Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

PETYCJA

8 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W czwartek 4.04.2019  tworzące RSPU Towarzystwa: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień  i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej złożyły do Sejmu RP  petycje o tej samej treści.  Wraz z pismem przewodnim nasza petycja zawiera:

1/ projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości ze zmianą polegającą na prostym włączeniu tam treści dot. szkoleń regulowanych dotąd rozporządzeniem, 
2/ opinię kancelarii prawnej,

3/ opinię Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

O takie zmiany w ustawie w odrębnej petycji zwróciła się również do Sejmu RP Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. 

Spodziewamy się połączenia tych petycji i potraktowania ich jako zbiorowej.
Wszystkich, którzy chcą podobnych zmian zachęcamy by właśnie teraz działać na ich rzecz poprzez lobbowanie wśród posłów oraz senatorów by mogli podjąć i wspierać zmiany legislacyjne na rzecz umocowania prawnego naszego zawodu i utrzymania tożsamości i dorobku systemu lecznictwa osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Naszym zdaniem podstawowym warunkiem jakiejkolwiek dyskusji o integracji i jej kształcie w przyszłości będzie uzyskanie podmiotowej i równorzędnej z drugim nurtem w uzależnieniach pozycji.

Agnieszka Litwa Janowska

Prezes KSTU