Seksualność w relacji terapeutycznej

Czasami pacjent ma więcej odwagi w mówieniu o seksie od nas. Natomiast my poprzez własne uczucia zawstydzenia, stereotypy na temat wieku, płci, wykształcenia, pozycji społecznej, unikamy tematu, a czasami, co gorsza, interpretujemy go jako temat zastępczy

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 1/2013 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz