Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

KRAKUZ- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW Z UKOŃCZONĄ SZKOŁĄ PSYCHOTERAPII

22 marca 2018 r.

UWAGA- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW Z UKOŃCZONĄ  SZKOŁĄ PSYCHOTERAPII

 

Dla zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji o umiejętności z zakresu psychoterapii uzależnień mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca w aktualnej edycji Szkoły Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ (2018/2019).  

Informujemy, że osoby, które ukończyły szkołę psychoterapii są zwolnione z treningów (interpersonalnego i intrapsychicznego) – co stanowi 100 godzin  szkolenia i mogą rozpocząć  szkolenie KRAK-UZ od zjazdu 3 czyli od maja 2018.

Przypominamy, że koszt szkolenia w tej sytuacji jest niższy i wynosi 7900 zł

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik KRAK-UZ

Tel. 507 724 595


Konferencja jubileuszowa "Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA", 2018

1.06.2018, Sala Obrad UMK

 

Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia

Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ciało z waty, ciało z kamienia - refleksje na temat

obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA

Piątek 1.06.2018, Sala Obrad UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4

Plakat konferencji

Więcej informacji na:

http://www.kstu.pl/strony/27/konferencje-naukowe-organizowane-przez-kstu

Dzień Otwarty "Uzależnienia? I co dalej?"

14 lutego 2018 r.

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień przy ul. Wielickiej 73  organizuje 24 marca w sobotę Dzień Otwarty "Uzależnienie od hazardu,pornografii, internetu ? I co dalej?" dla:

 • osób które zastanawiają się czy dotyczy  ich problem zachowań nałogowych ( hazard, pornografia, komputer),
 • osób, których niepokoją zachowania bliskich związane z grą hazardową, używaniem komputera, korzystaniem z pornografii,
 • osób, które chciałyby zdobyć informacje dotyczące zachowań nałogowych, uzależnień mieszanych, czyli np. używania alkoholu i korzystania z pornografii albo grania hazardowego.

 

         W godzinach od 8.00- 14.00 dyżurować będą terapeuci, którzy odpowiedzą na pytania, wątpliwości dotyczące uzależnień, rozpoznawania problematyki zachowań nałogowych u siebie albo u bliskich. W godzinach 11.00-13.00 każdy z uczestników Dnia Otwartego będzie mógł wziąć udział w wykładzie "Uzależnienia? I co dalej?" przybliżającym problem uzależnień behawioralnych, uzależnień mieszanych oraz możliwości leczenia w Krakowie i w województwie małopolskim.

         Dzień Otwarty 24.03.2018 r. organizowany jest w ramach projektu finansowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych KBPN.

 PLAKAT

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Ogłoszenie wyników - Konkurs profilaktyczny "Bezpieczna sieć"

12 grudnia 2017 r.

Dziękujemy za udział w konkursie i bardzo duże zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

Na konkurs profilaktyczny "Bezpieczna sieć"  w regulaminowym terminie wpłynęło 1344 prac z województwa małopolskiego, w tym:

kl.IV 571 prac

kl.V 381 prac

kl.VI 383 prace

oraz z kl.VII - 1 praca, z kl.III 1 praca oraz 7 prac bez uzupełnionej klasy (prace odrzucono).

 

WYNIKI KONKURSU:


Kategoria klasy IV

I miejsce (główna nagroda - tablet 7'')
Jakub Malisz
SP im.Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn

II miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Bartłomiej Andrzejewski
Publiczna SP nr 2 im.św. Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego, ul.Szkolna 5, 32-851 Jadowniki

III miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Norbert Pach
SP im.Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Emil Mróz
SP im.Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Julia Zegarlińska SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, ul Daszyńskiego 23, Stary Sącz 33-340

 

Kategoria klasy V

I miejsce (główna nagroda - tablet 7'')
Stanisław Mackiewicz SP nr 3, ul. św. Barbary 5, 32-590 Libiąż

II miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Julia Prusiewicz
Publiczna SP im. sw. Jadwigi Królowej w Naramice, ul. Centralna 49

III miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Emilia Lis
SP w Przyborowie 32-823 Szczepanów

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Zofia Daleki
SP w Żmiącej , Żmiąca 128

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Szymon Zbrożek
SP nr 1 w Dobczycach, ul. Parkowa 4, 32-410

 

Kategoria klasy VI

I miejsce (główna nagroda - tablet 7'')
Arkadiusz Kociolek
Publiczna SP w Przyborowie, 32-823 Szczepanów, Przyborów 192

II miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Gabriela Chełmecka
SP w Żmiącej, Żmiąca 128

III miejsce (nagroda rzeczowa - czytnik e-book)
Marcelina Zajdel
SP nr 80 w Krakowie os. na Skarpie 8, 31-909 Kraków

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Elwira Koszyk
SP im. Kard. STef. Wyszyńskiego w Siedliskach, 33-172 Siedliska

wyróżnienie (nagroda rzeczowa - książka)
Szymon Stańczyk
SP nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, Szynwałd 11

 

Nagrodzeni Autorzy najlepszych prac wraz z Opiekunami zostali zaproszeni na uroczyste zakończenie Konkursu i rozdanie nagród dnia 19.12.2017 r. (wtorek) o godz. 10.30 w siedzibie Organizatora (Kraków ul.Jerzmanowskiego 40).

 

w imieniu Komisji Konkursowej - serdecznie gratulujemy Laureatom i Opiekumom

Koordynator Konkursu                 Przewodnicząca Komisji
Anna Zadarnowska                      Agnieszka Litwa Janowska

 

Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace konkursowe oraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości podsumowania Konkursu i wręczenia nagród.

 

TU OBEJRZYSZ GALERIĘ ZDJĘĆ>

 

Konkurs profilaktyczny „Bezpieczna Sieć”

15 listopada 2017 r.

 

KONKURS PROFILAKTYCZNY „Bezpieczna Sieć”

KONKURS Z CENNYMI NAGRODAMI!!

(do wygrania aż 3 Tablety i 6 czytników e-book)

Jesteś uczniem klasy 4, 5 lub 6?

 

Wystarczy wykonać 4 proste kroki:

 1.   Wykonać pracę konkursową pt.

„Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem”

(praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie, w języku polskim, odręcznie, w sposób czytelny i zrozumiały, podpisana drukowanymi literami imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy (IV, V, VI), objętość: maksymalnie 1 strona A4)

2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel ucznia)

3. Wypełnić Oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

4. Wysłać Pracę, Formularz i Oświadczenie na adres organizatora Konkursu:

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków,

w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2017 (decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora)

 

Prace będą oceniane w 3 kategoriach (osobno klasa: IV, V, VI)

 

W przypadku pytań kontakt: Anna Zadarnowska tel. 791 441 225

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

KRAK- Uz Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień

25 października 2017 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień w przygotowało dla Państwa

nowy program szkolenia terapeutów uzależnień pod nazwą:

 

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ.

- posiadamy akredytację PARPA na prowadzenie I etapu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień,

- koncepcję szkoły zbudowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie konferencyjno-szkoleniowe,

- prezentujemy spójne, wypracowane w praktyce naszej pracy podejście integrujące paradygmaty: behawioralno-poznawczy, systemowy i egzystencjalny,

- akcentujemy psychodynamiczne rozumienie pacjentów i znaczenie więzi w relacji terapeutycznej.

KRAK- UZ to całościowy, zintegrowany program nowoczesnej psychoterapii uzależnień,  w ramach którego proponujemy nabywanie doświadczenia w diagnozowaniu i prowadzeniu psychoterapii osób uzależnionych zarówno od substancji jak i behawioralnie. Uczymy podstaw psychoterapii członków rodzin: osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA.

W kadrze pracuje doświadczony zespół superwizorów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, seksuolog i psychiatra.

Program obejmuje 676 godzin szkoleniowych w ramach 26 zjazdów: dwa pięciodniowe treningi oraz zjazdy w trybie weekendowym

 

Najbliższa edycja: marzec 2018

Uwaga!

- Dla uczestników szkolenia, którzy zgłoszą się pierwsi dysponujemy możliwością pracy wolontaryjnej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Uzależnień.

- Absolwentom zapewniamy możliwość realizacji dalszych etapów szkolenia do certyfikatu: superwizji szkoleniowej u superwizorów prowadzących szkołę i stażu klinicznego w naszych ośrodkach, co gwarantuje spójność kształcenia.

Umożliwiamy też udział w szkoleniach specjalistycznych poszerzających bazowe umiejętności nabywane w szkole.

 

Kontakt:

krakuz@kstu.pl

www.kstu.pl - zakładka KRAK-UZ

sekretariat szkoły tel.: 12 359 30 18

W imieniu Zespołu KRAK-UZ

zapraszam serdecznie

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik szkoły

V Zjazd Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

25 września 2017 r.

