Praca-specjalista psychoterapii uzależnień

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików specjalistę psychoterapii uzależnień , w trakcie lub po szkole psychoterapii. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kctu.pl 

Telefon kontaktowy: 507 724 595 lub 796 101 616