Doświadczenie

SZKOLENIA

 • PRAKTYKA POMAGANIA PACJENTOM Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI – szkolenie dla terapeutów uzależnień. (Realizacja szkolenia w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień). 1.VIII-31.XII.2017r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • „Nie tylko hazard” – zajęcia wykładowo-warsztatowe dla studentów uczelni krakowskich 1.VII.2016-31.XII.2017r. (Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień). Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • Szkolenia dla wolontariuszy, którzy chcą wziąć udział w projekcie „Wróg czy przyjaciel -bezpieczne korzystanie z komputera i internetu” 23.IX.2016r. oraz  Projekt we wspólpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • Szkolenia dla terapeutów „Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu” IV.2014-XI.2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • Projekt EKSPERYMENT realizowany przy wsparciu finansowym Gminy MIjskiej Kraków w oparciu o program pomocy CANDIS 2014 r. (rekomendowany i promowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani)
 • Szkolenie dla terapeutów „Zastosowanie dialogu motywującego w terapii pacjentów z nałogami behawioralnymi” IX-XI.2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • II Ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych  w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień  i Współuzależnienia w Toruniu, 2-3.VI.2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin – nowy moduł w programie szkolenia MOSTU. Szkolenie dla uczestników Studium Psychoterapii Uzależnień MOSTU 2014-2016 r. r. Projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • Hazard to nie wszystko-zajęcia wykładowo-warsztatowe dla studentów uczelni krakowskich III-XII.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych – seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard – szkolenie dla terapeutów uzależnień XI.2013 r. Projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • Ogólnopolski zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych „ RAZEM- WIĘCEJ”  w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych 15.XI.2013 r. Kraków. Projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. 
                                                                                                Zobacz galerię zdjęć»
 • Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin – nowy moduł w programie szkolenia MOSTU. Szkolenie dla absolwentów i uczestników Studium Psychoterapii Uzależnień MOSTU (rok 2012/2013) III-VI.2013 r. Projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • „Młodzież a uzależnienie od Internetu” szkolenie dla terapeutów uzależnień, psychologów, pedagogów, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Prowadząca szkolenie Hillary Cash V.2013 r.
 • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego adresowanego do operatorów gier losowych, ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego „Treścią kasyna- człowiek, nie pieniądz” Program szkoleniowy dla kasyn VII-XII.2012 r. Projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds.Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi, w zakresie: skutecznych metod profilaktyki terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, – adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia II-XII.12.2012 r.
  Projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds.Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. 
 • „Diagnoza kliniczna w pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych i współuzależnionymi. Wyznaczanie kierunków terapii psychologicznej”. 
  XI.2006 r. 
  Szkolenie pracowników Izb Wytrzeźwień, Pogotowia Opiekuńczego, Policji, Ośrodków Socjoterapii z zakresu interwencji wobec młodych osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin. Szkolenie na zlecenie Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Uzależnień.
 • „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technik diagnozy klinicznej w psychoterapii uzależnień”  2006 r. 
  Szkolenie dla psychologów lecznictwa odwykowego.
 • Szkolenie psychologów klinicznych i terapeutów w zakresie terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.
  Realizacja programu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2004-2006”
 • Szkolenie dla pracowników Izb Wytrzeźwień w zakresie interwencji wobec młodych osób opuszczających izby wytrzeźwień i ich rodzin. 
  X-XI.2005 r.Szkolenie na zlecenie Biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego 
  ds. Uzależnień.
 • Szkolenie  wolontariuszy do pracy w problematyce uzależnień 2005 r. Projekt realizowany we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

 • „Nakręceni na offline – filmowe warsztaty profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej zagrożonej nadużywaniem komputera i internetu”  – 15.VII-31.XII.2017r. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu.  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • „Wróg czy przyjaciel -bezpieczne korzystanie z komputera i internetu” –VIII-XII.2016r. oraz VIII-XII. 2017r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
 • „Dzieci w sieci” -program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej dotyczący zachowań ryzykownych w internecie” III-XII.2015. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. 
 • „Wróg czy przyjaciel -bezpieczne korzystanie z komputera i internetu” – IX-XII.2015r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

 • Konferencja „Więź – intymność – seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA” Osieczany 24-25.X.2013 r.
 • Regionalna Konferencja „Nowe nałogi – stare problemy: Jak zapobiegać uzależnieniu od hazardu i Internetu?” 13.V.2013 – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
  Projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds.Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.
                                                                                           Zobacz galerię zdjęć» 
 • Ogólnopolska Konferencja „Patologiczny hazard – diagnoza i psychoterapia”30.IX.2011 r. Kraków. Współorganizator – Fundacja Milion Marzeń, 
  Partner – Krakowskie Stowaryszenie Terapeutów Uzależnień.