Tradycyjnie, zapraszamy na piąty już doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

Zjazd odbędzie się 18.11.2017 r. w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 75A, w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Część merytoryczna obejmie wystąpienia dotyczące superwizji. Joanna Grab omówi proces superwizowany w dwóch modalnościach systemowej i psychodynamicznej. W drugim wystąpieniu zajrzymy za kurtynę sesji superwizji zespołów pracujących z uzależnieniami w poszukiwaniu znaczenia niewystarczająco kontenerowanych treści i zewnętrznych trudności.

O tych właśnie zewnętrznych uwarunkowaniach i trudnościach będziemy dyskutować w trakcie paneli dotyczących aktualnego stanu planowanych zmian w lecznictwie uzależnień oraz roli naszego środowiska, min wyznaczając kierunki działań RSPU na kolejny rok. Planujemy obszerną relację z naszej działalności na rzecz postulatów środowiska zawodowego oraz wspólną dyskusję nad kierunkami i dalszymi możliwościami realnego wpływu  na merytoryczne, organizacyjne i finansowe ramy lecznictwa uzależnień.

Na tegoroczny zjazd wystosowaliśmy zaproszenie do wiceministra Zbigniewa Króla, który zajmuje się lecznictwem uzależnień. Spodziewamy się że nasze spotkanie da możliwość uzyskania ważnych
i wiarygodnych informacji na temat naszych przyszłych losów „u źródeł” chcemy, by zjazd był platformą do przekazywania głosu naszego środowiska do osób odpowiedzialnych za zmianę.

Liczymy także na obecność superwizorów z kręgu ścieżki kształcenia w KBdsPN.

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację . Formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.kstu.pl www.kctu.pl (Aktualności)  lub  http://radasuperwizorow.pl

Koszt udziału wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU

21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

 do dnia 31 października 2017 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na miejsce i cattering)

 >> FORMULARZ REJESTRACYJNY

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

PRAKTYKA POMAGANIA PACJENTOM Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI -szkolenie i superwizja dla terapeutów uzależnień.

24 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAKTYKA POMAGANIA
innowacyjnym, spójnym i kompleksowym:

- szkolenie obejmuje trzy formy zajęć: wykłady, warsztaty i superwizję grupową.

- tematyka dotyczy różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer i seks.

- treści odnoszą się do najnowszych teorii i badań naukowych

- praca opiera się na konkretnych przypadkach pacjentów

 

Organizacja szkolenia:

- terminy: 28-29.10.2017 oraz 25-26.11.2017

- miejsce: Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków

- koszty: szkolenie jest nieodpłatne (uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz zakwaterowania w Krakowie, organizator oferuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe)

- harmonogram: w soboty będą zajęcia wykładowo-warsztatowe (8 godzin), w niedzielę będą zajęcia superwizyjne (6 godzin)

28.10.2017, 10.00-14.00 Nałogi behawioralne, 15.00-19.00 Patologiczny hazard.

29.10.2017, 9.00-15.00 Superwizja grupowa.

25.11.2017, 10.00-14.00 Patologiczna hiperseksualność, 15.00-19.00 Siecioholizm.

26.11.2017, 9.00-15.00 Superwizja grupowa.

 

- trener: Agnieszka Duda, superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, w trakcie uzyskiwania certyfikatu terapeuty psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy.

„Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w moim nowym pomyśle szkoleniowym, zatytułowanym PRAKTYKA POMAGANIA. Zależy mi na praktycznym wymiarze naszego spotkania, będę opisywać w oparciu o konkretne przypadki podstawowe założenia teoretyczne i metody pracy. Liczę, że zachęcę Państwa do dzielenia się swoim warsztatem pracy w trakcie niedzielnych superwizji. Wybiegając w przyszłość… wyobrażam sobie, że może w trakcie szkolenia utworzymy grupę superwizyjną, która będzie chciała dalej się spotykać i wspierać w pracy z pacjentami z nałogami behawioralnymi.”

 

Kontakt:
Lilla Barańska, tel. 505 163 624 (koordynator organizacyjny),
Agnieszka Duda, tel. 604 863 164 (koordynator merytoryczny).

 BRAK WOLNYCH MIEJSC - ZAKOŃCZONO ZAPISY

»FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Pożegnanie

31 sierpnia 2017 r.

 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Małgorzatę Morgę - Kaszę, naszą przyjaciółkę, koleżankę, psychoterapeutkę, wieloletniego pracownika Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, a także aktywnego członka
Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Małgorzata Morga - Kasza zmarła w dniu 30.08.2017.


Dyrekcja i Zespół terapeutyczny KCTU

Życzenia świąteczne

13 kwietnia 2017 r.

Wielkanoc2017

Nowy Zarząd KSTU-kadencja 2017-2020

16 stycznia 2017 r.

Pragnę przekazać informację, że w dniu 13.01.2017 Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU wybrało nowe władze Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Sa to: Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień: Prezes: Agnieszka Litwa-Janowska

Wiceprezesi: Grażyna Franczak, Serafin Olczak, Anna Zadarnowska

Komisja Rewizyjna: Anna Bobola, Katarzyna Dudzińska, Katarzyna Janiso-Bączek, Zuzanna Jończy

Ponadto Walne Zebranie Członków KSTU wydelegowało swojego przedstawiciela do podejmowania umów i in.czynności prawnych wobec prezesa KSTU: - została nim ponownie Iwona Gutowska.

 

Dziękuję jeszcze raz tą drogą za współpracę ustępującej Wiceprezes- Agnieszce Dudzie, która także kończy swoją pracę Wicedyrektora KCTU, Mam dużą wdzięczność i szacunek za Jej odpowiedzialność, twórczą pracę na rzecz misji i rozwoju KSTU i KCTU oraz uznanie wobec merytorycznego wkładu w rozwój psychoterapii w Polsce w dziedzinie leczenia osób uzależnionych behawioralnie i członków ich rodzin. Dziękuję także Komisji Rewizyjnej, która odpowiedzialnie i starannie wykonywała swoją pracę- Małgorzacie Mordze- Kaszy, Grażynie Franczak, Annie Zadarnowskiej, Iwonie Gutowskie. Zakończył też działalność w KSTU Sąd Koleżeński- dziękuję Ilonie Jonie-Słowik, Barbarze Boryczko-Pater i Rajmundowi Janowskiemu. W najbliższym czasie Zarząd ustali ramy i cele swojej pracy, wśród których priorytetowe będą wnioski wynikające z zeszłorocznego procesu analizy trudności i wyzwań w naszej organizacji. Prezes KSTU - Dyrektor KCTU powoła na stanowiska w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień nowo wybranych Wiceprezesów. Będą to: Kierownik OP UiW- Grażyna Franczak Kierownik OP DDA- Serafin Olczak Specjalista ds Rozwoju - Anna Zadarnowska

Chcę też docenić pracę wielu osób w podejmowaniu dialogu i gotowość do namysłu nad trudnościami. W imieniu nowego Zarządu dziękuję za zaufanie, z nadzieją na szeroką współpracę i znalezienie obszarów własnej aktywności w organizacji przez jak najszersze grono osób ją tworzących. 

 

Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes KSTU

Dyrektor KCTU

Życzenia Świąteczne

19 grudnia 2016 r.

Kartka2016

Prace Parlamentarnego Zespołu ds.Rozwiązywania problemów Uzależnień

7 listopada 2016 r.

Informacje o podjętych interwencjach – w formie interpelacji, w sprawie świadczeń zdrowotnych udzielanych członkom rodzin osób uzależnionych.

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Poseł Małgorzaty Zwiercan przesyłam informację o podjętych interwencjach – w formie interpelacji, w sprawie świadczeń zdrowotnych udzielanych członkom rodzin osób uzależnionych.

W załączniku znajduje się treść złożonych interpelacji.
Pod wskazanymi adresami będą również dostępne odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7117

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7122

Pragnę dodać, że Przewodnicząca zwróciła się do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji w przedmiotowej sprawie, na najbliższym posiedzenia zespołu, tj. 15.11.2016 r.

Z poważaniem,

Piotr Szypiorowski
Asystent Przewodniczącej
Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
tel. 511 176 947

IV ZJAZD Superwizorów psychoterapii uzależnień

21 października 2016 r.

Drodzy Superwizorzy,

W ważnym dla nas wszystkich okresie zmian w służbie zdrowia zapraszamy na czwarty doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

Planujemy obszerną relację z naszej działalności na rzecz postulatów środowiska zawodowego oraz wspólną dyskusję nad kierunkami i dalszymi możliwościami realnego wpływu  na merytoryczne, organizacyjne i finansowe ramy lecznictwa uzależnień.

