Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Zjazd realizatorów projektów dotyczących uzależnień behawioralnych

30 września 2013 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza 15 listopada 2013 r. w Krakowie na ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych „ RAZEM- WIĘCEJ”  w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Zjazd realizatorów organizowany jest w ramach programu Ministra Zdrowia: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministra Zdrowia, realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Spotkanie realizatorów będzie okazją do dyskusji na temat kierunków działań profilaktycznych i terapeutycznych  dotyczących uzależnień behawioralnych w Polsce. Realizatorzy zaprezentują działania, których podjęli się w ramach realizowanych projektów, wymienią się dotychczasowymi doświadczeniami w tym  zakresie, podejmą dyskusję na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zjazd odbędzie się 15 listopada 2013 r.
Hotel Sympozjum w Krakowie ul. Kobierzyńska 47 

Dojazd z dworca PKP tramwaj nr 52 ( przy ul. Lubicz) w kierunku Czerwone Maki.
Przystanek przy hotelu:  Grota Roweckiego.

KOSZT UCZESTNICTWA

  • Zgłoszenie i wniesienie opłaty  do 15 października 50 zł
  • Zgłoszenie i wniesienie opłaty od 16 października  do 10 listopada 70 zł

Opłatę prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,
Credit Agricole, nr rachunku 20194010763085194800150000 tytuł przelewu: Zjazd

Opłata zawiera:

  • Koszt pobytu, wyżywienie w dn.15.11. , materiały szkoleniowe
  • W przypadku rezygnacji  z udziału w Zjeździe opłaty nie będą zwracane

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy uczestnictwa w spotkaniu,  
w przypadku wyczerpania limitu miejsc oraz  możliwość zmiany  programu.

W przypadku dodatkowych pytań – kontakt z koordynatorem projektu:
Lilla Barańska tel. 505-163-624 lub  tel. 12 633-50-08  w godzinach 8.00 – 15.00
email zjazd@kstu.pl 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY»