Szkoła KRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Edycja III grudzień 2018-wrzesień 2020

Trener: Sławomir Grab                                                       

Opiekun: Katarzyna Dudzińska

Zjazdy 1 i 2: treningi (terminy wg harmonogramu) wymagane 100% obecności

Miejsce realizacji: 34-530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Rusiński 24

Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, pełne wyżywienie. Noclegi i posiłki w pensjonacie, osobna sala materacowa do zajęć wraz z zapleczem kuchenno/jadalnym wydzielona na wyłączność grupy.

Godziny zajęć: 10 g. szkoleniowych treningu /dzienne- praca maratonowa

początek:  czwartek g. 10.00- zakończenie: poniedziałek g.18.00

 

Edycja II październik 2018-czerwiec 2020

Trener: Sławomir Grab                                                       

Opiekun: Serafin Olczak

Zjazdy 1 i 2: treningi (terminy wg harmonogramu) wymagane 100% obecności

Miejsce realizacji: 34-530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Rusiński 24

Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, pełne wyżywienie. Noclegi i posiłki w pensjonacie, osobna sala materacowa do zajęć wraz z zapleczem kuchenno/jadalnym wydzielona na wyłączność grupy.

Godziny zajęć: 10 g. szkoleniowych treningu /dzienne- praca maratonowa

początek:  sobota g. 10.00- zakończenie: środa g.18.00

 

KRAK-UZ nie zapewnia dojazdu, od uczestników wymagana jest punktualność i 100% obecności.

Ze względu na charakter zajęć- wskazany sportowy strój. Jakiekolwiek dodatkowe posiłki, czy noclegi wykraczające poza ustaloną ramę zajęć nie są objęte opłatą KRAK-UZ.

Zjazdy 3-26 (terminy wg harmonogramu) dopuszczalna liczba nieobecności 48 g.

Miejsce realizacji: Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 Ośrodek Psychoterapii DDA, sala nr.3

Godziny zajęć:

piątek: 15.00-20.00- wykłady i warsztaty wg planu zajęć

sobota: 9.00- 14.00 i 15.00-18.15 wykłady i warsztaty wg planu zajęć

niedziela: 9.00-15.45- zajęcia z opiekunem

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Biuro KRAK-UZ ul. Jerzmanowskiego 40/8 I piętro

Anna Romanik tel.796 101 616

e-mail krakuz@kstu.pl w bieżących sprawach organizacyjnych będzie dostępna dla uczestników KRAK-UZ

 

Kierownik KRAK-UZ

Agnieszka Litwa-Janowska tel.: 507 724 595

Prosimy o terminowe przesyłanie opłat za szkołę i potwierdzenia przelewów z tytułu: „KRAK-UZ, numerem kolejnej raty (harmonogram i wysokość rat jest zamieszczony na stronie internetowej) oraz imię i nazwisko wpłacającego uczestnika” na adres krakuz@kctu.pl

Nr rachunku do wpłat: Credit Agricole 11 1940 1076 3085 1948 0033 0000

Pozostałe informacje o ramach i warunkach szkoły zawarte są w regulaminie KRAK-UZ,  umowie szkoleniowej  i na stronie internetowej www.kstu.pl w belce Szkoła KRAK-UZ