Część merytoryczna obejmie dwa interesujące wystąpienia dotyczące superwizji grupy. Szczegóły zawiera załączony osobno program zjazdu.

Zjazd odbędzie się 3.12.2016 r. w Warszawie w Hotelu Portos  ul. Mangalia 3a 

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację poniżej.

 

Koszt udziału wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU do dnia 19 listopada 2016 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na wynajem i cattering)

Credit Agricole, nr rachunku: 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000

 

Szczególnie w tym czasie liczymy na Waszą obecność i wspólną rozmowę.

 

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

FORMULARZ REJESTRACYJNY»

Projekt profilaktyczny pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera”

17 sierpnia 2016 r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień realizuje projekt profilaktyczny współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas VI Szkół Podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli. Obejmuje zajęcia warsztatowe metodą treningu psychologicznego dla uczniów klas VI w wymiarze dwóch dwugodzinnych spotkań. W części skierowanej do opiekunów dzieci (rodziców i nauczycieli- wychowawców) zorganizowane zostaną dwugodzinne spotkania edukacyjno - informacyjne na terenie szkół, osobno dla nauczycieli i rodziców.

Celami realizowanego projektu są między innymi:

 • zapobieganie uzależnieniu od Internetu wśród dzieci i młodzieży, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na problem nadużywania Internetu przez młodych ludzi za pośrednictwem komputera i urządzeń przenośnych, co może prowadzić do uzależnienia;
 • zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci;
 • promowanie alternatywnych do przebywania w sieci, sposobów spędzania wolnego czasu, przez dzieci i młodzieży,
 • uczenie młodych ludzi zasad bezpiecznego bycia w Internecie,
 • poszerzenie świadomości rodziców i nauczycieli na co powinni zwracać uwagę, jak reagować na nadużywanie komputera/Internetu, jak współdziałać między sobą.

Do współpracy zapraszamy wolontariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie.

5-cio godzinne szkolenie dla wolontariuszy (studentów, absolwentów psychologii, pedagogiki) z tematyki uzaleznienia od komputera odbędzie się 22.09.2016 r. w godz. 14.15-19.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul.Konfederacka 3 Kraków.

Zapisy -proszę o wysłanie email na adres kontakt@kstu.pl

Szczegółowe informacje: Lilla Barańska tel. 505 163 624

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Życzenia Świąteczne

21 marca 2016 r.

Życzenia Świąteczne

Walne Zebranie KSTU

8 marca 2016 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień

Zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu KSTU,

które odbędzie się w dniu 22.03.2016r. (wtorek)

w Ośrodku Psychoterapii DDA KSTU - Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

I termin 12.30

II termin 12.45

Życzenia Świąteczne

15 grudnia 2015 r.

Kartka 2015

III Zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień

22 października 2015 r.

Z przyjemnością informuję, że w dniu 28.11.2015 Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień organizuje kolejny już:

III Zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień.

Nasze spotkanie będzie miało charakter szkoleniowo- roboczy i adresowane jest do superwizorów certyfikowanych przez RSPU oraz naszych aplikantów.

Miejscem spotkania jest Ośrodek Nowolipie. Warszawa, ul. Nowolipie 25.b

Zapraszamy w g. 11.00-16.00

Koszt udziału wynosi 150 zł, ,

płatne do 12.11.2015.  Po tym terminie koszt wzrasta do 200 zł.

nr konta bankowego 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000  z dopiskiem „III zjazd”

Organizator nie zapewnia noclegu.

Szczegółowy program zamieszczamy w załączniku do tej wiadomości.             
Ewentualne pytania prosimy kierować

pod nr. telefonu    507 724 595    email:  przewodniczący@radasuperwizorow.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY»

 

Cieszę się na nasze kolejne wspólne spotkanie

  i zapraszam serdecznie w imieniu Organizatora

 

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

II Konferencja Superwizorów -ZASADY STOSOWANIA SUPERWIZJI

21 października 2015 r.

Po raz drugi wzięliśmy udział w konferencji superwizorów  zorganizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Konferencja przebiegała w duchu prezentacji różnorodności traktowania tematu przewodniego spotkania.

W ramach naszej aktywności zaproponowaliśmy panel dyskusyjny : „Psychoterapia uzależnień- inna superwizja ?”.

Panel moderowali Elżbieta Rachowska i Andrzej Słowikowski

Swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi głównie tego, czy superwizja w psychoterapii uzależnień różni się od superwizji prowadzonej w głównych nurtach psychoterapii dzielili się: Dorota Reguła, Agnieszka Litwa- Janowska, Małgorzata Kowalcze, oraz Tomasz  Ptak.  Konkluzje dyskusji wskazywały na wiele wspólnych mianowników  dotyczących rozumienia istoty superwizji, zasad, przebiegu procesu superwizyjnego i innych ważnych aspektów.  W naszym odbiorze, oraz w świetle otrzymanych informacji zwrotnych nasz panel spotkał się z dobrym przyjęciem i zainteresowaniem, był też kolejnym argumentem i krokiem do  integrowania środowisk superwizorów

 W sesji plenarnej  „ Jakie zasady są potrzebne w pracy grup superwizorów w ramach kształcenia ustawicznego”  Agnieszka Litwa – Janowska  prezentowała doświadczenia naszej grupy superwizorów  funkcjonującej autonomicznie od trzech lat. Rozważano znaczenie istnienia takich grup dla środowisk, własnego rozwoju, istotę i specyfikę reguł w nich obowiązujących, styl pracy i procesy w nich zachodzące.

Z dużym uznaniem w środowisku superwizorów spotkały się nasze doświadczenia związane z utworzeniem i trzyletnią już działalnością Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Stało się to inspiracją do pomysłu utworzenia Rady Superwizorów, która mogłaby funkcjonować ponad podziałami, niezależnie od towarzystw, szkół, czy modalności.

W pracach zespołu roboczego będą brały udział  Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, aby dzielić się doświadczeniami budowania rady i wnosić perspektywę doświadczeń naszego środowiska pracującego w obszarze superwizji i psychoterapii uzależnień. Pracą dziesięcioosobowego zespołu pokieruje Jarosław Gliszczyński.

Wydaje się, że właśnie taka  idea integracji, to szczególnie ważny efekt tegorocznej konferencji superwizorów.

Andrzej Słowikowski , Agnieszka Litwa- Janowska

Bochnia 3-4.10. 2015 r.

Warsztaty kliniczne: Terapia hiperseksualności - pokonywanie trudności w procesie leczenia

16 września 2015 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza 28-29 listopada 2015 r. na 20-sto godzinne warsztaty kliniczne dla terapeutów
pracujących z pacjentami uzależnionymi od seksu –
pt „Terapia hiperseksualności - pokonywanie trudności w procesie leczenia”.


PROWADZĄCY:

ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor PTS

ARKADIUSZ BILEJCZYK – seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta, superwizor PTS

DANIEL CYSARZ -  seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta

PROGRAM WARSZTATÓW : 

Wykłady:

Kluczowe momenty w terapii - problemy po stronie  pacjenta i terapeuty

Terapia schematu stosowana w leczeniu hiperseksualności

Funkcje objawów hiperseksualności z perspektywy psychodynamicznej

Ćwiczenia:

- Diagnoza, kontrakt, przebieg terapii - praca terapeutyczna w  pierwszych tygodniach leczenia

- Opracowanie przypadków w formie odgrywania ról w sesjach  symulowanych

- Odzwierciedlanie przeżyć terapeuty i pacjenta w kontekście  grupowym

- Wybór podejścia terapeutycznego w pracy z danym pacjentem

 - Analiza procesu psychoterapii - sesje symulowane

 - Superwizja grupowa - analiza procesu psychoterapii

MIEJSCE SZKOLENIA:
Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Ośrodek Psychoterapii DDA 

 OPŁATA SZKOLENIOWA:  200 zł

prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole,
nr rachunku: 20194010763085194800150000

»FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

KONTAKT - tel. 505 163 624 email : kontakt@kstu.pl


Projekt jest wspófinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Więcej informacji w dziale Projekty / Inne »

Szkolenie dla wolontariuszy: Wróg czy przyjaciel?

19 sierpnia 2015 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie zapraszają na bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy, w ramach projektu:
Wróg czy przyjaciel? -  bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera.

na którym zapoznają się z zasadami pracy z grupą oraz z realizowanym projektem profilaktycznym. Zajęcia odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2015 w Krakowie. Propozycja skierowana jest szczególnie do studentów starszych lat pedagogiki i psychologii oraz do wszystkich osób planujących w przyszłości pracę z dziećmi i młodzieżą.

Termin i czas realizacji: dwa spotkania trzy i dwugodzinne, pierwsze odbędzie się 11.09. 2015r. w godzinach 12-15 , drugie 12.09.2015 r. w godzinach 11-13

Miejsce: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 3, Konfederacka 18, 30-836 Kraków

PLAN ZAJĘĆ:

część I: ogólne zasady pracy z grupą sposoby rekrutacji i informacji o planowanych zajęciach, sposoby nawiązywania kontaktu i zawierania kontraktu z grupą, dynamika pracy grupy, techniki motywowania uczestników do aktywnej pracy w ramach warsztatów, ABC efektywnej komunikacji (werbalnej, niewerbalnej, nazywania emocji i ich wiązania z konkretnymi sytuacjami), analiza, ukierunkowywani i podsumowywanie pracy grupy.

część II: zapoznanie ze szczegółowym programem realizowanego projektu oraz konspektami zajęć, w formie warsztatowej z podsumowaniem w formie informacji zwrotnych dotyczących udziału w zaproponowanych ćwiczeniach

Uczestnicy będą mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w bezpośredniej pracy z młodzieżą pod opieką specjalisty w ramach warsztatów profilaktycznych. Po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

Zgłoszenia: proszę przesłać email na adres kontakt@kstu.pl , w tytule wpisać ”szkolenie dla wolontariuszy” , proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia, wykształcenie

Kontakt: Katarzyna Migdał tel. 604 95 05 15

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Szkolenie dla terapeutów "SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU"

13 kwietnia 2015 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy  do udziału w szkoleniu:

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU W ŚWIETLE WIELOCZYNNIKOWEJ KONCEPCJI   PATOLOGICZNEJ SEKSUALNOŚCI

 

Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

PROGRAM SZKOLENIA»
I termin szkolenia: 5-7.VI.2015 oraz 26-28.VI.2015

II termin szkolenia 11-13.IX oraz 2-4.X.2015

 

Koszt: 350 zł

Prowadzący:

 • ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
 • DANIEL CYSARZ -  seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta
 • ARKADIUSZ BILEJCZYK – seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta

Miejsce szkoleń:

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora  www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty,
  • Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9 – 18.00 – z przerwą obiadową.
  • W/w  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000
  • Koszt szkolenia dla członków KSTU wynosi 100 zł
  • Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane 
   (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).
  • W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.
  • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia
  • Przyjmujemy tylko osoby decydujące się na udział w pełnym szkoleniu , co będzie potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY»

Kontakt telefoniczny – w przypadku pytań:

Agnieszka Litwa-Janowska  - Kierownik Projektu

Lilla Barańska tel. 505 163 624 - Biuro Projektu  KSTU

 

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Wielkanoc 2015

2 kwietnia 2015 r.

Wielkanoc 2015

Konferencja "Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin"

12 marca 2015 r.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zaprasza do udziału  w konferencji "Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin"

Konferencja jest adresowana do ogólnopolskiego środowiska superwizorów i terapeutów i ma na celu zwiększanie w naszym środowisku świadomości zagadnień i ram etycznych oraz pogłębianie umiejętności rozpoznawanie i rozstrzyganie dylematów związanych z odpowiedzialnością zawodową. Zachęcamy Państwa do wysłuchania wystąpień i wspólnej debaty o normach i wartościach w naszej pracy z pacjentami.

Konferencja odbędzie się 18.05.2015 w Krakowie. Honorowy Patronat sprawuje Przewodniczący Rady Miasta Krakowa- Bogusław Kośmider.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na http://konferencja.radasuperwizorow.pl/

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatora licząc na Państwa aktywną obecność, Agnieszka Litwa-Janowska, Dorota Reguła i Jacek Kasprzak

Kartka Boże Narodzenie 2014

16 grudnia 2014 r.

Relacja II Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

9 grudnia 2014 r.

W dniu 29.11.2014 w Ośrodku Nowolipie w Warszawie,  Rada SPU zorganizowała kolejny, drugi już Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Był on okazją spotkania środowiska superwizorów pracujących w obszarze psychoterapii uzależnień i cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno certyfikowanych przez RSPU superwizorów, jak i aplikantów oraz kandydatów do ścieżki aplikacji.

Zjazd miał charakter szkoleniowo-roboczy, a więc łączył aspekty rozwoju własnego w roli superwizora z omówieniem ram i kierunków działań naszej Rady na rzecz środowiska.

Nasze rozmowy zainspirowane były dwoma ważnymi wystąpieniami zaproszonych Gości.

 O temacie seksualności pacjenta i terapeuty w pracy superwizyjnej mówił Łukasz Muldner- Nieckowski – psychoterapeuta, specjalista seksuolog, specjalista psychiatra. Oprócz teoretycznych wątków, znaczenia ewentualnego tabu, omawialiśmy też casusy, hipotezy i potencjalne interwencje superwizora w odniesieniu do prezentowanych zjawisk.

Drugim wątkiem refleksji w trakcie zjazdu był temat etyki zawodowej i standardów pracy terapeuty uzależnień. Leszek Kapler, psychoterapeuta, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień– autor wystąpienia, mobilizował środowisko do bardziej aktywnego i odpowiedzialnego monitorowania odpowiedzialności za respektowanie zasad etyki w pracy własnej terapeuty i superwizora.

Osobiste refleksje na temat znaczenia osób i wydarzeń w procesie kształtowania „wewnętrznego superwizora” pojawiły się w panelu dyskusyjnym. Bożena Maciek- Haściło, Joanna Wawerska-Kus, Jacek Kasprzak, Sławomir Grab -  odpowiadali na pytania moderatora o znaczące doświadczenia w rozwoju do roli superwizora, a także czego potrzeba superwizorowi, by dobrze funkcjonował w swojej pracy.  Było też pytanie przewrotne- czyli kiedy można osiąść na laurach? W panel włączyli się pozostali uczestnicy, co stało się wartościową, czasem wzruszającą rozmową nie tylko o własnych indywidualnych losach, ale i historii wspólnych doświadczeń, która nas- superwizorów psychoterapii uzależnień kształtowała.

Ze względu na kończący się kolejny rok pracy, omówiliśmy też działania Rady w 2014 roku i rozmawialiśmy o postulatach i pomysłach  na kolejne lata.

W zjeździe wzięło udział dwadzieścia pięć osób . Wszyscy zadeklarowali gotowość udziału w takich spotkaniach na przyszłość, co oznacza, że już planujemy zjazd, który odbędzie się pod koniec 2015 roku, zaś w maju odbędzie się organizowana przez Radę SPU konferencja na temat etyki w psychoterapii uzależnień. 

Serdecznie zapraszam w imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień do uczestniczenia w obu propozycjach.

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

Zobacz <Galeria Zdjęć>

II Zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień

17 października 2014 r.

Z przyjemnością informuję, że w dniu 29.11.2014 Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień organizuje

II Zjazd superwizorów psychoterapii uzależnień.

Nasze spotkanie będzie miało charakter szkoleniowo- roboczy i adresowane jest do środowiska osób zajmujących się praktyką superwizyjną w obszarze uzależnień:

- superwizorów psychoterapii uzależnień;

-aplikantów ;

- osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu superwizora psychoterapii uzależnień;

- sympatyków działalności RSPU.

Miejscem spotkania jest Ośrodek Nowolipie. Warszawa, ul. Nowolipie 25.b

Koszt udziału wynosi 150 zł, nr konta bankowego 22194010763085194800110000,

płatne do 20.11.2014.                                                                

Organizator nie zapewnia noclegu.

Szczegółowy program zamieszczamy w załączniku do tej wiadomości.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr. telefonu 505 163 624
lub email:  przewodniczący@radasuperwizorow.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zapraszam Państwa do aktywnego uczestniczenia 
w tym wydarzeniu i przekazania tej wiadomości innym

 

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

SZKOLENIE dla terapeutów uzależnień: ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO w terapii pacjentów z nałogami behawioralnymi.

27 sierpnia 2014 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień 
zaprasza terapeutów uzależnień do udziału w szkoleniu:


ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO 
W TERAPII PACJENTÓW Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI”.

 

Program szkolenia obejmuje 3 dwudniowe 18-godzinne zajęcia warsztatowo-wykładowe poświęcone tematyce DIALOGU MOTYWUJĄCEGO:

 • Podstawowe zasady dialogu motywującego (ZASADY)
 • Podstawowe metody pracy dialogu motywującego (METODY)
 • Praca z oporem w dialogu motywującym (OPÓR)

 

Osoby prowadzące szkolenie:

- Iga Jaraczewska - Autorka licznych artykułów oraz pierwszej polskiej książki nt. Dialogu Motywującego, Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Trenerka motywacji w ramach międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Motywujących (MINT) i przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Trenerka biznesu.

