Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Relacja z VI Zjazdu Rady Superwizorów

3 grudnia 2018 r.

Relacja z VI zjazdu superwizorów psychoterapii uzależnień – 1 grudnia 2018

To już tradycja, że późną jesienią odbywa się Zjazd organizowany przez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Kiedy był planowany, realia naszego funkcjonowania wydawały się być stabilne – stąd planowany program Zjazdu koncentrował się na wystąpieniach merytorycznych, sprawozdaniu z działalności Rady w mijającym roku i planów na rok następny, który jest rokiem wyborczym.

Rzeczywistość wykreowana przez Ministerstwo Zdrowia za pomocą ogłoszonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektów rozporządzeń (http://radasuperwizorow.pl/?p=903 i późniejsze wpisy na ten temat), zmusił nas do modyfikacji programu. Wokół projektów rozporządzeń pojawiło się wiele emocji i refleksji – trudno byłoby nie uwzględnić tych niepokojów i nie odnieść się do nich merytorycznie, podczas spotkania superwizorów czyli osób bezpośrednio zainteresowanych konsekwencjami ministerialnych rozporządzeń. Zwłaszcza, że od samego początku tego, nie oszukujmy się, kryzysu, Rada Superwizorów bardzo aktywnie, z ogromną determinacją i jak okazało się sporą skutecznością, podjęła się reprezentowania środowiska superwizorów i psychoterapeutów uzależnień, w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia. Ostatnie spotkanie w MZ miało miejsce w dniu  poprzedzającym Zjazd – superwizorów reprezentowali: Agnieszka Litwa – Janowska, Dorota Reguła, Iwona Kołodziejczyk i Sławomir Grab (komunikat dotyczący przebiegu i efektów tego spotkania, wkrótce na stronie).

Zjazd odbył się w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie(http://www.zozmokotow.pl/index.php/opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien/opieka-psychiatryczna-belgijska), dzięki gościnności kierowniczki Anny Biczewskiej.

Udało nam się zachować proporcje pomiędzy wcześniejszym planami a potrzebą chwili – żeby nie wprowadzać chaosu, po przywitaniu, w którym Agnieszka Litwa – Janowska odniosła się krótko do bieżącej sytuacji, zapadła decyzja, aby trzymać się programu zjazdu i zgodnie z nim rozpocząć od wystąpień merytorycznych.

Barbara Błaż– Kapusta zaprezentowała „Model 7 perspektyw w superwizji - zastosowanie i inspiracje” poszerzając perspektywę rozumienia procesu superwizyjnego, o porządkujące go aspekty koncentrowania się na kolejnych elementach: samym pacjencie, interwencjach terapeuty/superwizanta, relacji superwizant/terapeuta – pacjent, wewnętrznym procesie superwiznata/terapeuty, relacji superwizor – superwizant, samym superwizorze oraz tzw. szerszym kontekście czyli aspekcie społeczno – kulturowym. Model ten wydaje się być bardzo przydatny w rozumieniu i porządkowaniu procesu superwizji zarówno indywidualnej, jak i grupowej/zespołowej.

Drugą prelegentką była Renata Zuba, która przedstawiła „Doświadczenia terapeutycznego wykorzystania teatru w leczeniu osób uzależnionych”. Prezentacja opierała się na praktyce stosowanej w  Oddziale Leczenia Uzależnień SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, a wzbogacały ją zdjęcia ze spektakli, które były wystawione w Oddziale w latach 2015 – 17.

Obu prelegentkom zadawano pytania, druga prezentacja sprowokowała także inne osoby spośród uczestników zjazdu, do podzielenia się własnym doświadczeniem uczestniczenia bądź współtworzenia analogicznych przedsięwzięć.

Kolejnym punktem było sprawozdanie z ostatniego roku działania Rady Superwizorów, siłą rzeczy zdominowane przez wątki bieżące, choć nie tylko.  Istotną  informacją jest m.in. to, że RSPU udzieliło akredytacji szkoleniu dla aplikantów "SuperKRAK-UZ" Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

 Uczestnicy zorganizowanego dzień wcześniej spotkania w Ministerstwie Zdrowia, opowiedzieli o jego przebiegu i skutkach.  Choć ta relacja nie napawa optymizmem, to jednak daje pewną dozę nadziei, że podjęte przez Radę Superwizorów i całe środowisko psychoterapeutów uzależnień działania, nie pozostają bez echa i choć skutki tych działań nie są natychmiastowe i spektakularne, to są niezaprzeczalne.

