Szkoła KRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Koszt szkolenia.

Koszt szkolenia: 9 000 zł / *edycja I marzec 2018- październik 2019, edycja II październik 2018-czerwiec 2020, edycja III grudzień 2018 - październik 2020

dla osób zwolnionych z części szkolenia koszt wynosi: 7900 zł

Osoby, które ukończyły szkołę psychoterapii są zwolnione z treningów (interpersonalnego i intrapsychicznego) – co stanowi 100 godzin  szkolenia i mogą rozpocząć  szkolenie KRAK-UZ od zjazdu 3 (II edycja od stycznia 2019, III edycja od kwietnia 2019).

 

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

III EDYCJA

Ze względu na krótki czas naboru do szkoły KRAK-UZ, dopuszczamy możliwość podziału pierwszej raty na dwie części:

Ia -  1000 zł płatna do 10 dni od dnia podpisania umowy

Ib - 1250 zł płatna do 5.02.2018r.

Dla osób zwolnionych z części  szkolenia I rata wynosi 1150 zł - płatna do 10 dni od dnia podpisania umowy

II rata - 2250 zł płatna do 31.03.2019r. - dla wszystkich uczestników

III rata - 2250 zł płatna do 30.09.2019r.- dla wszystkich uczestników

IV rata - 2250 zł płatna do 31.01.2020r.- dla wszystkich uczestników

 

Koszty pobytu i wyżywienia podczas treningów wynoszą:

(dotyczy wyłącznie osób biorących udział w treningach)

Trening interpersonalny- 300 zł płatne do 03.12.2018r.

Trening intrapsychiczny- 300 zł płatne do 18.02.2019r.

 

II EDYCJA

I rata -  2250 zł płatna  do 7 dni od dnia podpisania umowy / dla osób zwolnionych z części  szkolenia 1150 zł

II rata - 2250 zł płatna do 14.12.2018r. - dla wszystkich uczestników

III rata - 2250 zł płatna do 14.06.2019r. - dla wszystkich uczestników

IV rata - 2250 zł płatna do 30.11.2019r. - dla wszystkich uczestników

 

Koszty pobytu i wyżywienia podczas treningów wynoszą:

(dotyczy wyłącznie osób biorących udział w treningach)

Trening interpersonalny- 280 zł  płatne do 17.10.2018 r.

Trening intrapsychiczny- 280 zł płatne do 14.11.2018 r.

 

I EDYCJA

I rata -  2250 zł płatna do 15.02.2018r. / dla osób zwolnionych z części  szkolenia 1150 zł

II rata - 2250 zł płatna do 15.05.2018r. - dla wszystkich uczestników

III rata - 2250 zł płatna do 31.10.2018r. - dla wszystkich uczestników

IV rata - 2250 zł płatna do 15.05.2019r. - dla wszystkich uczestników

 

KRAK-UZ NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