Kiedy dziecko przejmuje kontrolę – o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA

W sobotę 15.06.2019 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kiedy dziecko przejmuje kontrolę – o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA”.

 Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Organizatorem konferencji był Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholikówprowadzony przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień.

Konferencja objęta była patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.

Patronat medialny objął Kwartalnik Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychoterapia” oraz Dwumiesięcznik „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”.

Konferencja była adresowana głównie psychoterapeutów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień.