Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Zwyczajne Walne Zebranie 24.04.2014r.

23 kwietnia 2014 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień 
Zawiadamia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu KSTU, które odbędzie się w dniu 24.04. 2014 w KSTU - OPDDA ul. Jerzmanowskiego 40 

I termin 13.00 II termin 13.15