Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

VII Zjazd Superwizorów

20 września 2019 r.

Drodzy Superwizorzy,

W imieniu RSPU zapraszam na siódmy doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

Zjazd odbędzie się 30.11.2019 r. w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Jak zawsze, oprócz relacji z całorocznej działalności RSPU w merytorycznej części zjazdu proponujemy dwa wystąpienia, a w roboczej zajmiemy się dyskusją nad wpływem bieżących zmian na zjawiska w superwizji i zagadnieniami przygotowania superwizorów do wykonywanej roli.

Pełny program zjazdu w załączniku.

Na tegoroczny zjazd wystosowaliśmy zaproszenie do PARPA i KBdsPN.

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację

 >> FORMULARZ REJESTRACYJNY

Koszt udziału wynosi 200 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000 do dnia 31 października 2019 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na miejsce i cattering)

  

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

Szkolenie Super KRAK-UZ

20 września 2019 r.

IV edycja Szkoły KRAK-UZ

12 lipca 2019 r.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
SZKOLENIEM KRAK-UZ

W związku z systemową zmianą wprowadzoną przez Ministra Zdrowia w bieżącym roku, wszystkie szkolenia w dziedzinie uzależnień w Polsce muszą przejść ponownie procedurę konkursową w KBdsPN. Z naszej strony zapewniamy, że zamierzamy uruchomić szkołę jak najwcześniej, tj. w grudniu 2019. Zachowa ona swoje standardy i styl pracy oraz rozkład zajęć. Modyfikacji (rozszerzeniu) ulegnie blok przygotowujacy naszych adeotów do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków. W sierpniu pojawi się na naszej stronie pelny harmonogram zajęć nowej edycji szkolenia oraz umożliwimy elektroniczne zapisy.

 

Agnieszka Litwa Janowska Kierownik KRAK-UZ

W POSZUKIWANIU DOBREJ WIĘZI edukacyjne zajęcia seminaryjno- warsztatowe dla osób z syndromem DDA

21 czerwca 2019 r.

Zapraszamy osoby dorosłe, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym i są mieszkańcami Krakowa do udziału w zajęciach grupy maratonowej o charakterze wyjazdowym.

Cel: zmiana w obszarze relacji z innymi ludźmi, a w tym poprawa osobistego funkcjonowania w związkach.

Czas realizacji:

Grupa A

 

I wyjazd 17-22.06.2019

II wyjazd  4-9.07.2019

III wyjazd 13-18.07.2019

 

 

 

 

 

 

Grupa B

I wyjazd 13-18.10 .2019

II wyjazd 17-22.11.2019

III wyjazd 5-10.12.2019


Grupa C

I wyjazd 21-26.10.2019

II wyjazd 12-17.11.2019

III wyjazd10-15.12.2019

 

Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska

Koszt: 717 zł (płatne w ratach), dojazd we własnym zakresie.

Warunki wstępne:

- zgłoszenie się na konsultację z terapeutą w OP DDA,

- zdiagnozowany syndrom DDA,

- posiadanie aktualnego zameldowania w Krakowie

Spotkania konsultacyjne odbywają się w Ośrodku Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Terminy konsultacji prosimy ustalać  telefonicznie nr 12 359 30 18.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

 logoKr

KOMUNIKAT RSPU

15 maja 2019 r.

Życzenia Świąteczne

9 kwietnia 2019 r.

PETYCJA

8 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W czwartek 4.04.2019  tworzące RSPU Towarzystwa: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień  i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej złożyły do Sejmu RP  petycje o tej samej treści.  Wraz z pismem przewodnim nasza petycja zawiera:

1/ projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości ze zmianą polegającą na prostym włączeniu tam treści dot. szkoleń regulowanych dotąd rozporządzeniem, 
2/ opinię kancelarii prawnej,

3/ opinię Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

O takie zmiany w ustawie w odrębnej petycji zwróciła się również do Sejmu RP Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. 

