Petryfikacja self, czyli oposa metoda na przetrwanie

Motto:
„Trauma to doświadczenie psychofizjologiczne, nawet jeśli doświadczenie traumatyczne nie powoduje bezpośredniego zagrożenia ciała.” [Babette Rothschild]

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 4/2019 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 21 – 25
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2019/Terapia_UiW_4_2019.pdf