To, co możemy jeszcze zrobić, to podjąć próbę dotarcia do jak największej liczby posłów na Sejm RP, tak, aby zainteresować ich naszymi sprawami i przekonać ich do nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w taki sposób, aby zapisy dotyczące szkolenia specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, znalazły się w tej Ustawie. Wówczas możliwe być może będą prace nad integracją ścieżek kształcenia KBdsPN i PARPA na równych prawach dla obu, nie zaś, jak w tej chwili proponuje Ministerstwo, poprzez wchłonięcie jednej przez drugą, bądź mechaniczne połączenie obu.

Na zakończenie Zjazdu poruszona została kwestia zbliżających się wyborów do Rady. Wobec skuteczności działań dotychczasowych jej członków oraz oczekiwań środowiska co do kontynuacji tych działań, uznano, że korzystne byłoby, aby Rada pozostała nadal w niezmienionym składzie, co daje Radzie mandat zaufania, ale oczywiście musi zostać poddane procedurze wyboru przewidzianego w statucie Rady.

Konkluzja Zjazdu sformułowana przez Przewodnicząca Agnieszkę Litwę –Janowską, jest następująca: mamy nadzieję, opieramy się na wartościach, które zachowujemy i paradoksalnie, w wyniku kryzysu, wzmacniamy naszą tożsamość jako superwizorów i psychoterapeutów uzależnień.

Joanna Wawerska - Kus 

Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

16 listopada 2018 r.

Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień W dniu 15.11.2018 r, na prośbę RSPU odbyło się w Warszawie, w Ministerstwie Zdrowia spotkanie przedstawicieli Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z Wiceministrem Zdrowia Zbigniewem Królem. Na to spotkanie Ministerr Zdrowia zaprosił Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego oraz dwóch przedstawicieli tego departamentu, prawnika i rzecznika prasowego, Poseł M. Zwiercan Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds Przeciwdziałania Uzależnieniom wraz z asystentem, Dyrektora KBdsPN P.Jabłońskiego, a także Dyrektora PARPA K. Brzózkę wraz z prawnikiem. Z naszej strony RSPU było reprezentowane przez Wiceprzewodniczacą Dorotę Regułę i Przewodniczacą Agnieszkę Lirwę- Janowską oraz prawnika- Małgorzatę Marzec. W wyniku dwugodzinnych rozmów uzgodniono:

1. Przedłużenie opiniowania projektów na stronie RCL do 23.11.2018,

2. Zapewnienie o planie Ministra Zdrowia na siedmioletni okres gwarancji na dokończenie procesu certyfikacji dla osób posiadających status specjalisty/instruktora w naszym obszarze tj dotychczasowej ścieżki PARPA.

3. Nasz udział w spotkaniu w Ministerstwie za ok. 2 tygodnie, by ustalać z Przedstawicielami Deoartamentu Zdrowia Publicznego i Dyrektorami obu Agencji ramy przejściowych zasad programowych, oraz dyskutować kształt rozporządzeń. * * * Zachęcam w imieniu RSPU do jak najszerszego udziału superwizorów z RSPU oraz z listy PARPA i aplikantów w Zjeździe Superwizorów, które odbędzie się 1.12.2018 w Warszawie. Mamy o czym rozmawiać, to ważny moment dla naszego środowiska. Elektroniczna rejestracja jest możliwa na naszej stronie www.radasuperwizorow.pl

Agnieszka Litwa Janowska Przewodnicząca RSPU

 

UWAGA, z przyczyn niezależnych od nas tegoroczny- VI Zjazd odbędzie się na ul. Belgijskiej 4 w Warszawie w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

SPOTKANIE ŚRODOWISKA ZAJMUJĄCEGO SIĘ LECZENIEM OSÓB UZALEŻNIONYCH

8 listopada 2018 r.

