„Wrażliwy dystans” – terapia online w KCTU w sytuacji stanu epidemicznego

Szanowni Państwo,

w aktualnych okolicznościach stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo zdrowia i życia wszystkich spotykających się u nas osób – naszych Pacjentów oraz personelu. W związku z tym, by nie sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii, podjęliśmy decyzję o czasowym przejściu z bezpośredniej pracy z Państwem na zdalną formę terapii- poprzez Skype lub telefon.

Za decyzją o tym, by nie przerywać kontaktu, stoi nasza troska o Państwa- w kwestii:

  • ciągłości Państwa terapii, która jest naszym wspólnym priorytetem;
  • bieżących kryzysowych okoliczności, które aktualnie mogą być Państwa udziałem.

Podtrzymanie kontaktu z terapeutą, czy lekarzem, będzie istotnym czynnikiem pomagającym w radzeniu sobie w tych szczególnych okolicznościach.

Dlatego zachęcamy do kontynuowania swoich sesji i dalszej pracy z nami w tej nowej formie.  

Postanowiliśmy nie przerywać Państwa leczenia- stosując jednak formę bezpiecznego „wrażliwego dystansu”, by móc Państwu jak dotąd towarzyszyć i wspierać w najbliższym czasie, nie generując potencjalnego zagrożenia.

Niestety obecnie możliwa jest tylko indywidualna praca, zatem w najbliższym okresie terapię grupową zastąpi terapia indywidualna. Postaramy się w miarę naszych możliwości zapewnić Państwu stałość kontaktu z dotychczasowymi prowadzącymi. Będzie też możliwość konsultacji podtrzymujących w przypadku dłuższej nieobecności terapeuty prowadzącego.

Terminy i czas trwania sesji nie ulegają zmianie, ewentualne ich przenoszenie będzie jak zwykle można uzgadniać telefonicznie lub mailowo w rejestracji macierzystego ośrodka. Deklarując naszą dla Państwa obecność równocześnie oczekujemy z Państwa strony jasnych komunikatów i potwierdzania terminów spotkań, tak jak dotąd tj. poprzez rejestrację.

Dla naszych stałych pacjentów zapewniamy możliwość konsultacji online z naszym lekarzem psychiatrą oraz wystawienie  e-recepty oraz e- zwolnień.

Zespół KCTU