 

- Anna Bui Ngoc - Certyfikowany Terapeuta Motywujący, Terapeuta Poznawczo-Behawioralny The Oxford Therapy Centre oraz Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Superwizor PTTPB w trakcie certyfikacji.

 

Terminy szkolenia – do wyboru są dwa terminy szkolenia:

I    1) 12-13 IX 2014 (ZASADY),    2) 24-25 X 2014 (METODY),    3) 7-8 XI 2014 (OPÓR)

II    1) 12-13 IX 2014 (METODY),   2) 7-8 XI 2014 (ZASADY),       3) 21-22 XI 2014 (OPÓR)

 

Harmonogram zajęć:

piątek 13.00 – 19.00 (z przerwą kawową)

sobota 9.00 – 18.30  (z przerwą obiadową i kawową)

 

Miejsce szkoleń Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, Ośrodek Psychoterapii DDA Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Koszt szkolenia: 300 zł (dla członków KSTU 90 zł)

Informacje organizacyjne:

- Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty.

- W/w  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000. Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „dialog” oraz podać swoje dane (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).

- W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.

- Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.

Kontakt telefoniczny w przypadku pytań Lilla Barańska tel.505 163 624

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Więcej informacji w dziale Projekty / Inne »

Program CANDIS

14 maja 2014 r.

Projekt EKSPERYMENT Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków, wzbogaca ofertę pomocy Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień o program CANDIS

Program CANDIS jest kierowany do osób powyżej 16-teg r.ż., używających marihuany i haszyszu. Program ma charakter krótkoterminowy (2-3 miesiące), obejmuje 10 ustrukturowanych sesji indywidualnych z terapeutą (90-minutowych). Jego celem jest zarówno rezygnacja z używania przetworów konopi, jak również jej ograniczenie.

Program CANDIS jest rekomendowany i promowany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani.

Zwyczajne Walne Zebranie 24.04.2014r.

23 kwietnia 2014 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień 
Zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu KSTU, które odbędzie się w dniu 24.04. 2014 w KSTU - OPDDA ul. Jerzmanowskiego 40 

I termin 13.00 II termin 13.15

II ZJAZD REALIZATORÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z KBPN

23 kwietnia 2014 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zapraszają do udziału w II ZJEŹDZIE realizatorów programów finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Program Zjazdu obejmuje wykłady, prezentacje realizowanych projektów oraz zajęcia warsztatowo-dyskusyjne. Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji realizowanych projektów, wymiany dotychczasowych  doświadczeń w tym  zakresie oraz podjęcia dyskusji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Realizatorów projektów dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zainteresowanych przygotowaniem i przedstawieniem 15-minutowych prezentacji dotyczących podejmowanych działań, zapraszamy do przesłania konspektu wystąpienia wg załączonego wzoru 
do 15.05.2014r. na adres: zjazd@kstu.pl. Spośród otrzymanych propozycji, komitet organizacyjny zjazdu wybierze 12 prezentacji projektów realizowanych z FRPH.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również osoby i podmioty zainteresowane realizowaniem projektów dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w kolejnych latach.

Zjazd odbędzie się 02-03.06.2014r. w Toruniu, w Hotelu Copernicus, Bulwar Filadelfijski 11.

PROGRAM ZJAZDU»

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I KOSZT UCZESTNICTWA

 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie  www.kctu.pl lub  www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł. 
 • Opłatę prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku 20194010763085194800150000 tytuł: Zjazd, imię i nazwisko.

Opłata zawiera: 2 noclegi (1/2.6 oraz 2/3.6) lub 1 nocleg (2/3.6), wyżywienie w czasie zjazdu,   

materiały szkoleniowe.

Rezygnacja z noclegu nie wpływa na wysokość opłaty.

W przypadku rezygnacji  z udziału w Zjeździe opłaty nie będą zwracane.

 • Za przygotowanie i przedstawienie prezentacji realizowanego projektu przewidziane jest wynagrodzenie oraz zwolnienie z opłaty udziału w zjeździe.
 • W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora zjazdu: Lilla Barańska, tel. 505-163-624, email zjazd@kstu.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY»

Życzenia Wielkanocne

15 kwietnia 2014 r.

Wielkanoc2014

Trening pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od seksu

10 marca 2014 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy do udziału w szkoleniu: 

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH  I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU 

MODUŁ  II  (kontynuacja wyłącznie  dla uczestników  szkoleń organizowanych przez KSTU w 2013 roku ) : „Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych – seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard” oraz „Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin - nowy moduł w programie szkolenia MOSTU”  

 TRENING PRACY  TERAPEUTYCZNEJ Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI OD SEKSU  

Program zawierać będzie 4 godziny wykładów i 16 godzin warsztatów w systemie dwóch dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Termin : 6-7.IX

Koszt: 200 zł

Prowadzący:

 • ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Miejsce szkoleń:

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora  www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty,
  • Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9 – 18.00 – z przerwą obiadową.
  • W/w  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000
  • Koszt szkolenia dla członków KSTU wynosi 100 zł
  • Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane 
   (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).
  • W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.
  • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia
  • Przyjmujemy tylko osoby decydujące się na udział w pełnym szkoleniu , co będzie potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt telefoniczny – w przypadku pytań:

Agnieszka Litwa-Janowska  - Kierownik Projektu

Lilla Barańska tel. 505 163 624 - Biuro Projektu  KSTU

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

Szkolenie "Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu"

4 marca 2014 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy  do udziału w szkoleniu:

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH 
I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU 

 1. MODUŁ I  Szkolenie całościowe:

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH. DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIENIA OD SEKSU

Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Szkolenie planowane jest dla dwóch grup szkoleniowych w następujących terminach (do wyboru):

I termin szkolenia: 4-6.IV oraz 25-27.IV lub

II termin szkolenia: 3-5.X oraz 17-19.X

III termin szkolenia 7-9.XI oraz 28-30.XI 

Koszt: 350 zł

Prowadzący:

 • ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
 • DANIEL CYSARZ -  seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta
 • ARKADIUSZ BILEJCZYK – seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora  www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty,
  • Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9 – 18.00 – z przerwą obiadową.
  • W/w  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000
  • Koszt szkolenia dla członków KSTU wynosi 100 zł
  • Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane 
   (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).
  • W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.
  • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia
  • Przyjmujemy tylko osoby decydujące się na udział w pełnym szkoleniu , co będzie potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem.

FORMULARZ 

Kontakt telefoniczny – w przypadku pytań:

Agnieszka Litwa-Janowska  - Kierownik Projektu

Lilla Barańska tel. 505 163 624 email lbaranska@kctu.pl- Biuro Projektu  KSTU

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Akredytowane szkolenie -Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

15 stycznia 2014 r.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień informuje o możliwości ubiegania się o akredytację szkolenia teoretyczno – warsztatowego dla superwizorów aplikantów opracowanego przez podmioty posiadające osobowość prawną (szkoły, instytucje, organizacje pozarządowe i.in.)

Szczegóły w załączeniu

MOSTU edycja 2014/2015

18 grudnia 2013 r.

Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji szkolenia Studium Psychoterapii Uzależnień - edycja 2014/2015. Szkolenie akredytowane przez PARPA to pierwszy etap w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

<Czytaj więcej>

Życzenia Świąteczne

16 grudnia 2013 r.

Relacja z Konferencji "Superwizja w procesie kształcenia i doskonalenia psychoterapeutów"

8 października 2013 r.

