Rekrutacja – Formularz Rejestracyjny

ZASADY KWALIFIKACJI: warunkiem udziału w szkole jest udokumentowanie, że kandydat posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, praca socjalna, zdrowie publiczne, teologia lub filozofia lub w przypadku ścieżki kształcenia instruktora – że posiada on wykształcenie co … Czytaj dalej Rekrutacja – Formularz Rejestracyjny