Cennik usług terapeutycznych Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2023 Dyrektora KCTU z dn.9.05.2023

Cennik Świadczeń terapeutycznych Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

Lp. RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA (zł) czas trwania
1. Konsultacja kwalifikacyjna do psychoterapii 160 45 minut
2. Konsultacja kwalifikacyjna w j. angielskim 200 45 min
3. Testy psychologiczne dla potrzeb psychoterapii 320 zawiera wykonanie testów przez pacjenta, opis diagnozy i omówienie wyników z pacjentem
4. Konsultacja diagnostyczna lekarza psychiatry 250 45-60min
5. Wizyta kolejna u lekarza psychiatry 200 30 min
6. Konsultacja diagnostyczna lekarza seksuologa 300 45-60min
7. Wizyta kolejna u lekarza seksuologa 250 30 min
8. Sesja psychoterapii osoby dorosłej 160 45 min
9. Sesja psychoterapii w j. angielskim 200 45 min
10. Sesja psychoterapii dzieci i młodzieży 160 45 min
12. Konsultacja par/rodzin 240 75 min
13. Konsultacja rodzinna – diagnostyczna, wspierająca 200 45 min
14. Treningi/warsztaty grupowe 70 60 min
15. Sesja psychoterapii grupowej 80 60 min

Korzystający z usług OPiR Pacjent jest zobowiązany wykonać przelew z własnego indywidualnego konta (nie może to być konto firmowe ani osoby trzeciej) na rachunek Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień Credit Agricole nr 20194010763085194800150000. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko prowadzącego sesję, datę realizacji usługi.