Oddział Dzienny

Informujemy, że od 01.06.2020r. wznowił pracę po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną Oddział Dzienny dla Osób Uzależnionych Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. Konsultacje pacjentów w celu kwalifikacji do leczenia w Oddziale odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 7.30-12.00,w naszej siedzibie przy ul. Wielickiej 73.

Oddziaływania terapeutyczne w ramach Oddziału skierowane są do pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również dla osób nieubezpieczonych).

Terapia trwa 40 dni roboczych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00, prowadzona jest przez doświadczoną kadrę, zawiera elementy pracy społecznością terapeutyczną, terapię indywidualną i grupową. W czasie pobytu pacjent jest objęty także opieką lekarską i pielęgniarską. Na czas leczenia wystawiamy zwolnienie lekarskie.

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia wizyty kwalifikacyjnej.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod nr tel. 12 425-57-57 wew.1 lub 505 163 623

Koordynator Oddziału Dziennego