Spodziewamy się połączenia tych petycji i potraktowania ich jako zbiorowej.
Wszystkich, którzy chcą podobnych zmian zachęcamy by właśnie teraz działać na ich rzecz poprzez lobbowanie wśród posłów oraz senatorów by mogli podjąć i wspierać zmiany legislacyjne na rzecz umocowania prawnego naszego zawodu i utrzymania tożsamości i dorobku systemu lecznictwa osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Naszym zdaniem podstawowym warunkiem jakiejkolwiek dyskusji o integracji i jej kształcie w przyszłości będzie uzyskanie podmiotowej i równorzędnej z drugim nurtem w uzależnieniach pozycji.

Agnieszka Litwa Janowska

Prezes KSTU

KONFERENCJA 2019 pt. "Kiedy dziecko przejmuje kontrolę - o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA" już się odbyła

12 lutego 2019 r.

PLAKAT Konferencji 2019

Zapraszamy do zapoznania się z relacja z przebiegu Konferencji

 

PRAKTYKA POMAGANIA PACJENTOM Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI - szkolenie dla terapeutów uzależnień.

29 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolenia PRAKTYKA POMAGANIA

innowacyjnym, spójnym i kompleksowym:

- praktyczny wymiar zajęć: wykłady i warsztaty ilustrowane przypadkami pacjentów,

- tematyka różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer, seks oraz uzależnienia chemiczne,

- odniesienia do najnowszych teorii i badań naukowych,

- komfort pracy w małej 15-osobowej grupie z jednym trenerem.


Kryteria udziału w szkoleniu:

- wykształcenie: specjalista psychoterapii/terapii uzależnień certyfikowany lub w procesie certyfikacji,

- zatrudnienie w podmiocie leczniczym zajmującym się terapią uzależnień,

- doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami z nałogami behawioralnymi.

 

Organizacja szkolenia:

- 2 terminy: 6-10.03.2019r. lub 8-12.05.2019r.

- miejsce: Kraków, Aparthotel Lwowska 1, ul. Lwowska 1

- koszty: 110 zł (obejmujące zakwaterowanie i wyżywienie w Aparthotel Lwowska 1 oraz materiały szkoleniowe)

- harmonogram: środa 14.00 - 19.15, pozostałe dni 9.00 - 19.15, niedziela 9.00 - 14.00

- trener: Agnieszka Duda, superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, terapeuta psychodramy Psychodrama Association for Europe.


„Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w drugiej edycji szkolenia PRAKTYKA POMAGANIA. Zależy mi na praktycznym wymiarze naszego spotkania, będę opisywać w oparciu o konkretne przypadki podstawowe założenia teoretyczne i metody pracy. Liczę, że zachęcę Państwa do dzielenia się również swoim warsztatem pracy. Wierzę, że czas szkolenia (aż 5 dni), miejsce (centrum Krakowa) oraz niewielka grupa (15 osób) będą sprzyjać twórczej i owocnej pracy!”

UWAGA - REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Kontakt:

Agnieszka Duda, tel. 604 863 164.

FORMULARZ REJESTRACYJNY >

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


***

Życzenia Świąteczne

18 grudnia 2018 r.

Życzenia Świąteczne

Relacja z VI Zjazdu Rady Superwizorów

3 grudnia 2018 r.

Relacja z VI zjazdu superwizorów psychoterapii uzależnień – 1 grudnia 2018

To już tradycja, że późną jesienią odbywa się Zjazd organizowany przez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Kiedy był planowany, realia naszego funkcjonowania wydawały się być stabilne – stąd planowany program Zjazdu koncentrował się na wystąpieniach merytorycznych, sprawozdaniu z działalności Rady w mijającym roku i planów na rok następny, który jest rokiem wyborczym.

