Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

"Wygraną jest życie" -specjalistyczny program terapii patologicznych hazardzistów oraz ich rodzin i bliskich

27 kwietnia 2012 r.

Od 1.03 2012 roku w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień został uruchomiony projekt "Wygraną jest życie" - specjalistyczny program terapii patologicznych hazardzistów oraz ich rodzin i bliskich. Zadanie jest realizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, przy współpracy z Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia.

Jest to kompleksowa oferta leczenia oparta o najnowsze standardy, prowadzona przez doświadczoną kadrę specjalistów psychoterapii uzależnień. Oferta powstała na bazie naszego wieloletniego już doświadczenia w pracy z takimi pacjentami. Nowością jest rozszerzenie dotychczasowej oferty adresowanej równolegle do hazardzistów i ich bliskich (konsultacje, spotkania indywidualne, grupy edukacyjne, treningowe i terapeutyczne) oraz konsultacje prawnika i doradcy finansowego. Oferta jest bezpłatna, jej zaletą jest możliwość szybkiego skorzystania z pomocy.

Kontakt 12 425 57 47 (w godz. 8.00-20.00)

<Informacje szczegółowe>