Kadra KSTU

DYREKTOR
Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

mgr Agnieszka Litwa-Janowska

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień,
w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

Zespół merytoryczny

KIEROWNIK
Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

mgr Grażyna Franczak

socjoterapeuta, pedagog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista psychoterapii uzależnień

KIEROWNIK
Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

mgr Serafin Olczak

psycholog, psychoterapeuta i superwizor aplikant SNP PTP,
specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Agnieszka Arłamowska

psycholog, specjalista psychologii klinicznej, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Anna Bobola

socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, pielęgniarka, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty,  terapeuta motywujący, asystent psychodramy

mgr Izabela Borek-Pawlik

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Klaudia Damian

socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Agnieszka Duda

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień,
terapeuta psychodramy MORENO, terapeuta motywujący

lek.med Roman Dudzik

specjalista psychiatrii, w trakcie uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

mgr Aneta Gawełek

psycholog,  specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Katarzyna Głód

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

lek.med Kamil Gorczyca

specjalista psychiatrii

mgr Iwona Gutowska

pedagog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień,
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Katarzyna Janiso-Bączek

pedagog, w trakcie szkolenia z psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Rajmund Janowski

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Ilona Jona-Słowik

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Sara Jaworska

pedagog, w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

dr Szymon Juza

psycholog, w trakcie szkolenia z psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

lek. med. Zuzanna Karłowicz

specjalista psychiatrii

mgr Edyta Karmańska

psycholog, w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Iwona Kołodziejczyk

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Paulina Kwiatkowska-Kobel

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący

lek.med. Dorota Lachowicz

specjalista psychiatrii

mgr Małgorzata Lis-Pawlik

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Małgorzata Miarczyńska – Koordynator Oddziału Dziennego

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący

mgr Maria Misztak

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Paulina Pala

psycholog, w trakcie szkolenia z psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Maria Rudawska

pedagog,  specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Jan Ryk

psycholog, w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień

mgr Beata Szarek

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Joanna Szwagierczak

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychologii klinicznej

mgr Marcelina Syposz-Onak

pedagog, w trakcie szkolenia z psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Renata Trojan-Satora

pedagog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Karol Walczyk

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Janina Zmełty-Okoń

psycholog, psychoterapeuta i superwizor PTP, specjalista psychologii klinicznej

SEKRETARIAT

mgr Irena Zawalska-Dyląg – Koordynator Sekretariatu OPDDA

Marta Widła – Koordynator Sekretariatu OPUiW

Monika Brzegowa

mgr Karolina Grabka

mgr Aneta Romanek