W dniach 4-5.2013 odbyła się w Bochni koło Krakowa konferencja Sekcji naukowej psychoterapii  PTP pt. Superwizja w procesie kształcenia i doskonalenia psychoterapeutów. Uczestniczyliśmy w dyskusjach i warsztatach na temat superwizji  m.in. prowadzonej przez komunikatory, granic miedzy terapią a superwizją, rozważań na temat mitów i mód superwizyjnych.  Na zaproszenie Organizatora panel Superwizja w psychoterapii uzależnień poprowadziła Agnieszka Litwa-Janowska. Uczestnikami dyskusji byli Krzysztof Gąsior, Małgorzata Kowalcze oraz Jolanta Ryniak. Przygotowano wspólną prezentację na temat historii, a także bieżącej praktyki superwizji w uzależnieniach. Omówiono aktualną państwową ścieżkę uprawnień do prowadzenia superwizji (zarówno w PARPA, jak i w KBdsPN) . A. Litwa-Janowska przedstawiła cele i działalność Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, a także wypracowane zasady szkolenia aplikantów i  wymagania do uzyskania tytułu superwizora psychoterapii uzależnień. Poinformowała także o powstaniu Komisji ds. Etyki przy Radzie SPU. Dyskusja panelowa toczyła się wokół różnic  i wspólnych mianowników superwizji i psychoterapii uzależnień wobec innych nurtów . W trakcie konferencji Andrzej Słowikowski opowiedział o powstaniu trzy lata temu i samodzielnej już aktywności grupy superwizyjnej dla superwizorów. Okazało się, że zaczynaliśmy w podobnym czasie co inne grupy samokształcenia superwizorów PTP. Kolejna taka grupa właśnie się konstytuuje, zainteresowanych odsyłamy do Anny Przenzak. W roli obserwatorów pojawili się Dyrektor PARPA i Joanna Filipek- Krawczyńska. Nasze grono reprezentowało 11 superwizorów psychoterapii uzależnień ( z listy RSPU) byli też prowadzący superwizję z listy KBdsPN. Oznacza to, ze stanowiliśmy dużą grupę w ramach 120 osób biorących udział w tym wydarzeniu. Zarówno panel jak i nasza obecność zostały zauważone i docenione przez uczestników i organizatorów konferencji. Zaciekawienie prezentacją i rozmowy w kuluarach potwierdziły otwartość na  przełamywanie stereotypów  w szerokim środowisku osób zajmujących się psychoterapią na temat poziomu leczenia uzależnień w Polsce. 

Zjazd realizatorów projektów dotyczących uzależnień behawioralnych

30 września 2013 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza 15 listopada 2013 r. w Krakowie na ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych „ RAZEM- WIĘCEJ”  w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Zjazd realizatorów organizowany jest w ramach programu Ministra Zdrowia: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministra Zdrowia, realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Spotkanie realizatorów będzie okazją do dyskusji na temat kierunków działań profilaktycznych i terapeutycznych  dotyczących uzależnień behawioralnych w Polsce. Realizatorzy zaprezentują działania, których podjęli się w ramach realizowanych projektów, wymienią się dotychczasowymi doświadczeniami w tym  zakresie, podejmą dyskusję na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zjazd odbędzie się 15 listopada 2013 r.
Hotel Sympozjum w Krakowie ul. Kobierzyńska 47 

Dojazd z dworca PKP tramwaj nr 52 ( przy ul. Lubicz) w kierunku Czerwone Maki.
Przystanek przy hotelu:  Grota Roweckiego.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • Zgłoszenie i wniesienie opłaty  do 15 października 50 zł
 • Zgłoszenie i wniesienie opłaty od 16 października  do 10 listopada 70 zł

Opłatę prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,
Credit Agricole, nr rachunku 20194010763085194800150000 tytuł przelewu: Zjazd

Opłata zawiera:

 • Koszt pobytu, wyżywienie w dn.15.11. , materiały szkoleniowe
 • W przypadku rezygnacji  z udziału w Zjeździe opłaty nie będą zwracane

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy uczestnictwa w spotkaniu,  
w przypadku wyczerpania limitu miejsc oraz  możliwość zmiany  programu.

W przypadku dodatkowych pytań – kontakt z koordynatorem projektu:
Lilla Barańska tel. 505-163-624 lub  tel. 12 633-50-08  w godzinach 8.00 – 15.00
email zjazd@kstu.pl 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY»

Zjazd realizatorów projektów dotyczących uzależnień behawioralnych

10 lipca 2013 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień organizuje 15.XI.2013 r. ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych „ RAZEM- WIĘCEJ”  w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zjazd realizatorów organizowany jest w ramach programu Ministra Zdrowia: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministra Zdrowa, realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomani.
Zjazd realizatorów będzie okazją do spotkania i dyskusji na temat kierunków działań profilaktycznych i terapeutycznych  dotyczących uzależnień behawioralnych w Polsce.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przygotowaniem i przedstawieniem 15 minutowej prezentacji programu profilaktycznego/ terapeutycznego  realizowanego w Państwa placówce, zapraszamy do przesłania nam konspektu wystąpienia wg załączonego wzoru na adres mailowy konferencja@kctu.pl do 31/VIII/2013 r.  

Spośród przesłanych przez Państwa propozycji, wybierzemy kilka prezentacji i zaprosimy Państwa do przedstawienia ich podczas zjazdu realizatorów. 

 

Szczegółowe informacje, zapisy uczestników oraz  program Zjazdu zostanie opublikowany we wrześniu 2013 r.

W przypadku dodatkowych pytań- prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Lilla Barańska lbaranska@kctu.pl tel.kom. 505 163 624 ;  12 633 50 08

z Anetą Dobrowolską tel. 12 359 30 18

Konferencja "Więź-intymność-seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA" 24-25.X.2013

27 czerwca 2013 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza 24-25.X.2013 r. na konferencję pod tytułem "Więź - intymność - seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA".Konferencja będzie adresowana do psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień zajmujących się i zainteresowanych wzbogaceniem swojego rozumienia relacji terapeutycznej i specyfiki zjawisk występujących w psychoterapii pacjentów z syndromem DDA.


KSTU od początku istnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień prowadzi kompleksową psychoterapię dla tych pacjentów, co zaowocowało pięć lat temu, otwarciem Ośrodka Psychoterapii DDA, wyspecjalizowanego w pracy z pacjentami, którzy dorastali w rodzinie z problemem uzależnień. Zespół Ośrodka (psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień) oprócz prowadzenia diagnozy i terapii, ma duże doświadczenie szkoleniowe, oraz niemały dorobek w zakresie teoretycznych wniosków w zakresie tych zagadnień. Podczas konferencji zamierzamy zaprezentować je i podzielić się naszymi doświadczeniami z praktyki pracy psychoterapeutycznej w OP DDA. 
Konferencja będzie piątą z kolei organizowaną przez nas konferencją z tematyki DDA. Mamy nadzieję, że będzie cieszyła się podobnie dużym zainteresowaniem jak poprzednie.

Współorganizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Konferencji, informacjami organizacyjnymi oraz zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Kontakt  Lilla Barańska tel. 505 163 624 lub 12 633 50 08

HOTEL POD DĘBAMI» kontakt, dojazd

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Szkolenia dla terapeutów "Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych-seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard"

27 czerwca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy osoby, które mają ukończone akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień, pracujące z osobami uzależnionymi na szkolenie:

"DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH-SEKSOHOLIZM, SIECIOHOLIZM, PATOLOGICZNY HAZARD-SZKOLENIE DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ".

Szkolenie ma na celu wyposażenie w wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki diagnozowania i leczenia uzależnień niechemicznych – od seksu, Internetu oraz hazardu.

Opracowany przez doświadczonych specjalistów – praktyków program zawierać będzie 12 godzin wykładów i 48 godzin warsztatów z tej problematyki w systemie trzech dwudziestogodzinnych zajęć szkoleniowych dla każdej grupy. 
Założeniem jest rozwijanie umiejętności diagnozy i leczenia osób z wwym, uzależnieniami oraz wprowadzenie ich do warsztatu pracy własnej, zespołów i ośrodków terapeutycznych w całej Polsce.

Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia

 • Wykład: Uzależnienie od hazardu - profilaktyka, diagnoza i terapia 4 h
 • Warsztat: Diagnoza i psychoterapia osób z rozpoznaniem F63.0 16 h
 • Wykład: Uzależnienie od różnych form aktywności seksualnej oraz jego różnicowanie -  seksoholizm, hiperlibidemia, parafilie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, impulsywność,  zaburzenia osobowości  4 h
 • Warsztat: Seksoholizm (hiperfilia) - diagnoza, metody i strategie terapeutyczne16 h
 • WykładUzależnienie od Internetu aspekty diagnozy i terapii 4 h
 • Warsztat:    Praca psychoterapeutyczna z osobami uzależnionymi od Internetu16 h

Prowadzący:

 • AGNIESZKA DUDA-KUBIK - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI - specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
 • SERAFIN OLCZAK - psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Termin szkolenia:  -  całość  to sześć  dni szkolenia po 10 h dziennie

 • I weekend : 9 i 10 listopad
 • II weekend: 16 i 17 listopad
 • III weekend: 23 i 24 listopad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9 – 18.00 – z przerwą obiadową.
 2. Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.
 3. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty. Wypełnioną kartę zgłoszeniową  należy wysłać mailowo do dnia 1 listopada na adres: kontakt@kstu.pl
 4. Opłata szkoleniowa wynosi 250 zł do 15.10.2013 r.  po tym terminie wynosi 350 zł.  Opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku:20194010763085194800150000  
  Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).
 5. W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.
 6. Przyjmujemy tylko osoby decydujące się na udział w pełnym szkoleniu , co będzie potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem.