Rzeczywistość wykreowana przez Ministerstwo Zdrowia za pomocą ogłoszonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektów rozporządzeń (http://radasuperwizorow.pl/?p=903 i późniejsze wpisy na ten temat), zmusił nas do modyfikacji programu. Wokół projektów rozporządzeń pojawiło się wiele emocji i refleksji – trudno byłoby nie uwzględnić tych niepokojów i nie odnieść się do nich merytorycznie, podczas spotkania superwizorów czyli osób bezpośrednio zainteresowanych konsekwencjami ministerialnych rozporządzeń. Zwłaszcza, że od samego początku tego, nie oszukujmy się, kryzysu, Rada Superwizorów bardzo aktywnie, z ogromną determinacją i jak okazało się sporą skutecznością, podjęła się reprezentowania środowiska superwizorów i psychoterapeutów uzależnień, w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia. Ostatnie spotkanie w MZ miało miejsce w dniu  poprzedzającym Zjazd – superwizorów reprezentowali: Agnieszka Litwa – Janowska, Dorota Reguła, Iwona Kołodziejczyk i Sławomir Grab (komunikat dotyczący przebiegu i efektów tego spotkania, wkrótce na stronie).

Zjazd odbył się w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie(http://www.zozmokotow.pl/index.php/opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien/opieka-psychiatryczna-belgijska), dzięki gościnności kierowniczki Anny Biczewskiej.

Udało nam się zachować proporcje pomiędzy wcześniejszym planami a potrzebą chwili – żeby nie wprowadzać chaosu, po przywitaniu, w którym Agnieszka Litwa – Janowska odniosła się krótko do bieżącej sytuacji, zapadła decyzja, aby trzymać się programu zjazdu i zgodnie z nim rozpocząć od wystąpień merytorycznych.

Barbara Błaż– Kapusta zaprezentowała „Model 7 perspektyw w superwizji - zastosowanie i inspiracje” poszerzając perspektywę rozumienia procesu superwizyjnego, o porządkujące go aspekty koncentrowania się na kolejnych elementach: samym pacjencie, interwencjach terapeuty/superwizanta, relacji superwizant/terapeuta – pacjent, wewnętrznym procesie superwiznata/terapeuty, relacji superwizor – superwizant, samym superwizorze oraz tzw. szerszym kontekście czyli aspekcie społeczno – kulturowym. Model ten wydaje się być bardzo przydatny w rozumieniu i porządkowaniu procesu superwizji zarówno indywidualnej, jak i grupowej/zespołowej.

Drugą prelegentką była Renata Zuba, która przedstawiła „Doświadczenia terapeutycznego wykorzystania teatru w leczeniu osób uzależnionych”. Prezentacja opierała się na praktyce stosowanej w  Oddziale Leczenia Uzależnień SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, a wzbogacały ją zdjęcia ze spektakli, które były wystawione w Oddziale w latach 2015 – 17.

Obu prelegentkom zadawano pytania, druga prezentacja sprowokowała także inne osoby spośród uczestników zjazdu, do podzielenia się własnym doświadczeniem uczestniczenia bądź współtworzenia analogicznych przedsięwzięć.

Kolejnym punktem było sprawozdanie z ostatniego roku działania Rady Superwizorów, siłą rzeczy zdominowane przez wątki bieżące, choć nie tylko.  Istotną  informacją jest m.in. to, że RSPU udzieliło akredytacji szkoleniu dla aplikantów "SuperKRAK-UZ" Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

 Uczestnicy zorganizowanego dzień wcześniej spotkania w Ministerstwie Zdrowia, opowiedzieli o jego przebiegu i skutkach.  Choć ta relacja nie napawa optymizmem, to jednak daje pewną dozę nadziei, że podjęte przez Radę Superwizorów i całe środowisko psychoterapeutów uzależnień działania, nie pozostają bez echa i choć skutki tych działań nie są natychmiastowe i spektakularne, to są niezaprzeczalne.

