Szkoła KRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

 

KADRA DYDAKTYCZNA

mgr Agnieszka Litwa-Janowska – kierownik szkoły, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista psychoterapii uzależnień,
superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej


mgr Agnieszka Duda – opiekun, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SN PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący PTTM, superwizor psychoterapii uzależnień, asystent psychodramy


mgr Katarzyna Dudzińska
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

 

mgr Sławomir Grab

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

mgr Serafin Olczak – opiekun, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SN PTP, specjalista psychoterapii uzależnień,

superwizor psychoterapii uzależnień

 

mgr Grażyna Franczak - wykładowca

socjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

 

prof. nadz. dr hab. Lucyna Golińska - trener, wykładowca

certyfikowany terapeuta w zakresie NLP,

Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Superwizor Psychoterapii Uzależnień oraz Superwizor pracy nad zachowaniam

 

mgr Iwona Gutowska - wykładowca

pedagog,specjalista ds. przemocy w rodzinie, specjalista terapii uzależnień,w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

 

mgr Rajmund Janowski - wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SN PTP, specjalista psychoterapii uzależnień,

superwizor psychoterapii uzależnień

 

mgr Ilona Jona-Słowik- wykładowca

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

 

mgr Marcin Mąka - wykładowca

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista psychoterapii uzależnień,

mgr Małgorzata Miarczyńska - wykładowca
pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

dr.n.med Łukasz Müldner-Nieckowski - wykładowca

specjalista w dziedzinie psychiatrii, specjalista w dziedzinie seksuologii,
psychoterapeuta SN PTP

 

mgr Grażyna Rychlicka-Schirmer - wykładowca

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Anna Zadarnowska –wykładowca,
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty