Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Walne Zebranie KSTU

3 czerwca 2011 r.

W dniu 3.06.2011 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Walne przyjęło sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności KSTU oraz NZOZ KCTU za rok 2010 oraz udzieliło absolutorium zarządowi za okres do 31.12.2010 roku. Wszystkim obecnym, dyskutującym, przygotowującym i prezentującym sprawozdania bardzo dziękujęmy.