Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Nadzwyczajne Walne Zebranie KSTU 5.03.2012

27 lutego 2012 r.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, obligującym do zmiany statutu, zdecydował 17.02.2012 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków KSTU w dniu 05.03.2012r., I termin: godz.12.00, II termin: godz.12.15, w siedzibie stowarzyszenia: Kraków, ul. Wielicka 73.