TERAPIA DLA HAZARDZISTÓW

 – konsultacje wstępne w styczniu-lutym 2019r. oraz w lipcu -sierpniu 2019r.

Prowadzimy kwalifikacje do podstawowego programu terapii dla osób uzależnionych od grania hazardowego.

Program terapii obejmuje:

– konsultacje diagnostyczne terapeuty uzależnień i lekarza psychiatry,

w celu rozpoznania skali problemu, określeniu wstępnych zaleceń i kwalifikacji do leczenia.

– grupę wstępną w środy w godzinach popołudniowych  w lutym (jedna grupa) i w marcu (druga grupa) oraz  w sierpniu (trzecia grupa) i we wrześniu (czwarta grupa);

obejmującą 4 dwugodzinne spotkania w stałej grupie pacjentów, nakierowane na lepsze zrozumienie swojej sytuacji, wyrażenie uczuć związanych z aktualnym kryzysem, doświadczenie wsparcia w decyzji dotyczącej zmiany.

– grupę podstawową w środy w godzinach popołudniowych od kwietnia do czerwca oraz od października do grudnia.

obejmującą 10 dwugodzinnych spotkań w stałej grupie pacjentów, której celem jest zdobycie niezbędnych narzędzi do zaprzestania grania hazardowego od zrozumienia mechanizmów działania hazardu po analizę własnej drogi do uzależnienia do uznania konsekwencji i wprowadzania istotnych zmian.

– doradztwo finansowe

– możliwość terapii indywidualnej, opieki psychiatrycznej, poradnictwa prawnego

Osoba prowadząca grupy: Iwona Kołodziejczyk

Osoby zainteresowane programem terapii zapraszamy do kontaktu 
i ustalenia terminu konsultacji wstępnej
telefonicznie 12 425 57 47 lub 505 163 623
lub osobiście.

kbp
mz

Zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.