  • zapobieganie uzależnieniu od Internetu wśród dzieci i młodzieży, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na problem nadużywania Internetu przez młodych ludzi za pośrednictwem komputera i urządzeń przenośnych, co może prowadzić do uzależnienia;
  • zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci;
  • promowanie alternatywnych do przebywania w sieci, sposobów spędzania wolnego czasu, przez dzieci i młodzieży,
  • uczenie młodych ludzi zasad bezpiecznego bycia w Internecie,
  • poszerzenie świadomości rodziców i nauczycieli na co powinni zwracać uwagę, jak reagować na nadużywanie komputera/Internetu, jak współdziałać między sobą.

Do współpracy zapraszamy wolontariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie.

5-cio godzinne szkolenie dla wolontariuszy (studentów, absolwentów psychologii, pedagogiki) z tematyki uzaleznienia od komputera odbędzie się 22.09.2016 r. w godz. 14.15-19.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul.Konfederacka 3 Kraków.

Zapisy -proszę o wysłanie email na adres kontakt@kstu.pl

Szczegółowe informacje: Lilla Barańska tel. 505 163 624

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Życzenia Świąteczne

21 marca 2016 r.

Życzenia Świąteczne

Walne Zebranie KSTU

8 marca 2016 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień

Zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu KSTU,

które odbędzie się w dniu 22.03.2016r. (wtorek)

w Ośrodku Psychoterapii DDA KSTU - Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

I termin 12.30

II termin 12.45