Miejsce szkolenia:

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA 

Kontakt telefoniczny – w przypadku pytań:

Agnieszka Litwa-Janowska  - Kierownik Projektu

Lilla Barańska tel. 505 163 624 - Biuro Projektu  KSTU

 

Więcej informacji w dziale Projekty / Inne »

Zwyczajne Walne Zebranie 14.05.2013 r.

8 maja 2013 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień 
Zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu KSTU, które odbędzie się w dniu 14.05. 2013 w siedzibie KSTU – Kraków, ul. Wielicka 73

I termin 12.00 II termin 12.15

Młodzież a uzależnienie od Internetu-szkolenie z dr H.Cash

9 kwietnia 2013 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień we współpracy 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie zaprasza 19.05.2013 r. na konferencję szkoleniową
pt. „MŁODZIEŻ A UZALEŻNIENIE OD INTERNETU"


Zapraszamy terapeutów uzależnień , psychologów, pedagogów na spotkanie H.Cash
z dr Hilarie Cash – ekspertem i pionierem w USA w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnienia od Internetu.

Dr Hilarie Cash współtworzyła reSTART : Internet Addiction Recovery Program oraz program dla uzależnionych od seksu i ich partnerów o nazwie „No More Secrets”, jest współautorką książki „Video Games and Your Kids: How Parents Stay in Control”.


 

Termin szkolenia: 19.05.2013 r.(niedziela) godz. 10.00-14.00
Miejsce szkolenia: Hotel Optima ul. Malborska 65, 30-646 Kraków, aula – IV piętro.
Warunkiem udziału jest wniesienie opłaty w wysokości 50 zł do 13.05.2013 r. na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole 21194010763085194800130000
Tytuł wpłaty: Szkolenie - młodzież Internet.


Zgłoszenia email : konferencja@kctu.pl
W treści emaila proszę podać : Imię i nazwisko uczestnika oraz datę dokonania wpłaty.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Organizator nie zapewnia wyżywienia w trakcie szkolenia.

Konferencja Regionalna „Nowe nałogi – stare problemy: Jak zapobiegać uzależnieniu od hazardu i Internetu?”

9 kwietnia 2013 r.

Zapraszamy Państwa na regionalną konferencję na temat uzależnień behawioralnych pt. „Nowe nałogi – stare problemy: Jak zapobiegać uzależnieniu od hazardu i Internetu?” organizowaną przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień.
Konferencja odbędzie się 13-go maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie ul.Racławicka 56 w Sali sesyjnej nr 702 , piętro VII.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli oświaty m.in. do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, psychologów i pedagogów województwa małopolskiego oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i profilaktykę. 
Główne założenia konferencji dotyczą działań profilaktycznych na terenie województwa małopolskiego w dziedzinie uzależnień behawioralnych. Temat konferencji obejmuje m.in. epidemiologię uzależnień behawioralnych w Polsce 
i województwie oraz aktualną bazę placówek zajmujących się pomocą i leczeniem osób z uzależnieniami behawioralnymi. Część wykładowa będzie również dotyczyć podstawowych terminów i zagadnień związanych z uzależnieniem od gier hazardowych i od Internetu, specyfiki leczenia i metod interwencji. Konferencja umożliwi podjęcie dyskusji nad w/w zagadnieniami w województwie i szukaniu skutecznych form współpracy oraz zapobiegania nowym nałogom.
Zaproszeni wykładowcy są specjalistami mającymi zarówno doświadczenie w prowadzeniu pracy terapeutycznej, jak również w prowadzeniu szkoleń z tematyki uzależnień behawioralnych.
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień pozyskało środki na zorganizowanie konferencji z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, współpracuje z panią Małgorzatą Nowobilską-Stanios – Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii w zakresie organizacji konferencji.
Załączamy program i informację na temat konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Życzenia Świąteczne

26 marca 2013 r.

Program grupowej terapii maratonowej - OPDDA

18 marca 2013 r.

KSTU w ramach OP DDA prowadzi projekt pt. Profilaktyka uzależnień behawioralnych u osób dorosłych pochodzących z rodzin z problemem uzależnień – autorski program grupowej terapii maratonowej.

Obejmuje dwa cykle 24 dniowych wyjazdów grupowych do Bukowiny Tatrzańskiej, poprzedzonych diagnozą oraz kwalifikacją do tej formy psychoterapii oraz dwoma spotkaniami w trybie ambulatoryjnym przed i po zakończeniu każdego cyklu dla uczestników.
Adresatami projektu mogą być osoby z terenu całej Polski, które dorastając w rodzinie z problemem uzależnień są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju nałogowych mechanizmów funkcjonowania,  m.in. siecioholizm, pracoholizm i In.
Kontakt: Ośrodek Psychoterapii DDA tel. 12 359 30 18.

Projekt realizowany przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dofinansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

4 marca 2013 r.

Informujemy, że w dniu 25.01.2013 cztery towarzystwa :  Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej zawarły porozumienie, które ma na celu współpracę dotyczącą podnoszenia jakości i rangi superwizji prowadzonej w zakresie psychoterapii uzależnień w Polsce.

Powołana przez nas Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podjęła się zadania opracowania zasad szkolenia superwizorów aplikantów i warunków uzyskania tytułu  superwizora psychoterapii uzależnień.  W dniu 4.03.2013 ukonstytuowana została Komisja Etyki Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Szczegółowe informacje o kształcie i bieżących działaniach Rady znajdują się na stroniewww.radasuperwizorow.pl

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

 

 

Moduł MOSTU -terapia uzależnień behawioralnych

12 lutego 2013 r.

Serdecznie zapraszamy absolwentów i uczestników Studium Psychoterapii Uzależnień MOSTU (rok 2012/2013) do udziału w szkoleniu:
pt. "PROFILAKTYKA I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH BEHAWIORALNIE I ICH RODZIN - NOWY MODUŁ W PROGRAMIE SZKOLENIA MOSTU"


Projekt zakłada:
* Poprawę jakości kształcenia, podniesienie poziomu wiedzy i 
umiejętności pomagania w tej problematyce u terapeutów uzależnień,
* zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty terapii uzależnień 
behawioralnych w Polsce.
Do grona wykładowców zaprosiliśmy osoby specjalizujące się w pracy z 
pacjentami z tego rodzaju diagnozą. Są to m.in:
AGNIESZKA DUDA-KUBIK psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

KATARZYNA BACZAK - pedagog, specjalista terapii uzależnień

GRAŻYNA FRANCZAK -  socjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień
SERAFIN OLCZAK, psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień
ŁUKASZ MÜLDNER - NIECKOWSKI, lekarz, specjalista seksuolog, specjalista psychiatra

Poniżej do pobrania – zaproszenie na szkolenie oraz karta zgłoszeniowa

Mostu

Więcej informacji w dziale Projekty / MOSTU »

Życzenia Świąteczne

21 grudnia 2012 r.

Reportaż filmowy z Konferencji "Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin-doświadczenia europejskie"

20 grudnia 2012 r.

Więcej informacji w dziale Projekty / Konferencje »

Materiały z wykładów i warsztatów z Konferencji "Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin-doświadczenia europejskie"

8 października 2012 r.

Zapraszamy do <Galerii Zdjęć> z konferencji.

Dla zainteresowanych zamieszczamy materiały konferencyjne z wykładów i warsztatów. <Pobierz plik>

Informacje organizacyjne-międzynarodowa konferencja

24 września 2012 r.

1. Zakwaterowanie uczestników oraz wykładowców konferencji (pokoje twin):

 • Nocleg 26.09 (śr.) oraz 27.09 (czw.) w Hotelu Park Inn,
  ul. Monte Cassino 2, Kraków
  Informacje szczegółowe o hotelu: http://www.parkinn.pl/hotel-krakow
  LOKALIZACJA: http://www.parkinn.pl/hotel-krakow/lokalizacja
  DOJAZD Z DWORCA GŁÓWNEGO - HOTEL PARK INN
  tramwaj nr 19 (proszę wysiąść na przystanku MOST GRUNWALDZKI)

  DOJAZD HOTEL PARK INN -URZĄD MIASTA KRAKOWA,
  PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3
  tramwaj nr 18 <przystanki MOST GRUNWALDZKI -PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ok.10-15 min)
  lub tramwaj nr 19 <przystanki MOST GRUNWALDZKI-ŚW.GERTRUDY, następnie pieszo ok. 5min>
 • Nocleg 27.09 (czw.) oraz 28.09 (pt.) w Hotelu Ibis, Stare Miasto ul. Pawia 15, Kraków (+48)12 355 29 00
  Informacje szczegółowe o hotelu: http://www.accorhotels.com/pl/hotel-7161-ibis-krakow-stare-miasto/index.shtml
  LOKALIZACJA: hotel znajduje się w centrum Krakowa obok Dworca Głównego
  DOJAZD HOTEL IBIS- URZĄD MIASTA KRAKOWA
  tramwaj nr 19 (przystanek DWORZEC GŁÓWNY-ŚW.GERTRUDY, następnie ok.5 min.pieszo) lub pieszo z hotelu ok 10-15 minut.
 • Nocleg 26- 29.09 w Hotelu Wit Stwosz ul.Mikołajska 28, Kraków (+48) 429 60 26
  Informacje szczegółowe o hotelu : http://www.wit-stwosz.com.pl/
  LOKALIZACJA: http://www.wit-stwosz.com.pl/kontakt.html

2. Na kontakt podany przez Państwa w formularzu rejestracyjnym została przesłana informacja o miejscu zakwaterowania w trakcie konferencji.