To, co możemy jeszcze zrobić, to podjąć próbę dotarcia do jak największej liczby posłów na Sejm RP, tak, aby zainteresować ich naszymi sprawami i przekonać ich do nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w taki sposób, aby zapisy dotyczące szkolenia specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, znalazły się w tej Ustawie. Wówczas możliwe być może będą prace nad integracją ścieżek kształcenia KBdsPN i PARPA na równych prawach dla obu, nie zaś, jak w tej chwili proponuje Ministerstwo, poprzez wchłonięcie jednej przez drugą, bądź mechaniczne połączenie obu.

Na zakończenie Zjazdu poruszona została kwestia zbliżających się wyborów do Rady. Wobec skuteczności działań dotychczasowych jej członków oraz oczekiwań środowiska co do kontynuacji tych działań, uznano, że korzystne byłoby, aby Rada pozostała nadal w niezmienionym składzie, co daje Radzie mandat zaufania, ale oczywiście musi zostać poddane procedurze wyboru przewidzianego w statucie Rady.

Konkluzja Zjazdu sformułowana przez Przewodnicząca Agnieszkę Litwę –Janowską, jest następująca: mamy nadzieję, opieramy się na wartościach, które zachowujemy i paradoksalnie, w wyniku kryzysu, wzmacniamy naszą tożsamość jako superwizorów i psychoterapeutów uzależnień.

Joanna Wawerska - Kus 

***

Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

16 listopada 2018 r.

Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień W dniu 15.11.2018 r, na prośbę RSPU odbyło się w Warszawie, w Ministerstwie Zdrowia spotkanie przedstawicieli Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z Wiceministrem Zdrowia Zbigniewem Królem. Na to spotkanie Ministerr Zdrowia zaprosił Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego oraz dwóch przedstawicieli tego departamentu, prawnika i rzecznika prasowego, Poseł M. Zwiercan Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds Przeciwdziałania Uzależnieniom wraz z asystentem, Dyrektora KBdsPN P.Jabłońskiego, a także Dyrektora PARPA K. Brzózkę wraz z prawnikiem. Z naszej strony RSPU było reprezentowane przez Wiceprzewodniczacą Dorotę Regułę i Przewodniczacą Agnieszkę Lirwę- Janowską oraz prawnika- Małgorzatę Marzec. W wyniku dwugodzinnych rozmów uzgodniono:

1. Przedłużenie opiniowania projektów na stronie RCL do 23.11.2018,

2. Zapewnienie o planie Ministra Zdrowia na siedmioletni okres gwarancji na dokończenie procesu certyfikacji dla osób posiadających status specjalisty/instruktora w naszym obszarze tj dotychczasowej ścieżki PARPA.

3. Nasz udział w spotkaniu w Ministerstwie za ok. 2 tygodnie, by ustalać z Przedstawicielami Deoartamentu Zdrowia Publicznego i Dyrektorami obu Agencji ramy przejściowych zasad programowych, oraz dyskutować kształt rozporządzeń. * * * Zachęcam w imieniu RSPU do jak najszerszego udziału superwizorów z RSPU oraz z listy PARPA i aplikantów w Zjeździe Superwizorów, które odbędzie się 1.12.2018 w Warszawie. Mamy o czym rozmawiać, to ważny moment dla naszego środowiska. Elektroniczna rejestracja jest możliwa na naszej stronie www.radasuperwizorow.pl

Agnieszka Litwa Janowska Przewodnicząca RSPU

 

UWAGA, z przyczyn niezależnych od nas tegoroczny- VI Zjazd odbędzie się na ul. Belgijskiej 4 w Warszawie w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

***

SPOTKANIE ŚRODOWISKA ZAJMUJĄCEGO SIĘ LECZENIEM OSÓB UZALEŻNIONYCH

8 listopada 2018 r.