Informujemy, że 6.11.2018 w Warszawie odbyło się spotkanie środowiska zajmującego się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Celem spotkania było omówienie krytycznej sytuacji związanej z zagrożeniami wynikającymi z planowanych przez Ministerstwo zdrowia zmianami w naszym systemie szkolenia i lecznictwa Wzięli w nim udział nasi Nestorzy i autorytety: Jerzy Mellibruda, Czesław Czabała, Bohdan Woronowicz, Zofia Sobolewska -Mellibruda i kierownicy akredytowanych szkół, superwizorzy, egzaminatorzy, reprezentanci WOTUiW, placówek stażowych, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, Stowarzyszeń, Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Obecni byli redaktorzy TUiW i Świata Problemów, Spotkanie zorganizowała i moderowała Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Zaprosiliśmy na nie Wiceministra Króla, Przewodniczącą Zespołu Parlamentarnego ds Rozwiązywania Problemów Uzależnień,Dyrektorów PARPA i KBdsPN, Kierownika DLO w PARPA,, by wyjaśnić powody i znaczenie zaistniałej sytuacji i wyrazić swój sprzeciw. Pod nieobecność Ministra Króla Ministerstwo Zdrowia przysłało swoich przedstawicieli. Pozostali Goście byli obecni i odpowiadali na nasze pytania. Niestety planowane zmiany mogą być trudne do zatrzymania. Będziemy używać wszystkich środków, żeby nie utracić spójności i tożsamości tego, co dotąd wypracowaliśmy w naszym obszarze lecznictwa. Załączamy nagranie- relację z tego spotkania. A także pismo jego uczestników Agnieszka Litwa-Janowska

NAGRANIE ZE SPOTKANIA>

PETYCJA

5 listopada 2018 r.

Środowisko terapeutów uzależnień zajmujące się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin jest poważnie zaniepokojone projektem zmian załamujących system uzyskiwania naszych kwalifikacji, przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Zwracamy się do Państwa o podpisanie przygotowanej przez nas petycji. Jeśli popieracie jej treść prosimy o kliknięcie w poniższy link.

 

PETYCJA>>

Będziemy wdzięczni o zachęcenie innych do poparcia naszego protestu i przesłanie tej wiadomości dalej. Może to być każdy, komu leży na sercu dobro naszej działalności. Petycja wraz z podpisami będzie przekazana Ministerstwu Zdrowia. Treść petycji przygotowała Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Zmiany w Zarządzie KSTU

12 października 2018 r.

Z przyjemnością informuję, że w dniu 8.10.2018 odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU, na którym, na wniosek prezesa KSTU, podjęto decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu KSTU.

Czwartym Wiceprezesem KSTU została Lilla Barańska. Oznacza to także, ze w ramach KCTU Lilla Barańska- od listopada br- obejmie nowe stanowisko- kierownika administracji.

W imieniu całego Zarządu i własnym serdecznie gratuluję nowej Wiceprezes,

Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
Dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

VI ZJAZD SUPERWIZORÓW

6 września 2018 r.

Drodzy Superwizorzy,

Nasze coroczne zjazdy stały się tradycją. Zapraszamy na szósty już zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień oraz sympatyków zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Zjazd odbędzie się 1.12.2018 r. o g. 11-16.30 w Warszawie, na ul. Belgijskiej 4 w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.  (UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU ZJAZDU)

Zawartość merytoryczna naszego spotkania stanowić będą wystąpienia:

- Adolescent- uzależnienie jako objaw. Dorota Jabłońska
- Doświadczenia terapeutycznego wykorzystania teatru w leczeniu osób uzależnionych. Renata Zuba
- Model 7 perspektyw w superwizji- zastosowanie i inspiracje. Barbara Błaż- Kapusta

W roboczej części zjazdu proponujemy:

- sprawozdanie z działalności RSPU;

- informację na temat szkolenia superwizorów aplikantów;

- dyskusję o sposobie wybierania władz RSPU w przyszłej kadencji.

 

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację.

FORMULARZ REJESTRACYJNY>

Koszt udziału wynosi 180 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU
21 1940 1076 3085 1948 0013 0000.
Prosimy o to do 31 października 2018, by zdążyć z zamówieniem catteringu.

 

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat obrazu i doświadczenia ciała u osób z syndromem DDA

15 czerwca 2018 r.

