SuperKRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Kadra merytoryczna SuperKRAK-UZ

 

mgr Sławomir Grab – wykładowca

superwizor psychoterapii uzależnień certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, superwizor treningu PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

 

mgr Bożena Maciek-Haściło – wykładowca

superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, superwizor PTP, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog.

 

mgr Dorota Reguła – wykładowca

superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog.

 

mgr Agnieszka Litwa-Janowska –  wykładowca i opiekun

superwizor psychoterapii uzależnień certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista, psychoterapii uzależnień, psycholog,  w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.