Staże akredytacyjne

Staże prowadzone przez KCTU

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu staży klinicznych, przede wszystkim w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz specjalizacji klinicznej  z psychologii.

Kierownikiem staży jest Agnieszka Litwa-Janowska

(psycholog, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, wykładowca Malopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień, członek Komisji Egzaminacyjnej PARPA)

Staże PARPA

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień od 2007r. jest akredytowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych placówką stażową.

    Zobacz – Akredytacja 2007r.

    Zobacz – Akredytacja 2010r.

    Zobacz – Akredytacja 2013r.

    Zobacz – Akredytacja 2017r.

W związku ze spełnieniem wysokich wymagań merytorycznych KCTU może realizować staże w ramach II etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Zobacz – Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzace terapię uzależnienia od alkoholu i wsółuzależnienia »

Staże KBdsPN

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień od 2021r. jest akredytowaną przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii placówką stażową.

Warunki

Podstawowym warunkiem udziału w stażu, jest ukończenie I etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (szkolenia).

Staż jest płatny i jego koszt wynosi 600 zł (za minimum tj. 80 godzin). KCTU nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Program

Program stażu jest różnorodny, obejmuje zapoznanie się z metodami pracy psychoterapeutycznej z pacjentami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z syndromem DDA.

Stażysta ma możliwość obserwacji pracy z pacjentem oraz prowadzenia niektórych zajęć zarówno w ramach ambulatorium, jak i oddziału dziennego.

Analiza procesu terapii grupowej i indywidualnej odbywa się także w oparciu o słowny lub cyfrowy zapis sesji z pacjentami, natomiast przebieg procesu diagnostyczno-kwalifikacyjengo m.in. w oparciu o analizę eipkryz i kart informacyjnych. 

Zobacz – Przykładowy plan stażu w KCTU »

Kontakt

Osoby zainteresowane stażem, mogą się kontaktować z panią Katarzyną Kocemba, email: kkocemba@kctu.pl