Informujemy, że 6.11.2018 w Warszawie odbyło się spotkanie środowiska zajmującego się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Celem spotkania było omówienie krytycznej sytuacji związanej z zagrożeniami wynikającymi z planowanych przez Ministerstwo zdrowia zmianami w naszym systemie szkolenia i lecznictwa Wzięli w nim udział nasi Nestorzy i autorytety: Jerzy Mellibruda, Czesław Czabała, Bohdan Woronowicz, Zofia Sobolewska -Mellibruda i kierownicy akredytowanych szkół, superwizorzy, egzaminatorzy, reprezentanci WOTUiW, placówek stażowych, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, Stowarzyszeń, Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Obecni byli redaktorzy TUiW i Świata Problemów, Spotkanie zorganizowała i moderowała Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Zaprosiliśmy na nie Wiceministra Króla, Przewodniczącą Zespołu Parlamentarnego ds Rozwiązywania Problemów Uzależnień,Dyrektorów PARPA i KBdsPN, Kierownika DLO w PARPA,, by wyjaśnić powody i znaczenie zaistniałej sytuacji i wyrazić swój sprzeciw. Pod nieobecność Ministra Króla Ministerstwo Zdrowia przysłało swoich przedstawicieli. Pozostali Goście byli obecni i odpowiadali na nasze pytania. Niestety planowane zmiany mogą być trudne do zatrzymania. Będziemy używać wszystkich środków, żeby nie utracić spójności i tożsamości tego, co dotąd wypracowaliśmy w naszym obszarze lecznictwa. Załączamy nagranie- relację z tego spotkania. A także pismo jego uczestników Agnieszka Litwa-Janowska

NAGRANIE ZE SPOTKANIA>

***

PETYCJA

5 listopada 2018 r.

Środowisko terapeutów uzależnień zajmujące się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin jest poważnie zaniepokojone projektem zmian załamujących system uzyskiwania naszych kwalifikacji, przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Zwracamy się do Państwa o podpisanie przygotowanej przez nas petycji. Jeśli popieracie jej treść prosimy o kliknięcie w poniższy link.

 

PETYCJA>>

Będziemy wdzięczni o zachęcenie innych do poparcia naszego protestu i przesłanie tej wiadomości dalej. Może to być każdy, komu leży na sercu dobro naszej działalności. Petycja wraz z podpisami będzie przekazana Ministerstwu Zdrowia. Treść petycji przygotowała Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

***

Zmiany w Zarządzie KSTU

12 października 2018 r.

Z przyjemnością informuję, że w dniu 8.10.2018 odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU, na którym, na wniosek prezesa KSTU, podjęto decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu KSTU.

Czwartym Wiceprezesem KSTU została Lilla Barańska. Oznacza to także, ze w ramach KCTU Lilla Barańska- od listopada br- obejmie nowe stanowisko- kierownika administracji.

W imieniu całego Zarządu i własnym serdecznie gratuluję nowej Wiceprezes,

Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
Dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

***

VI ZJAZD SUPERWIZORÓW

6 września 2018 r.

Drodzy Superwizorzy,

Nasze coroczne zjazdy stały się tradycją. Zapraszamy na szósty już zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień oraz sympatyków zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Zjazd odbędzie się 1.12.2018 r. o g. 11-16.30 w Warszawie, na ul. Belgijskiej 4 w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.  (UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU ZJAZDU)

Zawartość merytoryczna naszego spotkania stanowić będą wystąpienia:

- Adolescent- uzależnienie jako objaw. Dorota Jabłońska
- Doświadczenia terapeutycznego wykorzystania teatru w leczeniu osób uzależnionych. Renata Zuba
- Model 7 perspektyw w superwizji- zastosowanie i inspiracje. Barbara Błaż- Kapusta

W roboczej części zjazdu proponujemy:

- sprawozdanie z działalności RSPU;

- informację na temat szkolenia superwizorów aplikantów;

- dyskusję o sposobie wybierania władz RSPU w przyszłej kadencji.

 

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację.

FORMULARZ REJESTRACYJNY>

Koszt udziału wynosi 180 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU
21 1940 1076 3085 1948 0013 0000.
Prosimy o to do 31 października 2018, by zdążyć z zamówieniem catteringu.

 

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

***