Kadra KSTU

DYREKTOR
Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

mgr Agnieszka Litwa-Janowska

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień
oraz superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

Zespół merytoryczny

KIEROWNIK
Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

mgr Grażyna Franczak

socjoterapeuta, pedagog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień

KIEROWNIK
Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

mgr Karol Walczyk

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Agnieszka Arłamowska

psycholog, specjalista psychologii klinicznej, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

mgr Anna Bobola

socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, pielęgniarka, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty,  terapeuta motywujący, asystent psychodramy

mgr Izabela Borek-Pawlik

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Anna Dym

psycholog, specjalista z psychologii klinicznej, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

lek.med Roman Dudzik

specjalista psychiatrii, w trakcie uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

mgr Aneta Gawełek

psycholog,  specjalista psychoterapii uzależnień,w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Katarzyna Gładysz

psycholog, w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Katarzyna Głód

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

lek.med Kamil Gorczyca

specjalista psychiatrii

mgr Iwona Gurdziel

 

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień,w trakcie szkolenia z psychoterapii

 

mgr Iwona Gutowska

pedagog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień,
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Katarzyna Janiso-Bączek

pedagog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Rajmund Janowski

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień
oraz superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Ilona Jona-Słowik

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Sara Jaworska

pedagog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Grzegorz Jurczyński

teolog, specjalista psychoterapii uzależnień

dr Szymon Juza

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

lek. med. Zuzanna Karłowicz

specjalista psychiatrii

mgr Edyta Karmańska

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Iwona Kołodziejczyk

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Maria Krzysztofiak

pedagog, w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień

mgr Paulina Kwiatkowska-Kobel

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący

lek.med. Dorota Lachowicz

specjalista psychiatrii

mgr Małgorzata Lis-Pawlik

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Małgorzata Miarczyńska – Koordynator Oddziału Dziennego

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący

mgr Patrycja Mikke

psycholog, w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Paulina Omasta

pracownik socjalny, w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień

mgr Paulina Pala

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

mgr Maria Rudawska

pedagog,  specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Jan Ryk

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

mgr Maria Sadkowska

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Beata Szarek

pedagog, w trakcie szkolenia z psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Joanna Szwagierczak

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychologii klinicznej

mgr Marcelina Syposz-Onak

pedagog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Renata Trojan-Satora

pedagog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

lek. med. Paulina Ziętarska

w trakcie specjalizacji z psychiatrii

mgr Kamil Szot

psycholog, w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Katarzyna Śmigacz-Skawicka

pedagog, w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień

mgr Pamela Piniaś

psycholog, w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii

mgr Katarzyna Janczura-Duda

psycholog, w trakcie szkolenia z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień

WOLONTARIUSZE:

mgr Agata Partyka

psycholog

mgr Weronika Gajda

psycholog

SEKRETARIAT

mgr Irena Zawalska-Dyląg – Koordynator Sekretariatu OPDDA

Marta Widła – Koordynator Sekretariatu OPUiW

Paulina Matyszczak

mgr Karolina Grabka

mgr Zuzanna Sommerfeld