Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Zmiany w Zarządzie KSTU

12 października 2018 r.

Z przyjemnością informuję, że w dniu 8.10.2018 odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU, na którym, na wniosek prezesa KSTU, podjęto decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu KSTU.

Czwartym Wiceprezesem KSTU została Lilla Barańska. Oznacza to także, ze w ramach KCTU Lilla Barańska- od listopada br- obejmie nowe stanowisko- kierownika administracji.

W imieniu całego Zarządu i własnym serdecznie gratuluję nowej Wiceprezes,

Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
Dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

***