Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

KRAK- Uz Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień

25 października 2017 r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień w przygotowało dla Państwa

nowy program szkolenia terapeutów uzależnień pod nazwą:

 

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ.

- posiadamy akredytację PARPA na prowadzenie I etapu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień,

- koncepcję szkoły zbudowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie konferencyjno-szkoleniowe,

- prezentujemy spójne, wypracowane w praktyce naszej pracy podejście integrujące paradygmaty: behawioralno-poznawczy, systemowy i egzystencjalny,

- akcentujemy psychodynamiczne rozumienie pacjentów i znaczenie więzi w relacji terapeutycznej.

KRAK- UZ to całościowy, zintegrowany program nowoczesnej psychoterapii uzależnień,  w ramach którego proponujemy nabywanie doświadczenia w diagnozowaniu i prowadzeniu psychoterapii osób uzależnionych zarówno od substancji jak i behawioralnie. Uczymy podstaw psychoterapii członków rodzin: osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA.

W kadrze pracuje doświadczony zespół superwizorów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, seksuolog i psychiatra.

Program obejmuje 676 godzin szkoleniowych w ramach 26 zjazdów: dwa pięciodniowe treningi oraz zjazdy w trybie weekendowym

 

Najbliższa edycja: marzec 2018

Uwaga!

- Dla uczestników szkolenia, którzy zgłoszą się pierwsi dysponujemy możliwością pracy wolontaryjnej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Uzależnień.

- Absolwentom zapewniamy możliwość realizacji dalszych etapów szkolenia do certyfikatu: superwizji szkoleniowej u superwizorów prowadzących szkołę i stażu klinicznego w naszych ośrodkach, co gwarantuje spójność kształcenia.

Umożliwiamy też udział w szkoleniach specjalistycznych poszerzających bazowe umiejętności nabywane w szkole.

 

Kontakt:

krakuz@kstu.pl

www.kstu.pl - zakładka KRAK-UZ

sekretariat szkoły tel.: 12 359 30 18

W imieniu Zespołu KRAK-UZ

zapraszam serdecznie

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik szkoły