Cennik usług terapeutycznych Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora KCTU z dn.26.10.2023
obowiązuje od 2.01.2024

Cennik usług terapeutycznych Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

Lp. RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA (zł) czas trwania
1. Konsultacja kwalifikacyjna do psychoterapii 170 45 minut
2. Konsultacja kwalifikacyjna w j. angielskim 210 45 min
3. Testy psychologiczne dla potrzeb psychoterapii 330 zawiera wykonanie testów przez pacjenta, opis diagnozy i omówienie wyników z pacjentem
4. Konsultacja diagnostyczna lekarza psychiatry 300 45-60min
5. Wizyta kolejna u lekarza psychiatry 240 do 30 min
6. Konsultacja diagnostyczna lekarza seksuologa 320 45-60min
7. Wizyta kolejna u lekarza seksuologa 270 do 30 min
8. Sesja psychoterapii osoby dorosłej 170 45 min
9. Sesja psychoterapii w j. angielskim 200 45 min
10. Konsultacja par/rodzin 280 75 min
11. Konsultacja rodzinna – diagnostyczna, wspierająca 250 45 min
12. Treningi/warsztaty grupowe 80 60 min
13. Sesja psychoterapii grupowej 100 60 min

Korzystający z usług OPiR Pacjent jest zobowiązany wykonać przelew z własnego indywidualnego konta (nie może to być konto firmowe ani osoby trzeciej) na rachunek Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień Credit Agricole nr 20194010763085194800150000. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko prowadzącego sesję, datę realizacji usługi.