Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

4 marca 2013 r.

Informujemy, że w dniu 25.01.2013 cztery towarzystwa :  Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej zawarły porozumienie, które ma na celu współpracę dotyczącą podnoszenia jakości i rangi superwizji prowadzonej w zakresie psychoterapii uzależnień w Polsce.

Powołana przez nas Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień podjęła się zadania opracowania zasad szkolenia superwizorów aplikantów i warunków uzyskania tytułu  superwizora psychoterapii uzależnień.  W dniu 4.03.2013 ukonstytuowana została Komisja Etyki Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Szczegółowe informacje o kształcie i bieżących działaniach Rady znajdują się na stroniewww.radasuperwizorow.pl

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień