Szkoła KRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Koszt szkolenia.

Koszt szkolenia: 9 000 zł / *edycja marzec 2018- październik 2019

dla osób zwolnionych z części szkolenia koszt wynosi: 8 200 zł

 

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

I rata -  2250 zł płatna  do 15.02.2018r. / dla osób zwolnionych z części  szkolenia 1450 zł - istnieje możliwość przesunięcia terminu dla osób które jeszcze nie podpisały umowy! (po uzyskaniu zgody kierownika KRAK-UZ)

II rata - 2250 zł płatna do 15.05.2018r. - dla wszystkich uczestników

III rata - 2250 zł płatna do 31.10.2018r. - dla wszystkich uczestników

IV rata - 2250 zł płatna do 15.05.2019r. - dla wszystkich uczestników


Koszty pobytu i wyżywienia podczas treningów wynoszą:

(dotyczy wyłącznie osób biorących udział w treningach)

Trening interpersonalny- 280 zł  płatne do 17.03.2018 r.

Trening intrapsychiczny- 280 zł płatne do 15.04.2018 r.


KRAK-UZ NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