Administracja

 • mgr Lilla Barańska  tel. 505 163 624 
  Specjalista ds. Finansów
  Kierownik Działu Administracji
  email: lilla.baranska@kctu.pl
 • mgr Agnieszka Bigaj tel. 733 050 086
  Statystyk
  email: agnieszkabigaj@kctu.pl
 • mgr Anna Romanik – tel. 796 101 616
  Specjalista ds. Administracji, Koordynator biura Szkoły KRAK-UZ
  email: annaromanik@kctu.pl

Sekretariat Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

email: poradnia@kctu.pl

 • mgr Karolina Grabka
 • Marta Widła

tel. 12 425 57 47

Sekretariat Ośrodka Psychoterapii DDA

email: filia@kctu.pl

 • Monika Rodecka
 • mgr Irena Zawalska-Dyląg

tel. 12 359 30 18