Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

16 listopada 2018 r.

Komunikat Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień W dniu 15.11.2018 r, na prośbę RSPU odbyło się w Warszawie, w Ministerstwie Zdrowia spotkanie przedstawicieli Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień z Wiceministrem Zdrowia Zbigniewem Królem. Na to spotkanie Ministerr Zdrowia zaprosił Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego oraz dwóch przedstawicieli tego departamentu, prawnika i rzecznika prasowego, Poseł M. Zwiercan Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds Przeciwdziałania Uzależnieniom wraz z asystentem, Dyrektora KBdsPN P.Jabłońskiego, a także Dyrektora PARPA K. Brzózkę wraz z prawnikiem. Z naszej strony RSPU było reprezentowane przez Wiceprzewodniczacą Dorotę Regułę i Przewodniczacą Agnieszkę Lirwę- Janowską oraz prawnika- Małgorzatę Marzec. W wyniku dwugodzinnych rozmów uzgodniono:

1. Przedłużenie opiniowania projektów na stronie RCL do 23.11.2018,

2. Zapewnienie o planie Ministra Zdrowia na siedmioletni okres gwarancji na dokończenie procesu certyfikacji dla osób posiadających status specjalisty/instruktora w naszym obszarze tj dotychczasowej ścieżki PARPA.

3. Nasz udział w spotkaniu w Ministerstwie za ok. 2 tygodnie, by ustalać z Przedstawicielami Deoartamentu Zdrowia Publicznego i Dyrektorami obu Agencji ramy przejściowych zasad programowych, oraz dyskutować kształt rozporządzeń. * * * Zachęcam w imieniu RSPU do jak najszerszego udziału superwizorów z RSPU oraz z listy PARPA i aplikantów w Zjeździe Superwizorów, które odbędzie się 1.12.2018 w Warszawie. Mamy o czym rozmawiać, to ważny moment dla naszego środowiska. Elektroniczna rejestracja jest możliwa na naszej stronie www.radasuperwizorow.pl

Agnieszka Litwa Janowska Przewodnicząca RSPU

 

UWAGA, z przyczyn niezależnych od nas tegoroczny- VI Zjazd odbędzie się na ul. Belgijskiej 4 w Warszawie w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

***