Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Akredytowane szkolenie -Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

15 stycznia 2014 r.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień informuje o możliwości ubiegania się o akredytację szkolenia teoretyczno – warsztatowego dla superwizorów aplikantów opracowanego przez podmioty posiadające osobowość prawną (szkoły, instytucje, organizacje pozarządowe i.in.)

Szczegóły w załączeniu