Zakończenie II edycji szkolenia SuperKRAK-UZ

10 grudnia 2022  grupa 7 superwizorów aplikantów zakończyła swoje przygotowanie w ramach szkolenia aplikantów SuperKRAK-UZ prowadzonego przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Za zgodą autorów zamieszamy na naszej stronie opracowane w ramach szkolenia eseje, które rozwijają myśl teoretyczną w obszarze superwizji. Przed Kandydatami jeszcze praca pod okiem prowadzących ich certyfikowanych superwizorów. Po uzyskaniu rekomendacji kropką nad i będzie egzamin przed Radą Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Trzymamy kciuki.


Praca

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień z certyfikatem PARPA lub KBPN lub w trakcie procesu certyfikacji (ukończone szkolenie) do pracy w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Rodzaj zatrudnienia do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, z rodzinami osób uzależnionych oraz praca pod stałą superwizją. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl
Prosimy o wpisane w temacie e-maila: praca


IX Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Zapraszam tradycyjnie i serdecznie na nasz IX Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, który odbędzie się w sobotę, 4 grudnia 2021 w g. 10.00-14.30, w formie on-line.

Jesteśmy nadal w procesie zmian, które modyfikują nasz system lecznictwa, mimo, że jeszcze nie wyłonił się ich ostateczny kształt. Staraliśmy się w tym czasie angażować i wyrażać własne zdanie wszędzie, gdzie mogło być usłyszane. Program IX Zjazdu organizowanego przez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, tym razem w całości dotyczy kwestii aktualnego kształtu tych przeobrażeń i ich znaczenia dla nas i naszych pacjentów (zwłaszcza w kontekście przygotowania do zawodu, superwizji i etyki w dziedzinie uzależnień). Szczegóły spotkania znajdziecie w załączniku.

Prosimy o opłatę 100 zł, która wspiera bieżącą działalność Rady i naszą organizacyjną pracę przy tego rodzaju wydarzeniach. Przelew na konto 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000 Prosimy w tytule wpłaty wpisać swoje imię i nazwisko oraz „ZJAZD”.

Ze względów bezpieczeństwa będzie to spotkanie on-line, na platformie zoom.  Link do spotkania wyślemy na tydzień przed zjazdem na adres mailowy do każdej osoby, która się zapisze.

Mam nadzieję, że spotkamy się jak najliczniejszym gronem, czekamy na Waszą obecność.

W imieniu RSPU
Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

FORMULARZ REJESTRACYJNY


TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH, której pierwszy numer właśnie drukujemy, stanowi kontynuację, znanej większości naszego środowiska, Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pismo nadal pozostaje bezpłatne, a na czele jego zespołu redakcyjnego pozostaje Irek Kaczmarczyk, wieloletni Redaktor Naczelny TUiW.

Nowy jest tytuł, który w naszym przekonaniu pełniej oddaje istotę zmian zachodzących w naszej branży, stawiających w centrum uwagi Osoby doświadczające problemów związanych z używaniem substancji lub/i kompulsywnymi zachowaniami. Nowy jest Wydawca i formuła czasopisma, które odtąd będzie kwartalnikiem, za to o większej niż dotychczas objętości.

Umożliwienie osobom wykonującym świadczenia w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim leczenia dostępu do aktualnej wiedzy oraz udziału w wymianie doświadczeń i poglądów wymaga stworzenia forum, które gwarantuje dynamiczną aktualizację treści. W tym celu, w uzupełnieniu papierowej wersji kwartalnika, planujemy uruchomić internetową wersję czasopisma i jego fanpeage. Zapewnienie „życia” czasopismu, które ma być takim forum, jest zadaniem, któremu nie jest w stanie podołać nawet najlepszy zespół, jeśli nie uzyska wsparcia szerokiego grona autorów, pragnących dzielić się z koleżankami i kolegami „z branży” wynikami swoich badań, lektur i doświadczeń, uczestniczyć w dyskusjach i polemikach, śledzić i komentować bieżące wydarzenia i procesy towarzyszące rozwojowi terapii uzależnień.

Zapraszamy do współtworzenia nowego kwartalnika, strony internetowej www.touib.pl i fanpeaga.

Adres strony internetowej to www.touib.pl , a na Facebooku znajdziecie nas pod hasłem TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

Tak, jak do tej pory, pismo w wersji papierowej wychodzące w nakładzie 3.000 egzemplarzy, docierać będzie w pierwszej kolejności do państwowych, samorządowych i prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje placówek zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym i ich bliskim. Bezpłatną, indywidualną prenumeratę wersji papierowej kwartalnika będziemy w stanie zapewnić także części, najbardziej aktywnych Czytelników. Osoby zainteresowane ubieganiem się o indywidualną prenumeratę prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod linkiem www.profitest.pl/s/40674/Y8yaj1vW

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych


„Wrażliwy dystans” – terapia online w KCTU w sytuacji stanu epidemicznego

Szanowni Państwo,

w aktualnych okolicznościach stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo zdrowia i życia wszystkich spotykających się u nas osób – naszych Pacjentów oraz personelu. W związku z tym, by nie sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii, podjęliśmy decyzję o czasowym przejściu z bezpośredniej pracy z Państwem na zdalną formę terapii- poprzez Skype lub telefon.

Za decyzją o tym, by nie przerywać kontaktu, stoi nasza troska o Państwa- w kwestii:

  • ciągłości Państwa terapii, która jest naszym wspólnym priorytetem;
  • bieżących kryzysowych okoliczności, które aktualnie mogą być Państwa udziałem.

Podtrzymanie kontaktu z terapeutą, czy lekarzem, będzie istotnym czynnikiem pomagającym w radzeniu sobie w tych szczególnych okolicznościach.

Dlatego zachęcamy do kontynuowania swoich sesji i dalszej pracy z nami w tej nowej formie.  

Postanowiliśmy nie przerywać Państwa leczenia- stosując jednak formę bezpiecznego „wrażliwego dystansu”, by móc Państwu jak dotąd towarzyszyć i wspierać w najbliższym czasie, nie generując potencjalnego zagrożenia.

Niestety obecnie możliwa jest tylko indywidualna praca, zatem w najbliższym okresie terapię grupową zastąpi terapia indywidualna. Postaramy się w miarę naszych możliwości zapewnić Państwu stałość kontaktu z dotychczasowymi prowadzącymi. Będzie też możliwość konsultacji podtrzymujących w przypadku dłuższej nieobecności terapeuty prowadzącego.

Terminy i czas trwania sesji nie ulegają zmianie, ewentualne ich przenoszenie będzie jak zwykle można uzgadniać telefonicznie lub mailowo w rejestracji macierzystego ośrodka. Deklarując naszą dla Państwa obecność równocześnie oczekujemy z Państwa strony jasnych komunikatów i potwierdzania terminów spotkań, tak jak dotąd tj. poprzez rejestrację.

Dla naszych stałych pacjentów zapewniamy możliwość konsultacji online z naszym lekarzem psychiatrą oraz wystawienie  e-recepty oraz e- zwolnień.

Zespół KCTU