Koszty szkolenia – Edycja IV

Koszt merytoryczny szkolenia: 9 000 zł

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztów stażu klinicznego oraz superwizji, które są wymagane od kandydata do egzaminu certyfikacyjnego.

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

I rata – 2250 zł płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy
II rata – 2250 zł płatna do 20.02.2020r.
III rata – 2250 zł płatna do 20.06.2020r.
IV rata – 2250 zł płatna do 20.11.2020r.

Koszty pobytu i wyżywienia podczas treningów ( interpersonalny i intrapsychiczny) wynoszą 700 zł płatne do 14.01.2020 r.

KRAK-UZ NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