II Zjazd Superwizorów Uzależnień


W dniu 29.11.2014 Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień organizowała II Zjazd Superwizorów Uzależnień.