Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ogłasza nabór
do czwartej edycji szkoły superwizorów aplikantów na rok 2024/2025

AKREDYTACJA

SuperKRAK-UZ jest szkoleniem w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dedykowanym osobom zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Szkolenie uzyskało akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień – uchwała RSPU nr1/2018 z dnia 16.08.2018.

KADRA

To doświadczeni superwizorzy z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej zarówno indywidualnej jak i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień w Polsce

ADRESACI

  • aplikanci RSPU,
  • osoby, które zamierzają ubiegają się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień i uzyskają status aplikanta (uchwała RSPU nr 9/2013) potwierdzony stosownym zaświadczeniem (uchwała nr 10/2013)

ZAKRES

122 godziny szkolenia teoretyczno – warsztatowego, a w tym: 80 zajęć seminaryjno-warsztatowych oraz 42 superwizji superwizji

KOSZT

9200 zł -płatne w czterech ratach

HARMONOGRAM

Zjazdy realizowane będą w piątki i soboty co dwa-trzy miesiące.

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

Biuro SuperKRAK-UZ rozpoczyna bieżącą kwalifikację uczestników, na którą składa się:
-indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem szkolenia
-dopełnienie warunków formalnych zgodnie z wymaganiami RSPU (warunki aplikacji)

MIEJSCE

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

tel: 507 724 595

Informacje i kontakt

krakuz@kstu.pl www.kstu.pl

Biuro szkoły
tel. 793-252-925

Zapraszam w imieniu Zespołu merytorycznego

Agnieszka Litwa-Janowska
Kierownik SuperKRAK-UZ