Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

W ramach Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia działają:

– AMBULATORIUM dla osób uzależnionych i ich rodzin

– ODDZIAŁ DZIENNY dla osób uzależnionych

– PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i ich rodzin