Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Zjazd realizatorów projektów dotyczących uzależnień behawioralnych

10 lipca 2013 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień organizuje 15.XI.2013 r. ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych „ RAZEM- WIĘCEJ”  w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zjazd realizatorów organizowany jest w ramach programu Ministra Zdrowia: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministra Zdrowa, realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomani.
Zjazd realizatorów będzie okazją do spotkania i dyskusji na temat kierunków działań profilaktycznych i terapeutycznych  dotyczących uzależnień behawioralnych w Polsce.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przygotowaniem i przedstawieniem 15 minutowej prezentacji programu profilaktycznego/ terapeutycznego  realizowanego w Państwa placówce, zapraszamy do przesłania nam konspektu wystąpienia wg załączonego wzoru na adres mailowy konferencja@kctu.pl do 31/VIII/2013 r.  

Spośród przesłanych przez Państwa propozycji, wybierzemy kilka prezentacji i zaprosimy Państwa do przedstawienia ich podczas zjazdu realizatorów. 

 

Szczegółowe informacje, zapisy uczestników oraz  program Zjazdu zostanie opublikowany we wrześniu 2013 r.

W przypadku dodatkowych pytań- prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Lilla Barańska lbaranska@kctu.pl tel.kom. 505 163 624 ;  12 633 50 08

z Anetą Dobrowolską tel. 12 359 30 18