IV edycja Szkoły KRAK-UZ

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
SZKOLENIEM KRAK-UZ

W związku z systemową zmianą wprowadzoną przez Ministra Zdrowia w bieżącym roku, wszystkie szkolenia w dziedzinie uzależnień w Polsce muszą przejść ponownie procedurę konkursową w KBdsPN. Z naszej strony zapewniamy, że zamierzamy uruchomić szkołę jak najwcześniej, tj. w grudniu 2019. Zachowa ona swoje standardy i styl pracy oraz rozkład zajęć. Modyfikacji (rozszerzeniu) ulegnie blok przygotowujacy naszych adeotów do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków. W sierpniu pojawi się na naszej stronie pelny harmonogram zajęć nowej edycji szkolenia oraz umożliwimy elektroniczne zapisy.

Agnieszka Litwa Janowska Kierownik KRAK-UZ

W POSZUKIWANIU DOBREJ WIĘZI edukacyjne zajęcia seminaryjno- warsztatowe dla osób z syndromem DDA

21 czerwca 2019 r.

Zapraszamy osoby dorosłe, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym i są mieszkańcami Krakowa do udziału w zajęciach grupy maratonowej o charakterze wyjazdowym.

Cel: zmiana w obszarze relacji z innymi ludźmi, a w tym poprawa osobistego funkcjonowania w związkach.

Czas realizacji:

Grupa A I wyjazd 17-22.06.2019II wyjazd  4-9.07.2019III wyjazd 13-18.07.2019  

Grupa B

I wyjazd 13-18.10 .2019

II wyjazd 17-22.11.2019

III wyjazd 5-10.12.2019

Grupa C

I wyjazd 21-26.10.2019

II wyjazd 12-17.11.2019

III wyjazd10-15.12.2019

Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska

Koszt: 717 zł (płatne w ratach), dojazd we własnym zakresie.

Warunki wstępne:

– zgłoszenie się na konsultację z terapeutą w OP DDA,

– zdiagnozowany syndrom DDA,

– posiadanie aktualnego zameldowania w Krakowie

Spotkania konsultacyjne odbywają się w Ośrodku Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Terminy konsultacji prosimy ustalać  telefonicznie nr 12 359 30 18.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

logoKr