Informator dla uczestników

Edycja IV styczeń 2020 – sierpień 2021

Zawiadamiamy, że trwa proces podpisywania umów szkoleniowych (odbiór pocztą tradycyjną lub osobisty). Prosimy o terminowe dokonanie pierwszej wpłaty, oraz przesłanie potwierdzenie jej dokonania na adres krakuz@kstu.pl.

Uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczeń związanych z prowadzeniem pacjentów, oraz przydziałem do grup warsztatowych (A lub B) – co wiąże się z innym harmonogramem treningów. Harmonogram dla zjazdów merytorycznych jest wspólny.

O przydziale do grup warsztatowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Trener: Sławomir Grab

Opiekun grupa A : Agnieszka Duda

Opiekun grupa B : Iwona Bodziony

Zjazdy 1 i 2: treningi (terminy wg harmonogramu) wymagane 100% obecności

Miejsce realizacji: 34-530 Bukowina Tatrzańska, Wierch Rusiński 24

Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, pełne wyżywienie. Noclegi i posiłki w pensjonacie, osobna sala materacowa do zajęć wraz z zapleczem kuchenno/jadalnym wydzielona na wyłączność grupy.

Godziny zajęć: 10 g. szkoleniowych treningu /dzienne- praca maratonowa

grupa A:

16.01-20.01.2020 początek: czwartek g. 10.00 – zakończenie: poniedziałek g.18.00

30.01-03.02.2020 początek: czwartek g. 10.00 – zakończenie: poniedziałek g.18.00

grupa B:

25.02-29.02.2020 początek: wtorek g. 10.00 – zakończenie: sobota g.18.00

12.03-16.03.2020 początek: czwartek g. 10.00 – zakończenie: poniedziałek g.18.00

KRAK-UZ nie zapewnia dojazdu, od uczestników wymagana jest punktualność i 100% obecności.

Ze względu na charakter zajęć- wskazany sportowy strój. Jakiekolwiek dodatkowe posiłki, czy noclegi wykraczające poza ustaloną ramę zajęć nie są objęte opłatą KRAK-UZ.

Zjazdy 3-26 (terminy wg harmonogramu) dopuszczalna liczba nieobecności 48 g.

Miejsce realizacji: Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 Ośrodek Psychoterapii DDA, sala nr.3 lub 7

Godziny zajęć:

  • piątek: 15.00-20.00- wykłady i warsztaty wg planu zajęć
  • sobota: 9.00- 14.00 i 15.00-18.15 wykłady i warsztaty wg planu zajęć
  • niedziela: 9.00-15.45- zajęcia z opiekunem

Biuro KRAK-UZ
ul. Jerzmanowskiego 40/8 I piętro

Katarzyna Curyło tel.796 101 616

e-mail krakuz@kstu.pl w bieżących sprawach organizacyjnych będzie dostępna dla uczestników KRAK-UZ

w tygodniu- od poniedziałku do piątku g.8.00- 15.30

Kierownik KRAK-UZ

Agnieszka Litwa-Janowska tel.: 507 724 595

środy g. 9-10, po wcześniejszym umówieniu się przez buro KRAK-UZ
Prosimy o terminowe przesyłanie opłat za szkołę i potwierdzenia przelewów z tytułu: „KRAK-UZ, numerem kolejnej raty (harmonogram i wysokość rat jest zamieszczony na stronie internetowej) oraz imię i nazwisko wpłacającego uczestnika” na adres krakuz@kstu.pl

Nr rachunku do wpłat: Credit Agricole 11 1940 1076 3085 1948 0033 0000

Pozostałe informacje o ramach i warunkach szkoły zawarte są w regulaminie KRAK-UZ, umowie szkoleniowej i na stronie internetowej www.kstu.pl w belce Szkoła KRAK-UZ