SuperKRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

SuperKRAK-UZ

O nas:

KSTU przygotowało szkolenie teoretyczno- warsztatowego dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU. We współpracy z zespołem merytorycznym SuperKRAK-UZ opracowaliśmy ramy programowe w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie konferencyjno- szkoleniowe. Posiadamy dwunastoletnie doświadczenie w realizacji akredytowanych przez PARPA szkoleń I etapu uzyskiwania certyfikatu w zakresie psychoterapii uzależnień. (Obecna akredytacja- KRAK-UZ). Nasze stowarzyszenie jest współzałożycielem i członkiem Porozumienia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, która od pięciu lat promuje w Polsce ideę kształcenia w superwizji oraz respektowania zasad etycznych w naszym zawodzie.

O szkoleniu:

SuperKRAK-UZ toszkolenie w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dedykowanym osobom zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Szkolenie uzyskało akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień - uchwała RSPU nr1/2018 z dnia 16.08.2018.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych superwizorów z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej zarówno indywidualnej jak i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień w Polsce.

 

Do udziału w SuperKRAK-UZ zapraszamy:

- aplikantów RSPU,

- osoby, które zamierzają ubiegają się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień i uzyskają status aplikanta (uchwała RSPU nr 9/2013) potwierdzony stosownym zaświadczeniem (uchwała nr 10/2013)

 

O ramie:

Całość szkolenia obejmuje 115 godzin i zawiera osiem zjazdów: inauguracyjnego- jednodniowego (10 godzin) i kolejnych siedem- półtoradniowych (po 15 godzin) w systemie piątek-sobota.

Zjazdy odbywać się będą z częstotliwością raz na dwa- trzy miesiące, tak, by proces rozwijania kompetencji był dostrojony do tempa nabywania przez aplikantów praktycznego doświadczenia.

 

O możliwościach i sposobach realizacji:

Aplikanci- uczestnicy szkolenia będą mogli:

- rozwijać swoje kompetencje podczas zajęć seminaryjno- warsztatowych,

- przedstawiać i omawiać procesy i zjawiska prowadzonych przez siebie superwizji, podczas zajęć z opiekunem;

- przygotowaći przedstawić opiekunowi i grupie w trakcie szkolenia eseju w wybranej przez siebie tematyce z obszaru superwizji.

 

Warunkiem ukończenia szkoły i wydania zaświadczenia będzie realizacja minimum 100 godzin z całości obowiązujących zajęć, oddanie eseju.

 

WAŻNE:

zaplanowany czas zajęć obejmuje 80 godzin szkolenia teoretyczno- warsztatowego wraz z 35 godzinami superwizji superwizji, które aplikanci zobowiązani są realizować w procesie nabywania kwalifikacji do certyfikatu RSPU. Po ukończeniu szkolenia aplikanci mogą uzyskać rekomendacje od opiekuna oraz jednego z wykładowców szkolenia.

Szczegółowe warunki określa regulamin szkolenia