Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU

26 stycznia 2012 r.

Dnia 16 grudnia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU.

Decyzją Nadzwyczajengo Walnego Zebrania: zmienił się Zarząd KSTU - Prezesem KSTU została Agnieszka Litwa-Janowska, Wiceprezesem Agnieszka Duda-Kubik.

Zmienił się także skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Czytaj więcej »

Zostały przyjęte następujące uchwały:

  • Uchwała o zmianie statutu;
  • Uchwała o zmianie nazwy przedsiębiorstwa KSTU z NZOZ KCTU na KCTU;
  • Uchwała o przyjęciu Regulaminu Zarządu;
  • Uchwała o przyjęciu Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
  • Uchwała o przyjęciu Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

Przejdź do dokumentów »