Za nami jest już jubileuszowa konferencja z okazji 10-lecia utworzenia Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady MK Bogusława Kośmidera. Wzruszenie przeplatało się z zadumą nad upływem czasu i znaczeniem tego w drodze rozwoju i zmian dla ciała naszej organizacji, o czym wspomniała otwierająca konferencję dyrektor KCTU Agnieszka Litwa-Janowska.

Historię tworzenia się ciała zespołu terapeutycznego OP DDA omówił jego kierownik- Serafin Olczak. Podwaliny pod zespół terapeutów oraz ośrodek terapeutyczny stworzyli Agnieszka Litwa - Janowska oraz Rajmund Janowski, którzy od lat 90-tych ub. wieku zajmowali się pracą z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami uzależnionymi i właśnie z syndromem DDA w ramach Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Uzależnień na ul. Lwowskiej. Wokół nich, gdy w 2000 roku powstało Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, tworzył się i powiększał zespół terapeutów zajmujących się tą problematyką. W związku z rozbudowaniem oferty dla DDA i coraz większą liczbą pacjentów, powstała konieczność utworzenia odrębnego miejsca leczenia. Ideą przewodnią tej zmiany była myśl, aby powstał ośrodek, który już samą nazwą pomoże identyfikować problemy i określać ich źródła oraz ułatwi poszukiwanie pomocy terapeutycznej w tym zakresie. Tak właśnie, w 2008 roku powstał Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików KCTU. Leczenie w nim jest możliwe dzięki bazie którą jest finansowe wsparcie Urzędu Miasta Krakowa oraz kontrakt z NFZ. Zespół tworzą terapeuci pracujący w różnych paradygmatach, chociaż przewodnią modalnością jest podejście psychodynamiczne, ważne też jest rozumienie systemowe, egzystencjalne, czy behawioralno – poznawcze. Odnosząc się do tematu konferencji wydaje nam się, że istotnym czynnikiem podnoszących jakość leczenia jest integrowanie głowy z ciałem, dlatego też część terapeutów pracuje również przy użyciu metod psychodramatycznych. Od wielu lat nie tylko leczymy naszych pacjentów, ale także uczymy naszego stylu pracy innych.

Dr hab. med. M. Furgał w swoim wykładzie mówił, że w rodzinach osób uzależnionych już samo zablokowanie używania substancji może skutkować wygenerowaniem innych problemów przejmujących funkcję stabilizatora systemu rodzinnego. Usłyszeliśmy o konwersji problemów emocjonalnych na somatyzacje oraz transgeneracyjnych mechanizmach powstawania uzależnienia i problemów somatycznych jako czynników stabilizujących funkcjonowanie rodziny.

Chroniczne traumatyczne doświadczenie, poczucie pustki i opuszczenia w rodzinie z problemem uzależnień skutkuje hamowaniem procesu mentalizacji. Wówczas do głosu dochodzi ciało. O historii znaczenia grupy-matki dla budzenia się ze snu i uwalniania ciała ze zbroi, osób z syndromem DDA, w warunkachmaratonowej grupy wyjazdowej opowiadali w swoim wystąpieniu Agnieszka Litwa-Janowska i Rajmund Janowski.

Nieodrobione lekcje z bliskości, czyli o wpływie utrudnionego rozwoju seksualnego na dorosłe życie intymne opisał uczestnikom konferencji dr n. med. Łukasz Muldner- Nieckowski.

 

Ilona Jona-Słowik, przedstawiła studium przypadku kilku pacjentów doświadczających swojego „dorosłego ciała” jako nie pasującego do emocjonalnego wnętrza, ciała będącego źródłem cierpienia, a nie przyjemności.

 

Z kolei Katarzyna Dudzińska opowiedziała o niechcianym pożądaniu, o trudności w integrowaniu seksualności w psychoterapii osób z syndromem DDA: „..chodzi więc o przestrzeń - nie tylko cielesną, ale przecież bardzo z ciałem splecioną -która wyznacza tworzenie połączeń w niebezpiecznych warunkach: tam, gdzie są być może szlaki nie do przebycia i rozmaite pułapki…”

Interesujące dla praktyków wyniki dwóch obszernych dwu i trzyletnich badań nad efektywnością psychoterapii grupowej prowadzonej w OPDDA w Krakowie przedstawili kolejno: dr n. med Aleksandra Wieczorek i dr n. hum. Piotr Słowik.

