Konferencje

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

15.06.2019, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Sprawozdanie z konferencji naukowej

pt. „Kiedy dziecko przejmuje kontrolę
– o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA”. 

Konferencja 2019 fot.1W sobotę 15.06.2019 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kiedy dziecko przejmuje kontrolę – o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA”.

Organizatorem konferencji był Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzony przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień.

Konferencja objęta była patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.

Patronat medialny objął Kwartalnik Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychoterapia” oraz Dwumiesięcznik „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”.

Konferencja była adresowana głównie psychoterapeutów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień.

Konferencja 2019 fot.2Wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. Katarzynę Schier pt. „Zapisane w ciele – skutki odwrócenia ról w rodzinie dla funkcjonowania psychicznego i cielesnego w dorosłości” był możliwością przyjrzenia się mechanizmowi parentyfikacji rozumianej jako doświadczenie traumatyczne o charakterze interpersonalnym, polegające na tym, że dziecko aby uzyskać opiekę od zaniedbującego go dorosłego przejmuje samo opiekę nad nim. Przedstawione świeże wyniki badań empirycznych ilustrowały konsekwencje dziecięcych doświadczeń odwrócenia ról w rodzinie dla funkcjonowania w dorosłości, ze szczególnym podkreśleniem relacji psychika – ciało.

Agnieszka Litwa-Janowska w swoim wykładzie pt. „Tajemna władza w alkowie” przedstawiła praktyczny wymiar pracy psychoterapeutycznej z pacjentami z syndromem DDA, którzy mają w swojej historii zranienia seksualne, zatrzymujące ich rozwój osobistej i seksualnej tożsamości. Omówiony został proces uzyskiwania przez dziecko nadużywane w sferze intymnej poczucia władzy i kontroli jak również proces żałoby po ich utracie w trakcie psychoterapii osoby dorosłej, co umożliwia rozwój zdolności do tworzenia dojrzałych związków.

Podczas wykładu pt. „Spetryfikowane ja, czyli oposa metoda na przetrwanie” Serafin Olczak analizował sposoby, w jaki graniczne doświadczenia urazów w dzieciństwie utrudniały lub wręcz uniemożliwiały wchodzenie w związki w dorosłości. Opisana została droga, którą zamieranie z przerażenia i z lęku przed unicestwieniem może prowadzić do zewnętrznego i wewnętrznego paraliżu. Paraliż ten może pełnić funkcję specyficznego pancerza – drugiej skóry, umożliwiającego przywrócenie elementarnego poczucia utrzymania się przy życiu i kontroli procesów życiowych. 

Podczas wykładu Agnieszki Dudy „Dziel i rządź – archaiczna władza umysłu” uczestnicy konferencji mieli możliwość uczestniczyć w dwóch krótkich psychodramach obrazujących pracę rozszczepionego umysłu. Przybliżone zostały skutki skumulowanej traumy, czyli tego jak niezaspokojone potrzeby zależności we wczesnym okresie życia mogą się sumować i wywierać niszczący wpływ na rozwój psychiczny. Omówiona została sytuacja, gdy umysł dziecka będący na wczesnym etapie rozwoju ulega niszczącej inwazji przez umysł dorosłego i aby przetrwać, musi zapłacić wysoką cenę rozwoju.

Wykład Katarzyny Dudzińskiej pt. „Para zamiast trójkąta. Trudności rozwojowe pacjentów w kontekście kontroli i dylematów edypalnych” był analizą wykluczenia rozumianego jako uniwersalne doświadczenie pozycji bycia obok a nie w środku, którego zdolność tolerowania jest ważnym osiągnięciem rozwoju psychoseksualnego. Omówione zostały drogi, w których pozycja „tego trzeciego” może zostać przeżyta przez dziecko jako doświadczenie urazowe, wpływające zakłócająco na rozwój psychoseksualny oraz zdolności do utrzymywania stanu otwartego umysłu.

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji. Mamy nadzieję, że wysłuchane wystąpienia stały się inspiracją do nowych refleksji na temat roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA.

Zapraszamy do galerii zdjęć z Konferencji 

Anna Zadarnowska i Serafin Olczak

PLAKAT Konferencji 2019

PROGRAM Konferencji 2019