                                                                                           Zobacz galerię zdjęć»
 • Międzynarodowa Konferencja „Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin-doświadczenia europejskie”, 27-28.IX.2012 r. Kraków – Urząd Miasta Krakowa Pl.Wszystkich Świętych 3-4
  Projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds.Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.                                                     Zobacz reportaż filmowy»
                                                                                           Zobacz galerię zdjęć»

PARTNER W ORGANIZACJI KONFERENCJI

 • Partner KCTU w ramach organizacji wspólnie z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień IV Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Zaburzenia osobowości u dorosłych dzieci alkoholików – diagnoza i psychoterapia” 27–29.IV.2009 r. Osieczany 
  k. Myślenic.                                                                        Zobacz galerię zdjęć »
 • Partner KCTU w ramach organizacji wspólnie  z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pomoc osobom z syndromem DDA – zjawiska w psychoterapii” 28-30.IV.2008 r. Kraków/Osieczany.
                                                                                          Zobacz galerię zdjęć »
 • Partner przy organizacji wspólnie  z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Obraz siebie u osób  z syndromem  DDA” 29-31.III.2007 r. Kraków/Osieczany.
                                                                                          Zabacz galerię zdjęć »
 • Partner w ramach organizacji wspólnie z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień I Ogólnopolskiej konferencji pt. „Praca psychoterapeutyczna z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”  14-16.III.2006 r. Kraków/Osieczany
                                                                                         Zobacz galerię zdjęć »

DNI OTWARTE

 • Dzień Otwarty ”MÓJ wybór- NIE narkotykom” VI.2006 r. w ramach Kampanii Antynarkotykowej.
  Osoby eksperymentujące lub uzależnione oraz osoby z ich najbliższego otoczenia, mogły skorzystać z porad terapeutycznych. Zaproszeni goście wzięli też udział w dyskusji panelowej: Jak budować spójny system pomocy psychologicznej osobom eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzinom?
 • Dzień Otwarty w NZOZ KCTU w ramach  akcji  społeczno profilaktycznej  „Mnie to nie bierze” 2005 r.
  Bezpłatne  porady i konsultację  dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi  oraz ich rodziców.
 • Dzień Otwarty „ Zapobieganie i leczenie uzależnienia od hazardu i  internetu” 2005 r.Dzień Otwarty zorganizowany we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień. Akcja  adresowana do mieszkańców Krakowa – wykłady 
  i bezpłatne konsultacje specjalistów psychoterapii uzależnień z zakresu problematyki uzależnienia od hazardu i internetu .Program obejmował  wykłady :„Na czym polega uzależnienie od gier hazardowych?”„Czy od Internetu można się uzależnić?”Dyskusja panelowa „Jak zorganizować w Krakowie leczenie dla osób uzależnionych od hazardu i Internetu”Bezpłatne konsultacje i porady dla osób uzależnionych od internetu i hazardu.Zobacz galerię zdjęć »
 • „Rzuć Palenie Razem z Nami” XI.2004 r. 
  Dzień Otwartych Drzwi w NZOZ KCTU, patronat  Prezydenta Miasta Krakowa.

UDZIAŁ W KAMPANIACH SPOŁECZNYCH

 • Fim „Serial na Serio-Hazard” jesień 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. 
 • Udział w koalicji ds. przeciwdziałania przemocy  koordynowanej przez MOPS w Krakowie, od V.2010 r.
 • Udział w Rodzinnym Pikniku Edukacyjnym, finał Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Ciąża bez alkoholu” IX.2008 r.
 • Udział w „Przystanku Zdrowie” na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską – XI.2008 r.
 • Udział w Krakowskich Dniach Zdrowia „Biała Sobota”- IX.2007r. 
  Konsultacje terapeutyczne  dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzin w poradni oraz na Rynku Głównym.
 • Udział w Kampanii Antynarkotykowej   „Bliżej siebie- dalej od narkotyków” 2006 r.
 • Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna „Zapobieganie skutkom biernego palenia 
  u dzieci” Konferencja dla pedagogów szkolnych „Dom bez tytoniu zdrowszy dla naszych dzieci” – w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2004-2006”
 • Program profilaktyczno- edukacyjny „Zapobieganie skutkom biernego palenia 
  u dzieci”-
  Zajęcia edukacyjno-motywacyjne  dla rodziców  i innych członków rodzin skierowanych do programu przez uczestników konferencji oraz pracowników NZOZ KCTU.Realizacja programu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2004-2006”.
 • Udział terapeutów w II Magistralnej lekcji Zdrowia pod hasłem „Uzależnienie! – nie życzę sobie!” IV.2004 r.
 • Udział w II Krakowskich Dniach Zdrowia „Biała Sobota”-  IX.2004 r.
  Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, nikotyny, hazardu oraz konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w Poradni oraz  na Rynku Głównym.
 • „Program profilaktyczno rehabilitacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym”
  w ramach współpracy z Urzędem Miasta Krakowa IX-XII.2004 r.
  Realizacja kolejnych etapów  działań odbywała się następująco: prace zespołów diagnostyczno-motywującyh, grupy wsparcia dla rodziców, Punkt konsultacji socjalnych, warsztaty treningowo-rozwojowe dla rodziców (Trening umiejętności rodzicielskich, Trening asertywności),warsztaty dla rodziców i dzieci.
 • Udział w akcji „ZJEDNOCZENI PRZECIW AIDS” XII.2004 r. patronat Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
 • Akcja „Żyj zdrowo, nie pal” IX.2003r.
  Dwudniowa akcja promocyjno-profilaktyczna dla mieszkańców Krakowa, prowadzona w obszarze uzależnienia od nikotyny, we współpracy z KSTU, UM Krakowa, firmą Glaxo Smith Klein i Pheizer na terenie TESCO.