Punkt Konsultacyjny dla rodziców z dziećmi w wieku 10 – 18 lat

Z przyjemnością informujemy o możliwości kierowania osób potrzebujących specjalistycznej wczesnej pomocy do nowootwartego, współfinansowanego przez miasto Kraków, bezpłatnego PUNKTU KONSULTACYJNEGO dla rodziców z nastolatkami w wieku szkolnym (w wieku 10 – 18 lat), którzy mogą mieć problemy z używaniem środków psychoaktywnych. 


 
Bezpłatne konsultacje (w ilości 1 – 10) są przeznaczone dla rodziców zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 
W Punkcie Konsultacyjnym dyżurują psychologowie i pedagogowie – certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, kształcący się w psychoterapii dzieci i młodzieży.
W konsultacjach mogą uczestniczyć rodzice z dziećmi albo sami rodzice.
 
Dla osób konsultowanych w ramach Punktu Konsultacyjnego i zainteresowanych kontynuacją rozpoczętej pracy przewidziana jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa
w TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH w październiku i listopadzie 2019.
 
Punkt Konsultacyjny będzie działał w okresie 17.06.2019 – 30.11.2019,
w Krakowie, przy ul. Wójtowskiej 3, I piętro, p. 31,
w terminach: poniedziałek i wtorek – godz. 16 – 20, sobota 10-14
Konieczna jest rejestracja (pon.-piątek 8 – 15) pod numerem tel. 792 430 240
oraz zameldowanie w Krakowie.

 

Punkt Konsultacyjny jest prowadzony przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień w ramach projektu pt. „Bezpieczniej w Rodzinie …”.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Punkt Konsultacyjny - Plakat