Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Konferencja "Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin"

12 marca 2015 r.

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień zaprasza do udziału  w konferencji "Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin"

Konferencja jest adresowana do ogólnopolskiego środowiska superwizorów i terapeutów i ma na celu zwiększanie w naszym środowisku świadomości zagadnień i ram etycznych oraz pogłębianie umiejętności rozpoznawanie i rozstrzyganie dylematów związanych z odpowiedzialnością zawodową. Zachęcamy Państwa do wysłuchania wystąpień i wspólnej debaty o normach i wartościach w naszej pracy z pacjentami.

Konferencja odbędzie się 18.05.2015 w Krakowie. Honorowy Patronat sprawuje Przewodniczący Rady Miasta Krakowa- Bogusław Kośmider.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na http://konferencja.radasuperwizorow.pl/

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatora licząc na Państwa aktywną obecność, Agnieszka Litwa-Janowska, Dorota Reguła i Jacek Kasprzak