Koszty szkolenia – edycja VI

  • Koszt szkolenia merytorycznego: 9 500 zł

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

I rata – 2500 zł płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy
II rata – 2500 zł płatna do 20.02.2022r.
III rata – 2250 zł płatna do 20.06.2022r.
IV rata – 2250 zł płatna do 20.10.2022r.

  • Koszty pobytu i wyżywienia podczas treningów ( interpersonalny i intrapsychiczny) wynoszą 800 zł

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

400 zł płatne do 20.10.2021 r.
400 zł płatne do 20.01.2022 r.

  • Niezależnie od ww. ceny szkolenia, Uczestnik będzie zobowiązany zapłacić cenę za udział w superwizjach (80 g) i stażu (80 g). Cena za udział w superwizjach i stażu będzie ustalona w oparciu o wytyczne KBdsPN aktualne dla roku, w którym superwizje i staż będą przeprowadzane. Opłata za wyżej wymienione części szkolenia będzie do zapłaty w dwóch ratach, które będą przypadać na 20.01.2023r i 20.03.2023r.

KRAK-UZ NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