Całość konferencji zakończyliśmy panelowym dialogiem praktyków, zainteresowanych różnymi aspektami i sygnałami naszych ciał w przeciwprzeniesieniowych doświadczeniach w pracy z pacjentami. O wątpliwościach, tęsknotach, smutku, przyjemności i miłości sobie opowiadając…

Agnieszka Litwa-Janowska i Serafin Olczak

Ośrodek Psychoterapii DDA

Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

 

W POSZUKIWANIU DOBREJ WIĘZI edukacyjne zajęcia seminaryjno- warsztatowe dla osób z syndromem DDA

10 maja 2018 r.

Zapraszamy osoby dorosłe, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym i są mieszkańcami Krakowa do udziału w zajęciach grupy maratonowej o charakterze wyjazdowym.

Cel: zmiana w obszarze relacji z innymi ludźmi, a w tym poprawa osobistego funkcjonowania w związkach.

Czas:  maj – czerwiec 2018 lub październik-grudzień 2018

Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska

Koszt: 775 zł (płatne w ratach), dojazd we własnym zakresie.

Warunki wstępne:

- zgłoszenie się na konsultację z terapeutą w OP DDA,

- zdiagnozowany syndrom DDA,

- posiadanie aktualnego zameldowania w Krakowie

Spotkania konsultacyjne odbywają się w Ośrodku Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Terminy konsultacji prosimy ustalać  telefonicznie nr 12 359 30 18.


Zadanie jest współfinansowane  ze środków Gminy Miejskiej Kraków

krakow

 

KRAKUZ- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW Z UKOŃCZONĄ SZKOŁĄ PSYCHOTERAPII

22 marca 2018 r.

UWAGA- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW Z UKOŃCZONĄ  SZKOŁĄ PSYCHOTERAPII

 

Dla zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji o umiejętności z zakresu psychoterapii uzależnień mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca w aktualnej edycji Szkoły Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ (2018/2019).  

Informujemy, że osoby, które ukończyły szkołę psychoterapii są zwolnione z treningów (interpersonalnego i intrapsychicznego) – co stanowi 100 godzin  szkolenia i mogą rozpocząć  szkolenie KRAK-UZ od zjazdu 3 czyli od maja 2018.

Przypominamy, że koszt szkolenia w tej sytuacji jest niższy i wynosi 7900 zł

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik KRAK-UZ

Tel. 507 724 595


Konferencja jubileuszowa "Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA", 2018

1.06.2018, Sala Obrad UMK

 

Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia

Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat

obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA

Piątek 1.06.2018, Sala Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4

Plakat konferencji

Więcej informacji na:

http://www.kstu.pl/strony/27/konferencje-naukowe-organizowane-przez-kstu

Dzień Otwarty "Uzależnienia? I co dalej?"

14 lutego 2018 r.

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej 73  organizuje 24 marca w sobotę Dzień Otwarty "Uzależnienie od hazardu,pornografii, internetu ? I co dalej?" dla:

  • osób które zastanawiają się czy dotyczy  ich problem zachowań nałogowych ( hazard, pornografia, komputer),
  • osób, których niepokoją zachowania bliskich związane z grą hazardową, używaniem komputera, korzystaniem z pornografii,
  • osób, które chciałyby zdobyć informacje dotyczące zachowań nałogowych, uzależnień mieszanych, czyli np. używania alkoholu i korzystania z pornografii albo grania hazardowego.

 

         W godzinach od 8.00- 14.00 dyżurować będą terapeuci, którzy odpowiedzą na pytania, wątpliwości dotyczące uzależnień, rozpoznawania problematyki zachowań nałogowych u siebie albo u bliskich. W godzinach 11.00-13.00 każdy z uczestników Dnia Otwartego będzie mógł wziąć udział w wykładzie "Uzależnienia? I co dalej?" przybliżającym problem uzależnień behawioralnych, uzależnień mieszanych oraz możliwości leczenia w Krakowie i w województwie małopolskim.

         Dzień Otwarty 24.03.2018 r. organizowany jest w ramach projektu finansowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych KBPN.

 PLAKAT

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia