Seksualność w relacji terapeutycznej

Czasami pacjent ma więcej odwagi w mówieniu o seksie od nas. Natomiast my poprzez własne uczucia zawstydzenia, stereotypy na temat wieku, płci, wykształcenia, pozycji społecznej, unikamy tematu, a czasami, co gorsza, interpretujemy go jako temat zastępczy

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 1/2013 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Skutecznie pomóc hazardzistom

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zorganizowało dwudniową (27–28 IX) konferencję naukową poświęconą problematyce hazardu i patologicznego grania

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy-Janowskiej
opublikowany w numerze 5/2012 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Nasze doświadczenia

Temat hazardu w ostatnich latach stał się przedmiotem zainteresowania mediów, polityki i lecznictwa odwykowego. Terapeuci Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień zajmują się pomaganiem hazardzistom oraz ich rodzinom już od ponad dziesięciu lat

-artykuł autorstwa Agnieszki Dudy-Kubik
opublikowany w numerze 1/2012 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Praca dla DDA w lecznictwie

W naszych placówkach psychoterapii DDA mogą podejmować się osoby, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje i pracują pod superwizją

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy-Janowskiej
opublikowany w numerze 2/2010 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Pomaganie osobom uzależnionym z syndromem DDA

U wielu dorosłych osób, które wychowały się w rodzinie z problemem uzależnień, rozpoznajemy konsekwencje przewlekłego, chronicznego urazu psychicznego, który był ich udziałem w rodzinie pochodzenia

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy i Rajmunda Janowskiego
opublikowany w numerze 4/2008 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Aspekty psychoterapii osób uzależnionych od komputera i internetu

Coraz więcej osób zgłasza się z problemem uzależniania się od internetu czy komputera, a terapeuci stają przed dylematem, co robić, jak rozumieć, jak pomagać tym osobom…

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 6/2007 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz