Koszty szkolenia – edycja V

  • Koszt merytoryczny szkolenia: 9 000 zł

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

I rata – 2250 zł płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy
II rata – 2250 zł płatna do 20.02.2021r.
III rata – 2250 zł płatna do 20.06.2021r.
IV rata – 2250 zł płatna do 20.10.2021r.

  • Koszty pobytu i wyżywienia podczas treningów ( interpersonalny i intrapsychiczny) wynoszą 700 zł

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

350 zł płatne do 20.11.2020 r.
350 zł płatne do 20.01.2021 r.

  • Niezależnie od ww. ceny szkolenia, Uczestnik będzie zobowiązany zapłacić cenę za udział w superwizjach (80 g) i stażu (80 g). Cena za udział w superwizjach i stażu będzie ustalona w oparciu o wytyczne KBdsPN aktualne dla roku, w którym superwizje i staż będą przeprowadzane. Termin płatności tej ceny przypadnie na 30 dni przed dniem odbycia pierwszej superwizji lub stażu. KSTU zobowiązuje się poinformować Uczestnika o konkretnej wysokości ceny superwizji i stażu najpóźniej 45 dni przed dniem odbycia pierwszej superwizji lub stażu. KSTU będzie miał prawo doliczyć 250 zł opłaty administracyjnej do ustalonej w powyższy sposób ceny superwizji i i stażu.

KRAK-UZ NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ

Zarządzenie Kierownika KRAK-UZ z dn. 04.12.2019r.

Zarządzenie Kierownika KRAK-UZ z dn. 20.10.2019r.