Projekty

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

„Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin – nowy moduł w programie szkolenia MOSTU”

kwiecień-maj 2016

Szkolenie „Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin – nowy moduł w programie szkolenia MOSTU” jest organizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, ul. Babińskiego 29, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia.

Czytaj więcej »

Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin - nowy moduł w programie szkolenia MOSTU

luty-grudzień 2013 r. Krakow

Szkolenie: pt. "PROFILAKTYKA I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH BEHAWIORALNIE I ICH RODZIN - NOWY MODUŁ W PROGRAMIE SZKOLENIA MOSTU"

Czytaj więcej »

Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień

Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU) jest ośrodkiem prowadzącym szkolenia w ramach procesu certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. MOSTU został utworzony w 2006 roku w wyniku współpracy członków Stowarzyszenia oraz pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUiW) w Krakowie. Obecnie Ośrodek działa w strukturach Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w ramach WOTUiW w Krakowie, a Stowarzyszenie pozostaje wraz z WOTUiW w Krakowie współtwórcą Rady Programowej MOSTU.

Więcej o MOSTU »