Kontakt

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
ul. Wielicka 73
30-552 Kraków

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem centrali telefonicznej obsługującej wszystkie zakresy działalności Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień od dnia 02.01.2019r. numer telefonu naszej instytucji to 12 425 57 47

Centrala telefoniczna obsługuje następujące wewnętrzne numery:

1 – Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
2 – Ośrodek Psychoterapii DDA
3 – Dział Administracji, Sekretariat Dyrektora
4 – Fax

email: poradnia@kctu.pl