KRAK-UZ Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień

Informujemy Państwa, że w tym roku złożyliśmy wniosek do Ministra Zdrowia o uzyskanie uprawnień do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Jeśli uzyskamy akredytację, co rozstrzygnie się jesienią br, rozpoczniemy czteroletnie szkolenie dla maksymalnie trzydziestu osób już w marcu 2024 roku. 

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ubiega się o nowe uprawnienia w związku z wprowadzeniem ustawy (Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw), która od 01.01.2022r. nadaje naszemu zawodowi status specjalizacji.

Wszystkich Państwa zainteresowanych tym trybem szkolenia prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 790-464-848

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia (w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień). Rozstrzygnięcie konkursu 29.11.2019r. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

NOWOCZESNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

KRAK- UZ to całościowy, zintegrowany program nowoczesnej psychoterapii uzależnień,  w ramach którego proponujemy nabywanie doświadczenia w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii osób uzależnionych  od alkoholu, narkotyków, hazardu, czy seksu. Rzetelnie przygotowujemy do psychoterapii członków rodzin: osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA.

ZAKRES

Całość zawiera następujące części:

676 godzin szkoleniowych w ramach 26 zjazdów w szkole KRAK-UZ :

Dwa pięciodniowe treningi: interpersonalny i intrapsychiczny (100h).

24 zjazdy wykładowo-warsztatowe w trybie weekendowym co dwa- trzy tygodnie (576h).

Weekendowy tryb zajęć – daje możliwość nieprzerwanej, systematycznej pracy z prowadzonymi w trakcie szkolenia pacjentami.

Wymagamy prowadzenia pacjentów, co umożliwia omawianie procesów diagnozy i terapii osób uzależnionych i współuzależnionych na różnych, także zaawansowanych etapach ich leczenia.

Nadzorowana przez szkołę superwizja kliniczna (minimum 80h) i staże kliniczne (minimum 80h), których realizacja przez uprawnione do tego podmioty będzie objęta odrębną umową (obecnie podany koszt nie zawiera ich ceny).
Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29.07.2005r. Dyrektor KBdsPN może zorganizować konkurs na dofinansowanie tych elementów szkolenia.

KADRA I PARADYGMAT PRACY

Prezentujemy spójne, wypracowane w praktyce naszej pracy podejście integrujące paradygmaty: behawioralno-poznawczy, systemowy i egzystencjalny.

Cechuje nas psychodynamiczne rozumienie pacjentów i akcentowanie znaczenia więzi w relacji terapeutycznej.

Uczymy podstaw dialogu motywującego. W pracy warsztatowej korzystamy z elementów psychodramy.

W naszej kadrze pracuje doświadczony zespół superwizorów, a także specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, seksuolog i psychiatrzy.

MARKA

KSTU jest znane w Polsce i zagranicą. Szkołę budowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i konferencyjne. Prowadzimy Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień z kompleksową ofertą psychoterapii uzależnień zarówno chemicznych jak i behawioralnych oraz współuzależnienia, a w nim renomowany Ośrodek Psychoterapii DDA.

W imieniu Zespołu KRAK-UZ
zapraszam serdecznie
Agnieszka Litwa-Janowska- Kierownik szkoły

Kontakt

krakuz@kstu.pl
www.kstu.pl

Biuro Szkoły
tel. 790-464-848