Koszty szkolenia – Edycja III

Koszt szkolenia: 9 000 zł / *edycja I marzec 2018- październik 2019, edycja II październik 2018-czerwiec 2020, edycja III grudzień 2018 – październik 2020 dla osób zwolnionych z części szkolenia koszt wynosi: 7900 zł

Osoby, które ukończyły szkołę psychoterapii są zwolnione z treningów (interpersonalnego i intrapsychicznego) – co stanowi 100 godzin szkolenia i mogą rozpocząć szkolenie KRAK-UZ od zjazdu 3 (II edycja od stycznia 2019, III edycja od kwietnia 2019).

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

III EDYCJA

Ze względu na krótki czas naboru do szkoły KRAK-UZ, dopuszczamy możliwość podziału pierwszej raty na dwie części:

Ia – 1000 zł płatna do 10 dni od dnia podpisania umowy
Ib – 1250 zł płatna do 5.02.2018r.

Dla osób zwolnionych z części szkolenia I rata wynosi 1150 zł – płatna do 10 dni od dnia podpisania umowy

II rata – 2250 zł płatna do 31.03.2019r. – dla wszystkich uczestników
III rata – 2250 zł płatna do 30.09.2019r.- dla wszystkich uczestników
IV rata – 2250 zł płatna do 31.01.2020r.- dla wszystkich uczestników

Koszty pobytu i wyżywienia podczas treningów wynoszą:

(dotyczy wyłącznie osób biorących udział w treningach)

Trening interpersonalny- 300 zł płatne do 03.12.2018r.

Trening intrapsychiczny- 300 zł płatne do 18.02.2019r.

KRAK-UZ NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