SuperKRAK-UZ Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ogłasza nabór
do szkoły superwizorów aplikantów

AKREDYTACJA

SuperKRAK-UZ jest szkoleniem w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dedykowanym osobom zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Szkolenie uzyskało akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień – uchwała RSPU nr1/2018 z dnia 16.08.2018.

KADRA

To doświadczeni superwizorzy z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej zarówno indywidualnej jak i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień w Polsce

ADRESACI

  • aplikanci RSPU,
  • osoby, które zamierzają ubiegają się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień i uzyskają status aplikanta (uchwała RSPU nr 9/2013) potwierdzony stosownym zaświadczeniem (uchwała nr 10/2013)

ZAKRES

115 godzin szkolenia teoretyczno – warsztatowego, a w tym: 80 zajęć seminaryjno-warsztatowych oraz 35 superwizji superwizji

MIEJSCE

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

tel: 507 724 595

Informacje i kontakt

krakuz@kstu.pl
www.kstu.pl

Biuro szkoły
tel. 790-464-848

Zapraszam w imieniu Zespołu merytorycznego

Agnieszka Litwa-Janowska
Kierownik szkoły