3. Na kontakt podany przez Państwa została także przesłana informacja o zakwalifikowaniu na warsztaty. Decydowała kolejność zgloszenia oraz wpłaty.

4. Organizator zapewnia uczestnikom materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.

5. Konferencja będzie rejestrowana na nośniku elektronicznym.

6. Konferencja będzie miała kształt wideokonferencji. Będziemy w kontakcie z salami wideokonferencyjnymi w Krakowie, Warszawie i Toruniu.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:   Lilla Barańska tel. 505 163 624

Więcej informacji w dziale Projekty / Konferencje »

Międzynarodowa Konferencja "Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin-doświadczenia europejskie"

8 czerwca 2012 r.

 Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na Międzynarodową Konferencję „Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin-doświadczenia europejskie”, organizowaną przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień.

Konferencja jest objętata honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa  Bogusława Kośmidera. Odbędzie się w dniach 27 i 28.09 w salach Magistratu przy Placu Wszystkich Świętych 3 w Krakowie.

Wydarzenie to będzie okazją do wymiany doświadczeń z pogranicza teorii i praktyki pracy z hazardzistami i ich rodzinami w Austrii, Niemczech i Polsce. Adresujemy je do psychoterapeutów, lekarzy, naukowców zainteresowanych integrowaniem wiedzy, metodologii z praktyką pomagania osobom dotkniętym patologicznym hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia i realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Załączamy program i informację na temat konferencji. Zapraszamy do zarejestrowania się na Konferencję poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Prezes KSTU

Agnieszka Litwa-Janowska

PROGRAM KONFERENCJI»

INFORMACJE DODATKOWE» 

FORMULARZ REJESTRACYJNY»

PLAKAT KONFERENCJI 

KONTAKT Lilla Barańska tel. 505 163 624

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł do 15lipca 2012r.,

Po tym terminie opłata wzrasta do 150 zł. Prosimy o dokonanie wpłaty do 15 września 2012 r.

UWAGA : LISTA UCZESTNIKÓW NA KONFERENCJĘ ZOSTAJE ZAMKNIĘTA ZE WZGLĘDU NA BRAK JUŻ WOLNYCH MIEJSC. MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ JEDYNIE NA LISTĘ REZERWOWĄ .W FORMULARZU REJESTRACYJNYM PROSZĘ WPISAĆ W POLU UWAGI: LISTA REZERWOWA (OBOWIĄZUJE OD DNIA 28.06)

Czytaj więcej »

Regulamin organizacyjny KSTU

29 maja 2012 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień z dniem 23.05.2012 roku wprowadził Uchwałą nr 4/2012 Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego KSTU.

<Regulamin Organizacyjny>

Zwyczajne Walne Zebranie KSTU

23 maja 2012 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień 
Zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu KSTU, które odbędzie się w dniu 25.05. 2012 w siedzibie KSTU – Kraków, ul. Wielicka 73

I termin 12.00 II termin 12.15

"Wygraną jest życie" -specjalistyczny program terapii patologicznych hazardzistów oraz ich rodzin i bliskich

27 kwietnia 2012 r.

Od 1.03 2012 roku w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień został uruchomiony projekt "Wygraną jest życie" - specjalistyczny program terapii patologicznych hazardzistów oraz ich rodzin i bliskich. Zadanie jest realizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, przy współpracy z Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia.

Jest to kompleksowa oferta leczenia oparta o najnowsze standardy, prowadzona przez doświadczoną kadrę specjalistów psychoterapii uzależnień. Oferta powstała na bazie naszego wieloletniego już doświadczenia w pracy z takimi pacjentami. Nowością jest rozszerzenie dotychczasowej oferty adresowanej równolegle do hazardzistów i ich bliskich (konsultacje, spotkania indywidualne, grupy edukacyjne, treningowe i terapeutyczne) oraz konsultacje prawnika i doradcy finansowego. Oferta jest bezpłatna, jej zaletą jest możliwość szybkiego skorzystania z pomocy.

Kontakt 12 425 57 47 (w godz. 8.00-20.00)

<Informacje szczegółowe>

RADA PROGRAMOWA MOSTU

25 kwietnia 2012 r.

Prezes KSTU Agnieszka Litwa-Janowska oraz Wiceprezes Agnieszka Duda-Kubik zostały w marcu 2012 r. powołane do Rady Programowej MOSTU.

Życzenia Świąteczne

4 kwietnia 2012 r.

Zyczenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU 5.03.2012

27 lutego 2012 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, obligującym do zmiany statutu, zdecydował 17.02.2012 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków KSTU w dniu 05.03.2012r., I termin: godz.12.00, II termin: godz.12.15, w siedzibie stowarzyszenia: Kraków, ul. Wielicka 73.

Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU

26 stycznia 2012 r.

Dnia 16 grudnia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU.

Decyzją Nadzwyczajengo Walnego Zebrania: zmienił się Zarząd KSTU - Prezesem KSTU została Agnieszka Litwa-Janowska, Wiceprezesem Agnieszka Duda-Kubik.

Zmienił się także skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Czytaj więcej »

Zostały przyjęte następujące uchwały:

 • Uchwała o zmianie statutu;
 • Uchwała o zmianie nazwy przedsiębiorstwa KSTU z NZOZ KCTU na KCTU;
 • Uchwała o przyjęciu Regulaminu Zarządu;
 • Uchwała o przyjęciu Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
 • Uchwała o przyjęciu Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

Przejdź do dokumentów »

Konferencja „Patologiczny hazard - diagnoza i psychoterapia”

21 października 2011 r.

Z przyjemnością informujemy, że NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w dniu 30.09.2011 r. zorganizowało konferencję pt. „Patologiczny hazard - diagnoza i psychoterapia”. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień było partnerem współpracującym przy organizacji konferencji i świętującym przy tej okazji 10-lecie swojego istnienia. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym po konferencji listem Dyrektora NZOZ KCTU. Znajdą tam Państwo również streszczenia wykładów oraz warsztatów.

Gratulujemy Zespołowi NZOZ KCTU sukcesu w realizacji projektu.

Więcej informacji w dziale Projekty / Konferencje »

„Jestem, jesteś, jesteśmy – odkrywanie i kształtowanie własnej tożsamości – wartości, potrzeb i zasobów"

20 września 2011 r.

Zapraszamy do udziału w treningu ogólnorozwojowych osoby uzależnione oraz eksperymentujące z środkami psychoaktywnymi.

 

Więcej informacji w dziale Projekty / Inne »

"Moda na zdrowie trzeźwość podpowie"

20 września 2011 r.

Zapraszamy dzieci, młodzież, młodzież akademicką eskperymentującą ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz ich rodziny i bliskich do Punktu Konsultacyjnego: ul.Wójtowska 3 w Krakowie ( budynek Przychodni Zdrowia, I pietro). Bezpłatne konsultacje w okresie od 3 pazdziernika do 30 listopada w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00 do 11.00.

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym z zakresu profilaktyki i interwnecji w obszarze uzależnień.

Więcej informacji w dziale Projekty / Inne »

Nowa strona internetowa KSTU

28 czerwca 2011 r.

Miło nam powitać Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Projekt jest jednym z elementów świętowania 10-lecia istnienia Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie i współpracy. W związku z uruchomieniem strony pod nowym adresem informujemy, że stary adres przestaje działać.

Walne Zebranie KSTU

3 czerwca 2011 r.

W dniu 3.06.2011 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Walne przyjęło sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności KSTU oraz NZOZ KCTU za rok 2010 oraz udzieliło absolutorium zarządowi za okres do 31.12.2010 roku. Wszystkim obecnym, dyskutującym, przygotowującym i prezentującym sprawozdania bardzo dziękujęmy.